De zere plek

... maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen.
(vers 14)

Lieve zussen,

De Here Jezus biedt ons een groot geschenk aan: levend water.
Wij hoeven niet te putten uit onszelf, uit ons oude leven.
Wat daaruit voortkomt kan ons immers niet gelukkig maken.
Alleen de Here Jezus kan de leegte in ons leven vullen.

Zoals Hij ook deed bij de Samaritaanse vrouw.
Zij verwachtte minachting en veroordeling.
Maar de Here Jezus liet zien waarvoor Hij gekomen was.
Hij zocht contact met haar, vol liefde en ontferming.
Hij bood haar levend water aan.

De vrouw reageerde gretig. (vers 15)
Ze begreep nog niet precies wat Jezus bedoelde.
Maar zijn woorden klonken zo veelbelovend.
‘Geef mij dat water, heer,’ zei ze verlangend.

Maar eerst moest er nog iets anders gebeuren…

‘Ga uw man roepen…’ (vers 16)
De Here Jezus legde de vinger op de zere plek.
Hij wist heus wel dat de vrouw vijf huwelijken achter de rug had. En dat ze nu ongetrouwd samenwoonde.
Haar leven was getekend door zonde en afwijzing.
Voordat Jezus haar het levende water gaf, wilde Hij dat ze de behoefte daaraan zou ontdekken.
Ze moest eerst de leegte in haar leven onder ogen zien.

De vrouw gaf eerst een ontwijkend antwoord.
Maar ze merkte dat de Here Jezus alles wist. (vers 17 en 18)
Daarna probeerde ze de aandacht van het onderwerp af te leiden. (vers 19 en 20)
Schuld bekennen is zo moeilijk. De schaamte is groot.
Maar de Here Jezus leidde het gesprek in de juiste richting.

‘Ik weet dat de Messias komen zal…’ zei ze aarzelend. (vers 25 en 26)
Ze durfde het niet rechtstreeks te vragen.
Maar Jezus had het antwoord: ‘Dat ben Ik, degene die met u spreekt.’
Dát was de bedoeling van de Here Jezus.
De vrouw moest uitkomen bij de Messias!

Lieve zussen, als we Gods genade mogen leren kennen, is er allereerst zelfkennis nodig.
We moeten onder ogen zien hoe groot onze dorst is naar de bron die eeuwig leven geeft.
In ons leven is een leegte die door niets of niemand te vullen is.
Als we dat erkennen, komen we uit bij de Levensbron, de Here Jezus.
Hij doordrenkt ons met de Heilige Geest, zodat we zélf een bron van levend water worden. (vers 14)
Het water dat jij gedronken hebt, stroomt naar buiten, naar de mensen om je heen.
De Heilige Geest zal zijn werk doen in jouw leven.

Gebed: Here Jezus, dank U dat U naar mij toegekomen bent, niet om te veroordelen, maar om mij genade te schenken. Help mij om mijn zonde en pijn niet toe te dekken, maar open voor U neer te leggen. Dank U dat ik mag putten uit de Levensbron, ook deze nieuwe week. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Vreugde of blijdschap,droefheid of smart ,er is een God,er is een God
  Stort bij Hem uit,o mens toch uw hart, er is een God die hoort
  Ga steeds naar Hem,om hulp en om raad, wacht niet te lang ’t is spoedig te laat. Dat niet door twijfel, uw hart word verstoord .
  Er is een God die hoort.🙏

  Van oost tot west, van zuid tot noord,mens ,zegt het voort,
  mens zegt het voort.
  Wordt ’s Heren liefde alom gehoord
  mensen kind ,zegt het voort.
  Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen
  Maar zoek het Heil bij Jezus alleen.
  Dat al uw hoop op Hem is gericht
  Jezus is ’t eeuwig licht.🙏

  Dit lied kun je in zijn geheel vinden op YouTube,er zijn meer verzen van.
  Fijn begin voor een nieuwe week.

  1. Wat ’n mooi lied Gerry! ‘k Was het vergeten, maar we hebben het vroeger heel vaak gezongen. Gezegende week!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *