Week tegen eenzaamheid

God geeft eenzamen een thuis ...

Lieve zussen,

Van 1 tot en met 8 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid.
Daarom lezen we vandaag de overdenking die ik in 2018 over dit thema schreef.

~ ~

Er zijn in deze maatschappij veel eenzame mensen.
En dat nog wel in een tijd waarin het openbaar vervoer de verste uithoeken bereikt en de social media ons leven regeren.

Eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn.
Je kunt alleen wonen, weinig contacten hebben en je tóch gelukkig en geliefd voelen.
En temidden van andere mensen kun je alsnog vreselijk eenzaam zijn.
We denken bij eenzaamheid vaak aan ouderen en zieken.
Maar uit een onderzoek bleek dat het percentage eenzamen onder ouderen niet hoger is dan onder jongeren!

Toen God de mens schiep, bestond er geen eenzaamheid.
De mens was volmaakt gelukkig, geliefd en geborgen.
Adam had een vertrouwelijke band met zijn Schepper.
En God gaf hem Eva, een medemens, iemand die Adams gelijke was.

De zondeval veranderde alles.
De band tussen God en de mens was kapot.
Adam en Eva raakten van elkaar vervreemd.
Voortaan zou eenzaamheid deel uitmaken van het aardse leven.

Ook in de Bijbel komen we overal eenzaamheid tegen.
We lezen erover in de psalmen. Zoals in Psalm 25:16:

Wend U tot mij en wees mij ​genadig,
want ik ben eenzaam en ellendig.

Mozes was eenzaam, David, Elia, Job, Jeremia, Johannes… en Jezus.
Nooit is iemand eenzamer geweest dan Jezus Christus, op het moment waarop Hij riep:

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?

Hij stond er helemaal alleen voor … zelfs zonder God de Vader.
Jezus wilde dodelijk eenzaam zijn, zodat wij altijd Iemand zullen hebben die ons liefheeft en begrijpt.

God is altijd bij je.
In je stille huis waar de lege stoel je aankijkt.
Tussen de mensen, bij wie je je ontheemd voelt.
God is bij je als er in je huwelijk geen verbondenheid is. Als je afgewezen, verlaten en gescheiden bent.
God is bij de alleenstaande moeder, die zich eenzaam voelt in de verantwoordelijkheid voor haar kinderen.
Hij is bij je in je strijd tegen een ziekte of een beperking. Hij weet dat niemand je pijn en machteloosheid ten volle kan begrijpen.
Hij ziet jou in een klas vol jonge mensen, verlangend naar erkenning en bevestiging.

God is er altijd en overal.
Hij zal je nooit verlaten.

Is dat een schrale troost …?
Je eenzaamheid is daarmee immers niet opgelost.
Nee, het is geen schrale troost.
Het mag je de kracht geven om de eenzaamheid op deze aarde het hoofd te bieden, samen met God.
Je mag terugvallen op zíjn onvoorwaardelijke liefde en naar je Vader gaan met alles wat je bezighoudt.

Gebed: Vader in de Hemel, U geeft eenzamen een thuis. Dank U dat ik er nooit alleen voor zal staan, omdat Jezus Christus de band tussen U en mij heeft hersteld. Door U ben ik geliefd, bij U ben ik geborgen. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Kan het zijn dat jouw partner heel eenzaam is? En je hem of haar als je eerlijk bent niet meer echt liefhebt, waarvoor je allerlei redenen hebt al dan niet deels zelf gecreëerd? Misschien wordt het ook in stand gehouden door allerlei moeilijkheden en omstandigheden en wordt je ook nog eens beïnvloed door vrienden en familieleden.

  Hoe dan ook met Christus in jouw hart kan je onmogelijk jouw man of vrouw in de eenzaamheid laten.

 2. … en als je je soms alleen voelt,
  dan, ja dan, dan gloeit de Heilige Geest als warmte in je, de Vader zelf !, die in je woont,ven vervult je met Zijn liefde …

 3. Laten we bidden voor onze jongeren. Het leven lijkt zo mooi op social media. Maar de eenzaamheid neemt toe. Ik zie het verdriet en maak me zorgen. Heer, vul onze jongeren met Uw liefde.

  1. Helemaal eens met Linda. Onder ouderen is er veel eenzaamheid maar – over het algemeen – ook nog geloof….. voor jongeren is dat een afnemende interesse. Hoe zorgelijk! Laten we voor deze generatie blijven bidden.

 4. Wat een waardevolle overdenking. Een klein gebaar, een groot effect. Ik, jij, wij kunnen het verschil maken. Probeer eens iets (kleins) te doen voor een ander. Niet alleen die ander wordt er blij van, maar jij ook. Iets kunnen betekenen voor een ander in zijn/haar eenzaamheid, hoe waardevol. God is er altijd en overal en dat mag onze grote troost zijn, maar hij vraagt ons ook om te zien naar elkaar.

 5. Bid voor alle zussen die de eenzaamheid kennen zoals Grace het beschrijft.
  Er zijn veel vormen van eenzaamheid.
  Ik heb het ook gekend, wat goed is het te weten dat onze Vader altijd bij ons is ook in die eenzaamheid dat heeft mij er zeker doorgeholpen.
  Hij heeft het beloofd daar kunnen en mogen wij op vertrouwen.

  Arja hoe is het met jou ? Josephine was het fijn je dochter weer te zien na zo’n lange tijd ?

  Alle zussen bid ik toe ga met Hem en Hij zal met je zijn.

 6. Eenzaam,maar niet alleen.
  Een fijne overdenking,die ons na doet denken,over als je jouw zelf alleen kunt voelen,en eenzaam door onbegrip om jouw heen,toch altijd terug mogen vallen op onze God en Vader, Hij laat je nooit alleen of eenzaam zijn,daar hebben en mogen wij met zekerheid op terug zien.
  Dank U ,God,En Vader,om zo met U de nieuwe week in te mogen gaan.
  Amen?

 7. Neen nimmer alleen, neen nimmer alleen, nimmer zal Hij ons verlaten,
  Nimmer laat Hij ons alleen!!
  IN die zekerheid, wens ik jullie een fijne dag!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *