Alleen door geloof

Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Lieve zussen,

Vandaag is het Hervormingsdag.
We herdenken dat Maarten Luther in de zestiende eeuw de aanzet gaf tot de Reformatie.
Luther ontdekte bij zichzelf dat hij eigenlijk net zo bang was voor de dood als iedereen.
Of je nou niet-gelovig was of christen, het maakte geen verschil.
Hij vond dat God een God was van ‘de ijzeren gerechtigheid’.

Geloofde Luther dan niet in het offer van Jezus Christus?
Jazeker, maar dat zou volgens de kerk vooral gebracht zijn voor je aangeboren zondigheid.
Voor je dagelijkse slechte dingen zou je zelf moeten boeten, dacht Luther.
Deze schuld bij God moest je afkopen door te biechten, door heel
veel goede werken te doen, door zelfkastijding en door het kopen van aflaatbrieven.

Was Luther terecht zo bang?
Het is waar dat we zondaren zijn.
En ook dat Gods boosheid over de zonde heel groot is.
Daar laat de Bijbel geen twijfel over bestaan.
Het was goed dat Luther de zonde zo ernstig nam.

Zijn probleem was de vergeving.
Hij worstelde met de vraag: hoe vind ik een barmhartige God?
Dat was een kwelling voor hem, dag en nacht.
Luther dacht: mijn schuld en mijn boete moeten op Gods weegschaal in evenwicht zijn.
Dat maakte hem letterlijk doodsbang.

Luther is van die angst verlost door veel in de Bijbel te lezen.
Hij ontdekte dat de boodschap van het Evangelie radicaal anders was dan wat de kerk leerde.
Vooral het bijbelboek Romeinen heeft hem dat duidelijk gemaakt. Daar las hij dat je alleen door het geloof vrede vindt met God.
Het geloof is genoeg.
Dat is zo eenvoudig dat het bijna niet te geloven is!
Daarom zijn we vaak geneigd om er iets aan toe te willen voegen.
De één vindt dat je een bijzondere bekering moet meemaken, de ander vindt dat je veel stille tijd moet nemen, een derde vindt dat een christen actief moet zijn in sociaal werk, enz.
Zijn dat dan geen belangrijke dingen?
Zeker. Wie zich niet bekeert van zijn zonden, niet uit de Bijbel leest, niet bidt, niet naar zijn medemensen omziet – zo iemand kun je moeilijk een christen noemen.
Maar ‘goede werken’ doe je niet om een boze God tevreden te stellen.
Je doet ze uit liefde en dankbaarheid.
God is blij met alles wat je uit liefde voor Hem doet!
Tegelijk zijn al je goede werken aangetast door de zonde die in je woont.
Het is nooit volmaakt.
Daarom kan het ook nooit een betaalmiddel zijn waarmee God genoegen zou nemen.

Luther heeft begrepen dat Jezus Christus heeft betaald voor al zijn zonden.
Zo vond hij vrede met God en raakte hij zijn angst kwijt.

Lieve zussen, laten we God vandaag danken voor het grote geschenk van zijn genade.

Gebed: Vader, dank U voor uw genade, mogelijk gemaakt door mijn Redder Jezus Christus. Nooit hoef ik meer in angst te leven, want Hij deed boete voor mijn zonden. Daarom wil ik U blij maken door het goede te doen. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Een vaste burcht is onze God

  Vers 1
  Een vaste burcht is onze God,
  een toevlucht voor de Zijnen!
  Al drukt het leed, al dreigt het lot,
  Hij doet zijn hulp verschijnen!
  De vijand rukt vast aan
  met opgestoken vaan;
  hij draagt zijn rusting nog
  van gruwel en bedrog,
  maar zal als kaf verdwijnen!

  Vers 2
  Geen aardse macht begeren wij,
  die gaat welras verloren.
  Ons staat de sterke Held ter zij,
  dien God ons heeft verkoren.
  Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
  dat Hij de Christus heet,
  Gods eengeboren Zoon,
  verwinnaar van de troon:
  de zeeg’ is ons beschoren!

  Vers 3
  En grimd’ ook d’open hel ons aan
  met al haar duizendtallen,
  toch zal geen vrees ons nederslaan,
  toch doen wij `t krijgslied schallen.
  Hoe ook de satan woedt,
  wij staan hem voet voor voet,
  wij tarten zijn geweld;
  zijn vonnis is geveld:
  één woord reeds doet hem vallen!

  Vers 4
  Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
  en zal geen duimbreed wijken.
  Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
  zal u de vaan doen strijken!
  Delf vrouw en kind’ren `t graf,
  neem goed en bloed ons af,
  het brengt u geen gewin:
  wij gaan ten hemel in
  en erven koninkrijken!

  Het Lutherlied

 2. Als je maar op God vertrouwd.

  Vroeger was de Bijbel
  alleen maar in t’Latijn, dat kon jezelf niet lezen,dat was helemaal niet fijn.
  Maar Maarten Luther zei tegen de mensen dat hij vond,dat iedereen moest lezen wat er in de Bijbel stond. Veel priesters waren boos op hem, maar Maarten was niet bang.
  De Bijbel was voor iedereen dus ging hij aan de gang.
  Hij kocht meteen een hele grote stapel woorden boeken, zodat hij ieder woord dat hij niet wist zo op kon zoeken.
  Want hij hoorden in zijn binnenste maar steeds die zelfde stem.
  En hij wist dit is mijn opdracht ,en die opdracht komt van Hem.
  Dankzij mensen zoals Maarten is er heel veel opgebouwd.
  Want je kunt heel veel bereiken,als je maar op God vertrouwt.
  Zo werkte hij maar door en zwoegde
  jaar na jaar,
  En eindelijk,ja eindelijk,was toen de vertaling klaar. En toen de eerste Bijbel van zijn hand werd gedrukt
  was Maarten ape trots omdat het hem toch nog was gelukt.
  Hij was ontzettend opgelucht zijn werk was nu voorbij,hij zorgde dat de Bijbel open ging voor jouw en ook voor mij.
  Hij wist wat hij moest doen,en ook al had hij veel te vrezen,door hem kon iedereen nu in de bijbel lezen.

  Dit is na te luisteren op Jou tube
  onder, Als je maar op God vertrouwt.
  Allen een fijne dag gewenst .

 3. Dank dankt nu allen God! Wat ben ik blij met een Vader in de hemel, die zorgt. Ook als je verdriet en pijn hebt. Hij is er altijd, vouw je handen en hij wijst je de weg, en lieve mensen om je heen. Tel je zegeningen! AMEN.

 4. Jarenlang heb ik geleefd als de oudste zoon uit de gelijkenis van de ‘verloren’ zoon. Goede werken om daarmee Vaders gunst te verdienen. Gaandeweg leer ik te leven als ‘de verloren zoon’ die als ‘klaploper’ thuiskwam en door Vader met open armen werd onthaald. Ik soort mij ook graag in Zijn armen als een berooid kind van hem.
  Wat een heerlijkheid!

  1. Wat een wonder van genade zussen als we dat mogen leren. Dat we niets te bieden hebben alleen maar ontvangen.

   Was verleden week in Duitsland, stond er bij een winkel een bordje,
   op reformatie dag zijn wij om 17.00 u gesloten, wat bijzonder daar geeft men hen die graag naar de kerk willen omdat te vieren de ruimte. Het zette me even stil wat een zegen de worsteling van Luther voor ons is geweest.

  2. Door uw genade vader

   Door Uw genade, Vader,
   mogen wij hier binnengaan.
   Niet door rechtvaardige daden,
   maar door het bloed van het Lam.

   U roept ons in Uw nabijheid
   en dankzij Uw Zoon.
   Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
   komen wij voor Uw troon.

   Nooit konden wij zonder zonde
   voor u staan.
   Maar in Uw Zoon zijn wij schoon.
   Door het bloed van het Lam.

   Door Uw genade, Vader,
   Mogen wij het binnengaan.
   Niet door rechtvaardige daden,
   Maar door het bloed van het Lam.

 5. … het klinkt inderdaad te makkelijker voor woorden,
  maar echt,
  door geloof alleen, door Jezus Christus onze Heiland, onze Vader, Vriend, Zaligmaker en Verlosser vinden we rust, innerlijk, bij Hem …

  wat een Genade, wat een Cadeau !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *