Verbonden

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

Lieve zussen,

‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken …’
Overbekende en geliefde woorden die de Here Jezus uitsprak vlak voordat Hij ging sterven.
Het zit ‘m soms in de kleine woordjes om de diepe betekenis van Jezus’ boodschap goed te begrijpen.
Als we deze tekst – zoals gewoonlijk – in de NBV lezen, zien we dat daar gesproken wordt over de rank die aan de wijnstok is.
Maar de Herziene Statenvertaling (HSV) spreekt over de rank die in de wijnstok blijft.

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.

Het woordje in komt in dit bijbelgedeelte opvallend vaak voor. 
Tel maar na. Wel 10 keer in de verzen 1 t/m 8!
En dat geeft precies aan waar Jezus’ boodschap om draait.
Hij heeft het over de diepe verbondenheid tussen Hem en de Vader. Én over de innige band tussen Hem en… óns!

Al eerder in zijn rede zei Jezus (14: 20) :

Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.

De Here Jezus en God de Vader zijn één.
Die verbondenheid is cruciaal in het Evangelie.
God gaf zijn eigen Zoon, om mens te worden.
En daardoor kunnen de mensen weer innig verbonden zijn met God.
In de Here Jezus, de wijnstok!
Daarom is het woordje in eigenlijk zoveel mooier dan aan.
Het is immers niet zo dat een rank er maar wat bij bungelt.
De ranken zijn in de wijnstok ontstaan en leven op de sapstroom van de wijnstok.
Kijk maar eens naar een houten plank.
Daaraan zie je hoe een tak niet aan de boom zit, maar eigenlijk in de boom.
De knoesten, de littekens van de takken, zitten in het hout van de stam.
Zo is elke tak verbonden met het binnenste van de boom.

… zonder Mij kunt u niets doen …

zegt de Here Jezus. (vers 5)
Zonder de levende, voedende sapstroom van de wijnstok verdorren de ranken en sterven ze af.
Ja, we kunnen alleen vruchtdragen als we vervlochten zijn met onze Redder.

En het mooie is dat de vruchten die je voortbrengt hét bewijs zijn van jouw diepe band met de Here Jezus!

Gebed: HEER, laat mij altijd innig verbonden blijven met U, zodat ik veel vrucht kan dragen. Dank U dat ik in de Here Jezus weer een band met God kan hebben. Wat een bemoediging dat ik het bewijs van die band in mijn dagelijks leven mag opmerken. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Reacties

 1. Goede morgen zussen.
  Wat een mooie start van de dag om deze overdenking te krijgen.
  Caroline, ?
  Wat heb jij daar een mooie aanvulling bij gegeven,mooi geschreven ,echt uit het hard .
  ik sluit mij er bij aan.?
  Goed weekend gewenst.

  1. Dank je wel! En jij ook een goed weekend gewenst, lieve Gerry!
   Ik lees ook altijd jouw mooie inspirerende gedachten en voel me dan echt weer extra gesteund door de dag heen, door het WETEN dat we een ‘zussen/broer-gemeenschap’ zijn die elkaar mogen DRAGEN in gebed!
   De kracht die daarvan uit gaat is óngekend!!!
   We zijn zó rijk!!
   Lieve groet aan alle zussen!

 2. Lieve zussen!
  Wat een prachtige, aangrijpende tekst wordt ons deze morgen aangereikt!!
  Wat een voorrecht, dat onze Heer ons ZELF uitnodigt om verbonden te blijven IN Hem en samen MET Hem IN de Vader….. Het beneemt je bijna de adem…
  Ja, het zijn de kleine woordjes, die je hart verwarmen en je stil maken van ontroering…!
  De foto van de boomstam, waarUIT de tak groeit, zegt zóveel! Onze Heer Jezus, opgegroeid in het heilige gezin bij Jozef de timmerman, wist bij uitstek hoe IN het hout van een boom de takken groeien!!
  O Vader dank U, dank U…dat wij IN Uw wijnstok mogen verblijven om te groeien en zo innig met U en Uw Zoon verbonden, de vruchten mogen voortbrengen, die U aangenaam zijn…!!
  Want zónder U zijn wij NIETS….amen….!
  En dank je wel, Grace, voor dit KRACHTIGE begin van de week…

  1. … en weet je;
   het geeft zo’n n rust dat wij,
   als wij In Hem blijven,
   Hij ons doet groeien, ons doet Zijn,
   dat wij het niet zelf behoeven te doen en gedenken, dat God geeft, in Jezus, in de Heilige Geest die in ons is, die het voor ons doet, elke dag weer … !

   fijn weekend zussen,
   we mogen geven van Zijn licht en Zijn liefde …

 3. Ja Vader, dat ik weer vandaag in die Innige gemeenschap met U mag leven. Dat U dat mogelijk gemaakt hebt, in de Zoon in wie U al Uw welbehagen hebt, onze Here Jezus, Christus, en door de Kracht van De Heilige Geest, het in ons en door ons Uw genade en Liefde wil uitwerken!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *