Meegetrokken

De dag zal komen – ​spreekt de HEER​ – dat Ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw ​verbond​ sluit, een ander ​verbond​ dan Ik met hun voorouders sloot toen Ik hen bij de hand nam om hen uit ​Egypte​ weg te leiden.

Lieve zussen,

De Israëlieten werden in Egypte als slaven onderdrukt.
Ze dachten dat God hun roepen niet hoorde.
De jaren gingen voorbij en de nood was groot.
Maar toen zocht God Mozes op en zei: Ik heb het klagen van mijn kinderen gehoord. Het wordt tijd dat er wat gebeurt! Exodus 3:7
Mozes moest naar de farao gaan.
De farao, die als een god werd vereerd.
Maar de HEER presenteerde zich aan de farao als de Almachtige met wie niet te spotten viel!
En tegelijk liet God zich aan zijn volk kennen als een liefdevolle Vader.
Hoe ontroerend veelzeggend was de boodschap die Mozes aan de farao moest brengen!
God zei tegen Mozes, Exodus 4:22:

En dan moet jij tegen de ​farao​ zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn ​eerstgeboren​ zoon.”

De farao liep stuk op Gods majesteit, terwijl het volk Israël door God de Vader gered werd!
Ze hadden het niet eens door.
De profeet Jeremia moest de Israëlieten er eeuwen later aan herinneren dat ze de God versmaad hadden die hen als een Vader bij de hand had genomen…

Zo treedt de Here op als zijn kinderen in nood zijn.
Ze mogen Gods vaderliefde leren kennen.
God neemt hen bij de hand.
Zelfs als ze tegenstribbelen, grijpt God hen vast om hen te redden.
We zien het bijvoorbeeld gebeuren bij Lot, de neef van Abraham.
God zou de goddeloze stad Sodom vernietigen, maar Hij stuurde engelen om Lot en zijn gezin te redden.
Maar o, wat was het moeilijk om Lot mee te krijgen.
Hij bleef maar aarzelen en kon zijn bezittingen niet loslaten.
Op een gegeven moment grepen de engelen Lot bij de hand en trokken hem letterlijk mee uit een levensgevaarlijke situatie! Genesis 19

God is niet veranderd.
De Here Jezus heeft ons leren bidden: ‘Onze Vader…’
Hoe vaak heeft God óns bij de hand genomen om ons te beschermen, zonder dat we het ons gerealiseerd hebben?
Hoe vaak heeft Hij ons meegetrokken, terwijl we aarzelden en tegenstribbelden.
Laten we ook vandaag op onze Vader vertrouwen en ons overgeven aan zijn liefdevolle leiding.

Gebed: HEER, dank U dat U mijn Vader wilt zijn. Wilt U mij bij de hand nemen en mij leiden, ook als ik zo dwaas ben om tegen te stribbelen. Houd mij vast, HEER, Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Reacties

 1. Natuurlijk is de Here Jezus Christus Gods éen- en eerstgeboren Zoon.
  Israël is echter Gods uitverkoren volk en hier, in het Oude Testament, Gods eerstgeboren zoon genoemd. Een apart gezet volk, Zijn oogappel. Gods liefde voor zijn volk komt hier tot uitdrukking.
  Wij hebben het Nieuwe Testament, waarin de Here Jezus zich geopenbaard heeft. Daardoor weten wij dat Hij letterlijk Gods Zoon is.

 2. Take My hand precious Lord, lead me on let me stand,
  I am weak I am worn,
  lead me trough the storm lead me trough the night,
  Lead me stand, to the Light. Precious Lord, hold My hand!!

 3. O, aanbiddelijke Verlosser, geef mezelf geheel aan U, U hebt recht op heel mijn leven, U behoor ik toe!!

  Jezus Gij mijn kracht en leven, zal met U verwinnaar zijn!!

 4. Terug te kijken op mijn leven,
  ben ik inderdaad meerdere malen
  door onze God en Vader bij de hand genomen.
  toen had ik dat niet door,
  bij het ouder worden ben ik mij gaan realiseren
  hoe rijk ik ben dit terug te mogen zien,
  Het drong tot mij door,
  dat God zo veel dingen gedaan had voor mij
  dat ik nu toch eindelijk iets terug doen moest,
  zodat God kon zien dat ik Hem dankbaar ben.
  Voor jaren terug, heb ik toen besloten
  om belijdenis te doen(zie het als dank)
  voor alles wat God gedaan heeft,en nog doet.
  Het heeft mij rijk gemaakt,dit gedaan te hebben
  er zijn mij dingen duidelijk geworden,
  die ik eerder niet gezien heb.
  Heer onze God en Vader ,
  ik dank U dat U mij de hand hebt gereikt
  om mij deze dingen te laten zien en doen.
  AMEN.

 5. Lieve Vader U heeft mij zo vaak bij de hand genomen terwijl ik het niet realiseerde, U zond engelen wanneer ik in nood was om mij te redden! Vader ik geef mij over aan Uw liefdevolle leiding! Ik zal proberen om niet tegen te stribbelen of te aarzelen. Dank U voor Uw geduld! ??Liefs zussen ?♥️?

  1. De Heere Jezus is als mens geboren uit het volk wat God daarvoor uitverkoren heeft, en dat was Israel !

 6. Een van mijn lievelingsliederen is:
  https://youtu.be/qG-Rn9W0KEA
  De ervaring dat God Leidt is zo geruststellend en geeft rust en vertrouwen.
  Fijne dag lieve zussen en ga in dit vertrouwen je weg vandaag, of deze nu moeilijk en zwaar is, of dat er mooie dingen staan te gebeuren.
  Hij is het die mij ALTIJD leidt, dat staat vast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *