Geschenk van God

Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen Hem optraden. Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe Ik dat ook.’
(vers 16 en 17)

Lieve zussen,

Op een sabbatdag genas Jezus een man die al achtendertig jaar ziek was.
‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ vers 8
In één moment veranderde Jezus het leven van de man van een lijdensweg in onbeschrijfelijk geluk.
Opnieuw liet Jezus zien waarvoor Hij gekomen was: om te redden en te genezen.

De Joodse leiders hielden Jezus scherp in het oog.
Ze probeerden hem te betrappen op een zonde, zodat ze Hem eindelijk voor het gerecht konden slepen.
Ze waren woedend toen ze ontdekten welk wonder Jezus had gedaan.
O nee, ze waren niet blij voor de genezen man.
Ze waren ook niet onder de indruk van Jezus’ macht en liefde.
Ze haatten Jezus meer dan ooit!
Vooral toen ze zijn rustige woorden hoorden:

Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe Ik dat ook.

Hoe durfde Jezus over ‘zijn Vader’ te spreken!
En doorwerken… op de sabbat?
De leiders hadden het volk onderworpen aan een juk van wetten.
Wetten die het leven van de Israëlieten alleen maar zwaar maakten en de blijdschap van de rustdag wegnamen.

Stel dat Jezus tegen de zieke man had gezegd:
‘Jammer, het is vandaag sabbat. Ik mag je niet blij maken en genezen Je moet nog maar een dagje langer lijden.’
Wat een geluk dat God niet zó is!

Jezus’ woorden zijn zo rijk en bemoedigend.
‘Mijn Vader werkt aan één stuk door…’
We mogen morgen uitrusten en genieten, net zoals God deed na zijn scheppingswerk.
Maar liet God op de rustdag de schepping aan haar lot over?
Zorgt Hij ’s zondags niet voor ons en moeten we het dan een dag zonder zijn troost en nabijheid doen?

Gods werk van liefde en genade gaat altijd door.
Jezus laat zien wat de echte bedoeling van de rustdag is.
Het is een geschenk van God, bedoeld voor ons welzijn.
God wil onze last verlichten en ons rust geven, als een voorschot op onze toekomst bij Hem.
En wij mogen op de rustdag juist extra druk zijn met het uitdragen van Gods liefde en beloften.

Gebed: Vader, ik dank U dat U nooit stopt met uw werk op deze aarde. Geef dat ik de Here Jezus hierin volg en altijd doorga met het uitdragen van uw liefde. Geef dat ik U morgen, op de rustdag, mag eren voor alle zegeningen die U mij geeft. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Reacties

 1. We hebben het badwater van Bethesda deze zomer gezien. Het is nu voor het grootste deel opgegraven. 40 jaar geleden waren we er ook, toen was er alleen water te zien. De wonderen die zo voor je gaan leven!

 2. Morgen is het weer zo ver
  ik zie het voor mijn ogen.

  Ja het is waar ik zie het voor mijn ogen,
  ik zie hoe brood gebroken wordt
  en ook de rode wijn,die in een hoge beker
  als vloeiend bloed wordt uitgestort

  en in mijn hart wordt het weten weer gevoed
  verzoend met God
  door Christus’
  offer bloed,

  Allen een Gezegende zondag gewenst

 3. God is getrouw! de hele week liep alles in het honderd;er ging van alles kapot,wat we konden repareren hebben we gemaakt.We hebben om hulp gebeden en er was weer uitkomst,al ging het niet gemakkelijk want mijn man heeft kanker.Nog is alles niet klaar en ja:kassa! Maar ondanks alles hadden we telkens zo veel lol samen,zo veel gelachen als iets niet wou lukken.En dan ging het toch weer.Deze mantelzorger heeft een gezegende week gehad! En dan is het zondag,een gezegende rustdag!
  Ik wens jullie allen een een fijne, gezegende dag.

 4. Lof aanbidding dank en ere, Vader zij U toegebracht,
  Tot aan het aardrijks eind regere Uwe heerschappij en macht,
  Uw genade, Uw genade, blijft in zwakheid, onze kracht!!

 5. Laat ons de rustdag wijden
  met psalmen tot Gods eer,
  ’t is goed o Opperheer,
  dat w’ons in U verblijden
  ‘zij d’ ochtendstond vol zoetheid
  stelt uw gunst in ’t licht
  t’ zij ons de nacht bericht
  van Uwe trouw en goedheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *