Wat een geluk

Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
(vers 4)

Lieve zussen,

We willen allemaal graag gelukkig zijn.
Dat is de diepste wens van elk mens.
God schiep de mens volmaakt gelukkig.
Ons oorspronkelijke thuis was… het paradijs!
Er was geen pijn, geen gemis, geen tekort, geen teleurstelling.
Na de zondeval is op deze aarde nooit weer een mens zó gelukkig geweest.
We hebben allemaal op onze eigen manier te maken met pijn en verdriet. De één meer dan de ander.
Je droom valt in duigen.
Je had een ideaal voor ogen dat je nooit zult bereiken.
Of wat je zo positief begonnen bent, breekt je bij de handen af.
De zonde zorgt er voor dat de mensen ook elkáár ongelukkig maken…

Jezus is begonnen met zijn werk op aarde.
Een grote menigte mensen is Hem gevolgd, hongerend naar zijn boodschap, verlangend naar genezing en herstel.
In Matteüs 5 lezen we hoe Jezus met zijn onderwijs begint.
Hij begint met het woord ‘gelukkig’!
Hij raakt meteen het diepste verlangen van elk mens.
Dan moet je toch wel meteen je oren spitsen?

De verzen 3-12 worden ook wel ‘de zaligsprekingen’ genoemd.
Je zou kunnen zeggen: de geluks-aankondigingen.
De Here Jezus laat de mensen weten dat er tóch weer volmaakt geluk mogelijk is.
Hij vertelt dat het leven niet stopt bij teleurstelling en pijn.

Als je deze verzen bekijkt, zie je dat Jezus in elke eerste versregel de gebrokenheid noemt. En in de tweede regel laat Hij weten dat deze pijn niet het laatste woord zal hebben.
Hij zélf zal de pijn veranderen in geluk.

Ons begin ligt in het paradijs.
En door de Here Jezus ligt ook onze toekomst daar.
Hij zal ons in onze oorspronkelijke staat herstellen.
Wat een geluk!

Gebed: Vader in de hemel, dank U dat ik mag uitzien naar het volmaakte geluk. Dat troost mij als mijn droom in dit leven geen werkelijkheid zal worden, als mijn geluk op deze aarde aan scherven is gevallen. U, Here Jezus, hebt voor mij een toekomst in het nieuwe paradijs verdiend. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. GEVEN.
  O God verbreek de
  kluisters van mijn hart
  leer mij om uit
  mezelf te treden
  ik zit zo vaak in
  eigen een verward
  en heb daardoor zelfs
  anderen gemeden 🙏

  U legde zoveel
  liefde in mijn hart
  ik weet:U zou
  het niet gedogen
  als ik daarmee uw
  liefde wetten tart
  door meer mezelf
  dan anderen te beogen 🙏

  Heer Jezus U die
  zelf ons alles gaf
  leer mij om
  net als U te geven
  en op uw wenk vallen
  mijn kluisters af
  zo opent U de deuren
  van mijn leven.🙏

  Alle Zussen in moeilijke periode
  om welke reden dan ook ,heel veel kracht en liefde toe gewenst.
  Onze gebeden zijn met jullie.

  1. Gerry,dank voor je mooie gedicht en goede wensen.
   Kon niet op een beter moment komen nu wij een slecht nieuws gesprek hebben vanmorgen.Toch gaan we het in vertrouwen op onze Hemelse Vader tegemoet.
   Al eerder mochten we Zijn troost ervaren.Hij kent onze angst.Er zijn mensen die voor ons bidden en dat geeft zoveel steun!
   Zegen en Groet.

  2. Beste Hanne. Heel veel sterkte en kracht toegewenst, blijf het in alles van Hem verwachten. Moest denken aan het o zo bekende lied.
   ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
   Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij, ‘k zie naar Hem op en ik weet Hij is mij steeds nabij.
   Ik bid jullie Zijn onmisbare zegen toe.

  1. Heel veel sterkte gewenst Hanne! Gelukkig mag je ervaren dat Hij erbij is 🙏

 2. Wat worden we bemoedigt door jou Grace deze morgen.

  We mogen weten dat wat wij ook meemaken of lijden op deze aarde niet voor altijd is.
  Ook al lijkt dat zo als je er middenin zit.
  Hij Jezus zal alles veranderen en omzetten in geluk voor eeuwig.

  Wens alle zussen en broers dat toe wat ze deze dag nodig hebben. Onze Vader gaat met ins mee.

 3. lieve zusjes, op facebook staat een mooie site, misschien kennen jullie hem al, Jezus is de weg…de waarheid…en het leven…
  er komen veel berichten zo door de dag…vanmorgen een mooi liedje meegezongen En ik kom tot U…en daarna ik verlang naar Jezus….ik wens jullie een hele gezegende dag in Jezus naam…moge de H.Geest onze wegen begeleiden,omdat Jezus daar welbehagen in heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *