De prijs

Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk, mij zal Hij wegnemen. (vers 16)

Lieve zussen,

Psalm 49 begint met een oproep aan ons allemaal:

… luister, bewoners van de wereld, mensen, kinderen van Adam, rijk en arm, iedereen.

De dichter maakt meteen duidelijk dat het geen verschil maakt wie je bent of wat je hebt.
Er is namelijk geen mens die zijn leven kan vrijkopen van de dood.
Daarin zijn we allemaal gelijk.
De dood maakt geen onderscheid tussen rijke en arme mensen, tussen wie wijs is of dwaas. vers 11-13
We zijn overgeleverd aan het sterven.
Daarin zijn we niet meer dan de dieren. vers 13 en 21
Dat is een confronterende uitspraak!
Dan word je als mens pijnlijk op je plaats gezet.
Misschien moet je nu ook denken aan die bekende tekst uit Prediker 3:19:

… want de mensen en de dieren treft hetzelfde lot. Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in dezelfde adem. Dat is hun beider lot. Een mens is niet beter af dan een dier, want alles is leegte.

Dit brengt de dichter ook tot de conclusie hoe machteloos een mens is. Waarom zou je bang zijn voor mensen die uitbuiten, die vertrouwen op hun bezit? vers 6 en 7
Ook zij kunnen hun leven niet vrijkopen van de dood.
Elk mens verschijnt met lege handen voor Gods troon! vers 9

De prijs van het leven is te hoog,
in eeuwigheid niet op te brengen.

Dat geldt voor alle kinderen van Adam. Ook voor jou en mij.

Maar is er dan geen hoop?
Is alles lucht en leegte?
Heeft de dood het laatste woord?
Wél als je vertrouwt op jezelf, in plaats van op Gods reddingswerk in jouw leven.
Lees wat de dichter vol geloofsvertrouwen zegt:

Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk, mij zal Hij wegnemen. (16)

Hij kan niet voldoen aan de losprijs.
Maar God zélf zal die prijs voor hem betalen.
De Here Jezus heeft ons vrijgekocht uit de macht van de dood.
En dat niet alleen.
Vers 16 wijst naar de hemel, naar onze toekomst!

… mij zal Hij wegnemen.

Wegnemen van lucht en leegte, wegnemen van de dood.
God laat ons in deze psalm zien hoe diep onze ellende is én hoe waardevol wij voor Hem zijn!

Gebed: Here Jezus, dank U dat U de prijs voor mijn leven betaalde. De prijs die ik zelf niet kon voldoen. Dank U dat ik niet meer overgeleverd ben aan de macht van de dood, maar dat ik een eeuwig leven heb bij U. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Houd Gij mij in Uw hoede,
  Gij die Uw schapen telt,
  o Bron van al het goede,
  waaruit mijn leven welt,
  Gij die mijn ziel wilt laven
  met liefelijke spijs,
  Gij overstelpt met gaven
  tot i het paradijs🙏

  Wanneer ik eens moet heengaan
  ga Gij niet van mij heen,
  laat mij dan niet alleen gaan
  niet in den dood alleen.
  Wees in mijn laatste lijden,
  mijn doodsangst, mij nabij.
  O God,sta mij terzijde,
  Die lijdt en sterft voor mij.🙏

  Wees Gij om mij bewogen
  en troost mij angstig hart.
  Voer mij uw beeld voor ogen,
  Gekruisigde,Uw smart.
  Dan zal ik vol vertrouwen,
  gelovig en bewust,
  Uw aangezicht aanschouwen.
  Wie zo sterft,sterft gerust.🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *