Wat de Geest doet

Later zal de Pleitbezorger, de ​Heilige​ ​Geest​ die de Vader jullie namens Mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.
(vers 25)

Lieve zussen,

In zijn laatste nacht hier op aarde heeft de Here Jezus zelf aan zijn leerlingen uitgelegd wat het werk van de Heilige Geest zou zijn.
Jezus zei: De Heilige Geest zal komen en jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. (26)
En de Heilige Geest zal aan jullie uitdelen wat Ik voor jullie heb verdiend. (16 -19)
De Here Jezus noemt de Heilige Geest ook wel de Pleitbezorger of de Trooster. Hoe mooi en veelbetekend zijn die namen!
Een pleitbezorger is iemand die voor jou opkomt. En een trooster is iemand die je ondersteunt, die je houvast geeft.

Sommigen zeggen: ‘Door de Geest ga je heel bijzondere dingen doen: in klanktaal praten, zieken genezen, demonen uitdrijven, enz.’
Het is waar: de Heilige Geest kan mensen bijzondere gaven geven.
Maar de Here Jezus heeft ons geleerd dat dit niet het eigenlijke werk is van de Heilige Geest.

De Heilige Geest komt niet voor zichzelf en met zijn eigen dingen.
Hij zorgt ervoor dat alles wat Jezus gezegd en verdiend heeft, jouw ‘geestelijk eigendom’ wordt.
De Geest laat jou, zomaar op allerlei momenten, aan de woorden van de Here Jezus denken en zorgt ervoor dat je ze ook begrijpt.
Het is het werk van de Heilige Geest dat je spijt hebt van je zonden en vergeving vraagt, dat je Jezus wilt volgen en naar het nieuwe leven verlangt.

Denk aan zo’n mooie oude kerk in het donker, verlicht door felle lampen.
Die schijnwerpers zijn er niet om zichzelf te laten zien, maar om alle aandacht te vestigen op de prachtige kerk.
Zo is de Heilige Geest gekomen om de woorden en het werk van de Here Jezus in het volle licht te zetten!
Lees maar hoe mooi dit samengevat wordt in Romeinen 8:16:

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

Wij zijn kinderen van God, door wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan.
Met die geestelijke rust mogen wij elke dag leven!

Gebed: Dank U, HEER, dat U mij een Pleitbezorger en een Trooster geeft. Laat de Heilige Geest in mij werken, zodat ik steeds meer mag groeien in het leven met U. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Dank je Grace voor deze gebed.Ik zeg Amen.’ Dat letterlijk betekent.’Het is waar’.Of het zij zo.lieve Groetjes voor jullie allemaal.

 2. Pinksterzegen

  de vloek van Babel
  is achterhaald
  door de Pinkster zegen
  van Jeruzalem

  Wij torenbouwers
  kunnen weer verstaanbaar communiceren

  Vurig en stormachtig
  maakt de adem van God
  de tongen los

  In alle talen
  wordt opwekkend nieuws
  gesproken en gehoord

  Vervulde tijd
  vervulde gebeden
  en vervulde mensen
  waren nodig voor dit
  communicatiewonder
  van de bovenste orde

  èèn woord
  voor alle volken
  de grenzen zijn open.

  Allen zussen
  met welke lichamelijke ,
  of geestelijke beperkingen,
  of door verdriet,een fijne 2de pinksterdag gewenst.🙏

 3. Dank U Heer God, dat wij Uw kinderen mogen zijn, door dat wat Jezus voor ons verdiend heeft!! Dank U voor de Trooster die ons dagelijks steunt en troost en ons steeds doet herinneren wat U ons heeft willen leren! Sinds ik U bent gaan zoeken is mijn leven radicaal veranderd en in Uw wonderbaar Licht komen te staan!
  Ik prijs U, hemelse Vader, dat Gij dit heeft geopenbaard aan ons, kleine mensen….maar O zo geliefd…..Amen!!

  1. Mooie Getuigennis, Angelique,Inderdaad,Prijs de Heer,dat wij zo kleine mensen ,o zo geliefd bij God de Vader zijn ,God zegen jou. Groetjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *