Waar herstel begint

Hij zei tegen zijn ​leerlingen​ dat ze een ​boot​ voor Hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat Hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Allerlei zieken verdrongen zich om Hem aan te raken, want Hij had al veel mensen genezen.
(vers 9 en 10)

Lieve zussen,

Je kent die beelden wel van het nieuws.
Wanhopige, hongerende mensen, die nauwelijks op hun beurt kunnen wachten als er een eindelijk voedselhulp arriveert.
Ze worstelen zich naar voren en lopen elkaar bijna onder de voet.
Iedereen gaat voor zichzelf. ‘Ik moet voedsel zien te krijgen! Het gaat om mijn leven!’

Zo moet het er ongeveer hebben uitgezien toen Jezus bijna onder de voet werd gelopen door de enorme menigte die Hem gevolgd was.
Mensen probeerden wanhopig bij Hem te komen.
‘Al kan ik Hem alleen maar even aanraken… Het moet! Het gaat om mijn leven!’

Zouden wij het anders doen? Vast niet.

Tijdens zijn werk op aarde was het voor Jezus pijnlijk om te zien dat de mensen Hem alleen wisten te vinden voor hun lichamelijke genezing.
Waarom wilden ze niet luisteren naar de boodschap van redding voor hun ziel?
Door zijn wonderen liet Jezus zien dat God zijn kinderen wilde verlossen van alle lijden en gebrokenheid.
Hij was niet gekomen om de mensen alleen te bevrijden van de gevolgen van de zonde.
Jezus zou het lijden bij de bron aanpakken.
Hij zou de grote veroorzaker van het kwaad overwinnen!

We kennen die prachtige woorden uit Matteüs 11:28:

Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.

Wat een geweldige uitnodiging.
Dan wil je toch niet anders dan naar je Redder toe snellen? Het gaat om je leven!
Jezus geeft je vrede met God.
Dáár begint je genezing.
Hij heeft de weg naar de Vader voor altijd vrijgemaakt..
De Here Jezus wil nu al genezing brengen in ons hart, midden in de gebrokenheid van dit leven.
Vind rust bij Mij, zegt Hij. Wat je in dit leven ook meemaakt, het zal je niet kunnen scheiden van Mijn liefde. Ik heb het met God in orde gemaakt voor jou.

Gebed: Dank U, Here Jezus, dat ik bij U mag komen met alles wat mij belast. Bij U mag ik rust vinden. In een leven dat nu nog onvolmaakt en gebroken is, geeft U mij hoop en toekomstperspectief. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Mijn leven is iedere dag leven met ernstige pijn. En dat al 8 jaar. Ik ben op en kan niet meer. God is oneindig groot. Dat weet ik. Ik kan niet meer. Er is zoveel voor mij gebeden door mijn lieve broers en zussen. Soms ben ik wanhopig. Mijn leven is in Zijn hand, maar hoe ik verder moet, weet ik niet. Het is ook zo moeilijk voor onze kinderen en kleinkinderen. Bid voor mij dat ik staande blijf. Dat ik mag voelen en vertrouwen dat Hij niet loslaat.

  1. Wat verschrikkelijk moeilijk voor je Gaertsje. Wat zul je je vaak machteloos voelen en wat zal het moeilijk zijn omje vertrouwen op God vast te houden. Als ik je lees denk ik: Here God, -als U niet geneest- verzacht en verlicht dan haar pijn zodat ze overeind kan blijven en er wat meer voor haar gezin kan zijn.

   ‘Heer, ik bid U voor Geartsje. U kent haar beter dan ze zichzelf kent. Tegelijk weet U van de vreselijke pijn die haar dagelijks kwelt, al zoveel jaar lang. Here God, ik voeg mijn gebed om verlichting toe, aan de vele gebeden die er al voor haar zijn opgezonden. Here God verhoor, en neem de pijn geheel of gedeeltelijk van Gaertsje weg. Waar anderen machteloos zijn kunnen we zeggen dat U bij machte bent veel meer te doen dan we kunnen bedenken of beseffen.
   Openbaar Uw macht Here God in dit door pijn geplaagde mensenleven. AMEN.

  2. Geartsje, wat zal het moeilijk zijn om dag in dag uit met pijn te moeten leven. Je weet dat God je ziet en voor je zorgt, maar om dat ook zo te voelen valt niet mee als je je zo ellendig voelt. En toch ….. blijf praten met God, benoem alles. Ik bid voor jou en je gezin. Lieve groet.

  3. Lieve Gaertsje, Uit ervaring weet ik hoe zwaar het is om jarenlang met continue, erge pijn te moeten leven. Het sloopt je, je brandt op, ook mentaal, emotioneel. Ik wens en bid je alle benodigde kracht toe. Als er dan geen genezing komt, dan verlichting van de zware last. Ademruimte een stukje vrijheid ipv het gevoel eraan onderdoor te gaan. Merkbare nabijheid en steun van ons Heer en hemelse Vader.

 2. Dank U Here Jezus,dat U zoveel geduld met ons heeft.
  U bent er altijd voor uw kinderen,alleen zien we dat soms niet,wij hebben zo graag bewijzen,zo als Grace schrijft U aan raken en genezen zijn,is het mooiste wat ons kan overkomen. Maar U Here Jezus heeft liever dat wij Uw
  woord lezen en daar in het antwoord vinden dat wij nodig hebben uw antwoord op Uw tijd.
  Wat wij ook vinden het zal ons niet scheiden van Uw
  liefde voor ons.
  Groot is uw trouw O Heer.
  Amen🙏

 3. Wat is de HERE oneindig vol liefde Hij heeft mij al een aantal keren hersteld, van de stollingsproblemen die opgetreden zijn in het lichaam, met alle gevolgen van dien
  Elke keer vertrouw ik op de HERE Zijn liefde en Trouw zijn eindeloos groot. Aan Hem alle eer

  1. Eerlijk is eerlijk; ik begrijp de mensen van toen heel goed!
   Ik heb zelf jarenlang als een undercover farizeeër geleefd. Nee, de joodse wetten hoefde ik gelukkig niet na te leven, maar ik had mijn handen al meer dan vol aan de 10 geboden…
   Elke avond was er de conclusie; terug bij af! Morgen doe ik het beter Heer!

   Ja, ik begrijp de joden van destijds goed. Als je in een keurslijf van geboden bent opgegroeid kun je schrikken van de nieuwlichterij van Jezus. De voorhang gescheurd? Dat kan écht niet; dichtnaaien maar weer…

   Wie gevangen zit in wettisch leven moet daarvan worden bevrijd. Goddank die bevrijding ken ik. Niet het houden van wetten behoudt, maar het offer van Jezus!

   Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal je rust geven. Hemel-gerichte zekerheid en rust ken ik nu gelukkig.

   Nu nog de rust van wat we gisteren mochten overdenken ervaren… Loslaten!
   Alles wat me kwelt en knelt aan de voeten van Jezus leggen en het dáár laten liggen… Heer, help me en neem Zelf mijn lasten uit hart en handen. Ik verlang intens naar die rust in het hier en nu, zoals vele zussen met mij!

   Met liefde voor Grace en mijn zussen die meelezen en overdenken! Lies

 4. Wat is de HERE oneindig vol liefde Hij heeft mij al een aantal keren hersteld, van de stollingsproblemen die opgetreden zijn in het lichaam, met alle gevolgen van dien
  Elke keer vertrouw ik op de HERE Zijn liefde en Trouw zijn eindeloos groot. Aan Hem alle eer

  1. God is liefde, en hij zal je leiden op je pad, maar we zijn ongeduldig, en willen soms te snel dat God ons helpt. Maar op zijn tijd. Dit lied kwam
   bij mij vanmorgen zomaar in Mn gedachten, ik heb U nodig Heer de rest is overbodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *