Ik wens je…

Moge uw ​hart​ verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de ​heiligen​ zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. (vers 18,19)

Lieve zussen,

Misschien zei je het gisteren al tegen je collega’s: ‘Fijn weekend, hè?’
Of je riep het vanmorgen je kinderen na: ‘Prettige dag vandaag!’
Kleine, goede wensen aan het adres van de ander.
In de Bijbel staan ook prachtige wensen.
Vooral Paulus spreekt in zijn brieven vaak een zegenbede uit aan het adres van zijn lezers.
Deze zegenwensen zijn ook voor ons bedoeld.
We mogen ze in de Bijbel dankbaar van God ontvangen.
En we mogen het elkaar als zijn kinderen toebidden.

Ik bid je toe dat het stralende licht van de Heilige Geest in je hart mag schijnen. Het licht dat de duisternis van je oude leven verdrijft.
Ik bid dat de Heilige Geest je innerlijk steeds meer vernieuwen mag naar Gods beeld.
Als je het leven benadert als een kind van God, wordt alles anders.
Belangrijke dingen worden onbetekenend, prioriteiten verschuiven, wat eerst niet telde is nu van levensbelang.
Ik bid dat je als een kind van God naar je naaste en naar jezelf mag kijken.
Dan zal er hoop en licht zijn in de realiteit van je dagelijks leven, hoe moeilijk die ook kan zijn.

Ik bid je toe dat je straks mag zien waaróp je gehoopt hebt.
Als Christus terugkomt, worden Gods beloften aan jou eindelijk zichtbaar.
Je zult zien hoe rijk de erfenis is die God je geven zal.
We zullen allemaal versteld staan!
Dan mag je ervaren hoe groot Gods macht is in jouw leven.
Nu denk je soms: Gods macht? Ik wíl het wel geloven, maar ik zie het niet en merk het niet. Ik voel me overgeleverd aan mijn omstandigheden. En het lijkt wel alsof God stil toekijkt…
Denk je dat? Ik wens je toe dat je mag zien hoe overweldigend groot Gods macht is.
Hij, jouw Schepper, heeft je geroepen om zijn kind te zijn. Hij redde jou, verloren mens, door het bloed van zijn eigen Zoon.

Geen wonder dat we het gewoonlijk maar houden bij ‘een fijne dag.’
Want woorden schieten tekort om elkaar Gods beloften toe te bidden!

Gebed: Vader, dank U voor uw heerlijke beloften! Dank U dat ik toekomstperspectief mag hebben, hoe moeilijk mijn omstandigheden ook kunnen zijn. Verlicht mijn hart, zodat ik als een waardig kind van U in dit leven kan staan. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Reacties

 1. Hoe dichter je bij God leeft des te liefdevoller worden je ontmoetingen met mensen .Een poort naar mensen, waar Gods liefde door heen stroomt .Het meesterwerk van God

 2. Wilt U ook over mij uw liefde zichtbaar maken?
  Door de onrust weg te nemen uit mijn hart,
  Om te mogen opstaan in een nieuw leven,
  volgend op de weg die U mij wijst.
  Wilt U Here uw kracht geven in mijn zwakheid,
  mijn zonde vergeven door uw barmhartigheid
  en mij leren uw kind te zijn
  door het geloof in Jezus uw lieve Zoon.
  Hoor mijn gebed,in de naam van
  Hem die ons bidden leerde,
  opdat uw Naam worden verheerlijkt,
  uw Koninkrijk komen,
  en uw Wil geschieden.
  Amen.

  1. Mooi Gerry, de Heer heeft de oprechte bidder lief!! Sterkte met en in alles! Dit geldt voor iedereen hier…

 3. 1 Petr. 1 vers 3 sluit hier mooi op aan

  De hoop op de zaligheid

  Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
  4tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.

  Elk mens die een ware Christen ontmoet, ontmoet EEN LEVENDE HOOP. Een stukje vd hemel…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *