Ik ga waar U gaat

... mijn voeten volgden uw spoor,
mijn stappen wankelden niet.
(vers 5)

Lieve zussen,

Soms lijkt het leven op een reis door een wisselend landschap.
De omstandigheden veranderen voortdurend.
En jij moet daarin steeds weer de juiste keuzes maken, soms in een ingewikkelde situatie. 
Het kan zelfs lijken alsof je alleen maar ‘uit twee kwaden’ kunt kiezen.

Ja, het is lastig om op het juiste spoor te blijven en je niet te laten verwarren of verzwakken.
Want steeds is er de vijand die je aan het wankelen wil brengen.
Die niets liever wil dan dat jij het spoor bijster raakt.
We lezen in Psalm 17 dat ook koning David dit meemaakte.
Hij werd voortdurend geconfronteerd met de haat van zijn vijanden.
Vijanden die Gods werk wilden saboteren.
En toch bleef David, als kind van God, kiezen voor het goede.

Dat viel niet mee. Lees vers 11 maar eens.

Ze sluiten mij in waar ik mijn voeten ook zet,
ze houden mij in het oog en hopen op mijn val.

Maar David wilde zich niet laten verleiden tot een reactie die tegen Gods geboden inging. (vers 4).
God wist immers wel hoe het zat.
Hij, de hoogste Rechter!
Daar vertrouwde David op.
Daarom bleef David de weg volgen van gehoorzaamheid aan God.

… mijn voeten volgden uw spoor …

We moeten ons niet in de war laten brengen, lieve zussen. Ook niet als we beproevingen moeten doorstaan, als ons onrecht wordt aangedaan.
Laten we Gods wil blijven zoeken, en niet vervallen in verkeerde keuzes.
Soms lijkt het de enige optie te zijn om óók te haten, om je mee te laten voeren in woede en strijd.
Daarmee zul je uiteindelijk nergens komen.
God heeft een veilige weg voor ons uitgezet: de weg van zijn geboden.
Daar is vaste grond voor onze voeten, ook in moeilijke en ingewikkelde situaties.
Want daar is God zélf.
Hij gaat ons voor en Hij gaat met ons mee.
Zoals David schrijft in Psalm 18:36 en 37:

U was het ​schild​ dat mij redde,
uw rechterhand ondersteunde mij,
uw woord maakte mij sterk,
U baande de weg voor mijn voeten,
ik wankelde niet.

Net als David weten we waar die weg heen leidt.
Lees het laatste vers maar eens.
Het brengt ons bij God zélf.

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

zegt Paulus in Romeinen 12;21
Dat is onze opdracht.
Voor de rest mogen we het overlaten aan God.
God, die alles weet en ziet.

Gebed: Vader, leer mij om U te volgen, ook als dat soms regelrecht tegen mijzelf ingaat. Leer mij te vertrouwen op uw liefde en rechtvaardigheid. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Reacties

 1. Lieve zus Eva, wat een moeite en zorgen draag je mee. Dat je het bij Hem neer mag leggen. Ik bid voor je dat je de juiste keuze mag maken. Dat God je daarin ook Zijn weg met jou laat zien. Sterkte voor alle zussen die dit herkennen of meegemaakt hebben. Lieve groetjes Marjan.

 2. Lieve Eva
  Ik bid voor je en jouw huwelijk
  de Heere zal zeker Zijn zegen over deze keuze geven
  Sterkte in alles
  Liefs een zus

 3. Ik lees al geruime tijd dagelijks de overdenkingen van Grace. Ik reageer nooit, maar kan het nu niet laten. Wat een zegen dat ik deze website mocht ontdekken in een moeilijke periode in mijn leven. Juist deze overdenking lijkt voor mij persoonlijk te zijn geschreven. Ik stond op het het punt om een keuze te maken in mijn leven waar ik al mijn twijfels over had. Na het lezen van de overdenking vanochtend weet ik dat het een foute keuze zou zijn geweest. Dank Grace, dat je mij door je woorden hebt laten zien dat het me nergens toe had gebracht. Ik zou kwaad met kwaad vergeld hebben. Dank.
  Ik blijf deze moeilijke weg gaan en mag weten dat God erbij is, alles weet en ziet en recht zal doen aan degene die bij zo benauwd. Ik zal standvastig blijven en blijven zien op God. Het kwade overwinnen door het goede, maar het is zo moeilijk.
  Ik voel mij verbonden met jullie, als zussen die ik nooit heb gezien. Zo bijzonder. Willen jullie bidden voor mij en mijn moeizame huwelijk?

  1. Dappere Eva,

   Dank je wel dat je je hart met ons wilde delen. Gedeelde moeite wordt minder moeite, omdat wij mee kunnen leven en mee kunnen bidden.
   Ik weet uit ervaring wat een moeizaam huwelijk inhoudt en hoeveel het van je kan vragen. Je hebt ervoor gekozen om het kwade te overwinnen door het goede!!
   Een bijbelse keuze maar wel met consequenties voor je levensweg die -als God niet ingrijpt- moeilijk zal blijven.
   Dus lieve Eva, zoek dagelijks steun bij Hem die jou belooft dat Hij je niet in je eentje laat aanmodderen. Hij is erbij en zal je steunen om je keus gestand te doen.

   Wij bidden mee!
   Een dikke kus van een meelevende zus!

  2. Wat een moeilijke periode voor jouw,en zeker wij zullen bidden voor jullie,wij leggen het in Gods handen Hij geeft jouw/jullie kracht en sterkte vraag om zijn lijding op jullie o zo moeilijke pad,en Hij zal er zijn🙏

  3. Lieve Eva,
   Ook ik ervaar deze website dagelijks als een bijzondere zegen en ben zo blij dat ik op dit pad ben gezet! Wij, jouw zussen van Zussenliefde steunen jou en staan om jullie beiden heen geschaard als een troostende gebedskring…. Wij staan daar in ZIJN naam. De Heer is daar bij en Hij draagt ons allemaal. Je hebt voor het goede gekozen en dat zal hoe dan ook vrucht gaan afwerpen!
   Blijf op Hem vertrouwen! Lieve groet, Eva!
   En een lieve groet aan alle zussen!

  4. Lieve Eva,

   Je verhaal raakt mij en ik zal zeker voor je bidden, Eva
   God haat echtscheiding daar is Hij duidelijk over in Zijn woord.
   Ik heb helaas ervaring en ik wil je meegeven, dat God ook niet wil dat je jezelf totaal kwijt raakt in een huwelijk want daar heeft Hij het huwelijk niet voor bedoeld.
   Bid je toe de liefdevolle nabijheid en Zijn wijsheid .
   Heel veel liefs
   Een zus die weet waar ze het over heeft, helaas.

  5. Lieve Eva, Gods nabijheid en de wijsheid van de Heilige Geest toegebeden. God weet en ziet alles. Dat Hij je stap voor stap leiden mag in deze situatie. x Grace.

 4. Goede morgen Grace,
  dank ook weer voor deze overdenking.
  Bij het lezen daar van
  komen mijn gedachten op deze psalm.

  Jezus ,ga ons voor deze wereld door,
  en U volgend op uw schreden
  gaan wij moedig met U mede
  Leid ons aan Uw hand naar het vaderland.

  In de woestenij Heer, blijf ons nabij
  met Uw troost en met uw zegen
  Tot aan’t eind van onze wegen
  leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

 5. Dank Grace voor deze mooie overdenking,waarin Gods on uitsprekelijke Liefde voor ons door klinkt!
  Hoe zwaar of moeilijk onze weg ook is ,Hij is er bij!! Een fijne dag allen onder de de vleugels van onze Hemelse Vader!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *