Wie is Hij volgens jóu?

Toen vroeg Hij hun: ‘En wie ben Ik volgens jullie?’ ‘U bent de ​messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde ​Simon​ ​Petrus. (vers 15 en 16)

Lieve zussen,

Naarmate zijn sterven dichterbij komt, trekt de Here Jezus zich steeds meer terug om met zijn leerlingen samen te zijn.
Hij wil hen voorbereiden op de ingrijpende gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden. Hij heeft nog zoveel met hen te bespreken.
Tijdens zo’n moment van samenzijn vraagt Jezus zijn vrienden:

Wie zeggen de mensen dat de ​Mensenzoon​ is?

O, dat weten de leerlingen maar al te goed.
Zij waren er immers altijd bij als de menigte nieuwsgierig om hun Meester heen drong.
De mensen denken dat Jezus een groot profeet is.
Sommigen beweren zelfs dat er een gestorven profeet in Jezus herrezen is.
Johannes de Doper… of Elia… of Jeremia.
Ja, in de ogen van het volk is Jezus beslist een voorloper van de Messias die komen zal.

Wat moet het moeilijk voor de Here Jezus zijn geweest dat zijn eigen volk niet méér in Hem zag.

Toch gaat de Here Jezus hier nu niet verder op in.
Het gaat Hem nu om zijn geliefde leerlingen.

En wie ben Ik volgens jullie?

De Here Jezus wil het nu duidelijk uit hun mond horen.
Zijn sterven nadert.
Er mag niets meer tussen hen in staan.
Hij weet hoe zwaar zijn leerlingen het zullen krijgen.
Zijn koningschap zal zo anders zijn dan zij verwachten.
Jezus zal zichzelf niet tot Koning uitroepen over een aards koninkrijk.
Straks zal Hij niet meer de grote Wonderdoener zijn die door een nieuwsgierige menigte wordt gevolgd.
Hij zal gevangen genomen worden, geslagen, vernederd, gedood!
Jezus weet hoe groot de ontgoocheling zal worden voor de leerlingen.

In alle schrik en verdriet moeten ze daarom voor ogen houden wie Hij is en waarvoor Hij gekomen is!

De emotionele, spontane Petrus heeft zijn antwoord meteen klaar.

U bent de ​messias, de Zoon van de levende God!

Kan het nog duidelijker?
Geen spoor van twijfel bij Petrus, daar bij zijn Meester, temidden van zijn vertrouwde vriendenkring.
Door Gods werk in zijn hart kan hij vol geloof belijden: Jezus is de Verlosser!

Nog steeds wordt de Here Jezus door veel mensen gezien als een bekende profeet, een historisch figuur of een voorbeeld van een goed mens.
Maar als je niet méér in Hem ziet dan alleen dat, mis je precies de rijkdom van het Evangelie.
Dan ontken je wie Jezus is en waarvoor Hij gekomen is.
‘Hij is mijn Verlosser, de Zoon van de levende God! Zonder Hem is er geen hoop, geen redding. Ik heb Hem nodig!’

Als je dat kunt belijden, heb je begrepen wie Jezus is.

Gebed: Lieve Here Jezus, U bent mijn Verlosser, de Zoon van de levende God! Deze week sta ik met diepe eerbied stil bij uw lijden voor mijn schuld. Wat een wonder van liefde dat U dit voor mij hebt gedaan. Amen.

(Morgen kun je het tweede deel van deze overdenking lezen)
Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Reacties

 1. Hoe vreemd dat voor de schapen Zijner weide,
  de Herder Zelf ter slachting Zich liet leiden,
  de Heer Zich voor de schulden Zijner knechten,
  aan t kruis liet hechten!

  Hoe meer je daar over nadenkt hoe wonderlijker het wordt; dat derde kruis stond er voor mij, om míjn schuld… en Jezus nam mijn plek in, zoals Hij de plek innam voor Barabbas…
  duizendmaal o Heer,
  zij U dáárvoor dank en eer!!

  Allen een goede en gezegende week gewenst op weg naar Pasen!

  1. Wat mooi. HIJ nam de plek in van barabbas….zo ook van mij. Een nieuw licht…dank U Jezus. Voor Uw leven. Voor Uw dood en Uw opstanding. Uw overwinning❤

 2. Ik zeg amen op je gebed Grace. Dankjewel.
  Ik stuur graag onderstaande link door naar jullie. Het heeft mij geraakt hoe Jezus heeft geleden uit liefde voor mij. Het is niet onder woorden te brengen hoe zwaar de weg is geweest naar het Kruis.
  Jezus was zonder zonden maar is tot zondaar gemaakt zelfs door God verlaten. Om stil van te worden.
  Dank U voor het kruis, dank U voor het kruis, dank U voor het kruis o Heer.
  Ik wens iedereen een gezegende week.

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLv2rbMbmrmnzOsHZzSKRs8yYxAYme9L5h

 3. ZONDER JEZUS CHRISTUS is er geen hoop;
  geen redding. 《moeite met omschrijving》, zeker op ‘BIJBELS GEBIED’ ; maar óók in mijn gezondheidssituatie; dan was echt álle hoop verloren.

 4. Aan Uw voeten Heer is de hoogste plek daarom kniel ik voor U neer.

  Oh, wonder van genade.

  Dank Grace voor deze woorden, wat een rijke zegen ieder keer weer opnieuw. Dank je Gerrie ook voor jouw bijdrage, wens jou en al onze zussen een goede week toe dichtbij Hem. ❤️

 5. Ook ik wil je hartelijk bedanken Grace, voor deze overdenking. Zoals Gerry het benoemt: zo rijk en liefdevol geschreven
  Alle zussen wens ik een heel goede en gezegende Stille Week toe.
  Een week van bezinning, waarin we de tijd nemen om te overdenken wat Christus, onze Heiland en Heer, voor ons leed en streed.
  In diep ontzag buig ik me voor Hem neer.

 6. Grace dank je wel voor deze overdenking,zo rijk en liefde vol geschreven,en we krijgen er een vervolg op mijn dank daar voor.
  Passend bij deze tijd🌹

  Here Jezus ik wil U danken voor alles wat U voor mij gedaan heeft.🙏

  Deze hele week zijn er bij ons in de kerk avonden om de lijdensweg van Jezus te volgen (herdenken)(verspers) dan dringt het weer eens tot mij door welk lijden dit wel is ,op weg naar de dood..
  Ik wens jullie allen Gods nabijheid om mee te leven in deze week.🙏

  1. Nog hartelijk dank voor jullie reactie van vorige week toen wij in Duitsland waren Anneke3, en Josefien ,we zijn heerlijk tot rust gekomen,nu weer fijn thuis.
   Het is weer helemaal goed zo🙏Dankzij Gods toezicht, die de ogen van de chauffeur heeft geopend voor gevaren ,en ons over veilige
   wegen weer in Voorthuizen heeft gebracht.🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *