God verhoede het!

Petrus​ nam Hem terzijde en begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, ​Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’

Lieve zussen, 

(Deze overdenking kun je lezen als een vervolg op ‘Wie is Hij volgens jóu?’)

De grootste nachtmerrie van de satan is dat de Here Jezus zal sterven voor de schuld van de mensen.
Daarmee zal zijn macht gebroken zijn.
De satan is drukker dan ooit om dat te voorkomen.
Het is hem gelukt om te infiltreren in de kring van Jezus’ leerlingen.
In Judas heeft hij zijn werktuig gevonden. (Zie Ga maar Judas)
En nu probeert hij het ook bij Petrus.
De satan kent Petrus’ hartstochtelijk karakter.
En hij heeft net de geloofsbelijdenis van Petrus gehoord:

U bent de ​messias, de Zoon van de levende God!

Hij hoort ook hoe de Here Jezus Petrus ‘rots’ noemt.
En dat Jezus zijn kerk wil bouwen op het werk van de leerlingen.
En dat zijn precies de dingen die de satan niet wil horen!

De Here Jezus bereidt zijn leerlingen voor op wat er staat te gebeuren.
Hij maakt hen duidelijk dat Hij in Jeruzalem zal lijden en sterven. Maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood.

Ineens klinkt daar opnieuw de stem van Petrus, impulsief als hij is.
Maar zijn toon is totaal veranderd.
Fel wijst hij Jezus terecht.
Ja echt, hij geeft zijn Meester een flink standje!
Hoe haalt Jezus het in zijn hoofd om zulke rare voorspellingen te doen!
Hij is de Messias! En een Messias die lijden en sterven moet – dat is het laatste waar Petrus aan moet denken.
Kijk hoe hij zijn woorden kracht bijzet:

God verhoede het! Dat zal U zeker niet gebeuren!

O, wat is de satan listig.
Haalt hij nu God de Vader erbij om de Here Jezus te laten twijfelen?
De Vader, aan wie Jezus volmaakt gehoorzaam is?

Jezus keert Petrus de rug toe.
Of beter, Hij keert de satan de rug toe.
De satan die gebruik maakt van zijn geliefde leerling.

Ga terug, achter mij, ​Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.

‘God verhoede het!’ zei Petrus.
Jezus ontmaskert de leugen meteen.
De satan denkt heus niet aan wat God wil.
Dat doet hij nooit.
Hij denkt aan wat mensen graag willen zien, graag willen horen, graag willen geloven.
En hij weet dat de mensen geen Verlosser willen die gaat sterven.
Daar maakt hij listig gebruik van.

Lieve zussen, zo gevaarlijk is de satan.
Je hebt net je geloofsbelijdenis uitgesproken. En hij valt je meteen aan.
Alles zal hij doen om Gods werk kapot te maken.
Maar het is hem niet gelukt.
Onze Here Jezus bleef sterk.
Hij wist dat dit alles móest gebeuren.
Om ons te redden.

Gebed: Here Jezus, dank U voor uw volmaakte gehoorzaamheid. U liet zich niet van de goede weg afbrengen, maar ging door met uw reddende werk. Bewaar mij voor de satan die altijd voet aan de grond probeert te krijgen, ook bij mij. Bij U, mijn Redder, ben ik veilig. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Reacties

 1. Nu heb je ,,ja” gezegd en je geloof beleden.
  En schuchter leg je nu je hand in Jezus hand.
  Hij houd je vast,Hij heeft voor jouw gebeden;
  Alleen door Zijn gebed houdt jouw belijden stand.
  Je zult je vele malen om jouw zonden schamen
  En vele malen denken: God is er niet meer.-
  Maar Jezus waakt.- Hij brengt Zijn schapen samen
  En roept ze bij hun namen ,telkens weer.
  Want Hij is in Zijn lijden zelfs door God verlaten
  opdat wij nimmermeer verlaten zouden zijn.
  Hij werd gesmaad door mensen die Hem bitter haten
  opdat Hij ons genezen zou van onze pijn.
  Het handschrift onzer zonde is aan’t kruis geslagen
  waaraan de Heiland ook voor jouw Zijn leven gaf.
  Nu word je vrijgesproken in die dag der dagen,
  Want Jezus leeft.- Hij is verrezen uit Zijn graf!
  Geen macht ter wereld kan ons van Zijn liefde scheiden:
  Geen honger of verdrukking, geen gevaar of pijn;
  Hij ging ons in Zijns Vaders huis een plaats bereiden:
  Want waar de Meester is, zal ook de dienaar zijn!

  Allen een fijne dag gewenst

  1. Wauw prachtig.
   Prijs de Heer want hij is goed .
   Dank je Jezus Christus om de wil van Jouw Vader te doen .
   Bedankt voor Jouw kostbaar Bloed .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *