Dat grote moment

Maar ​Jezus​ slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de ​tempel​ scheurde van boven tot onder in tweeën.
(vers 37 en 38)

Lieve zussen,

Eeuwenlang, al sinds de woestijnreis naar het Beloofde Land, woonde God temidden van zijn volk.
Eerst in de tabernakel, waar de tenten van de Israëlieten op eerbiedige afstand omheen stonden.
En later in de tempel, in de hoofdstad Jeruzalem.

In Gods huis waren drie vertrekken.
De voorhof, waar het volk mocht komen.
Het Heilige, waar de priesters hun werk deden.
En het Heilige der Heiligen.
Deze ruimte werd door het voorhangsel afgesloten.
Daar woonde God. Daar stond de ark van het verbond.

In het Heilige der Heiligen mocht niemand komen.
Behalve de hogepriester.
Eén keer per jaar mocht hij daar binnengaan om bloed te sprenkelen op het verzoendeksel van de ark. (Leviticus 16: 11-15)
En niet zomaar. Hij moest zich eerst reinigen en een schuldoffer brengen.
Hoe zou hij anders, als zondig mens, bij God kunnen komen!

Ja, God leek zo heel dichtbij, temidden van zijn volk.
Maar er was een afstand.
Het voorhangsel maakte duidelijk dat er een scheiding was tussen de heilige God en de zondige mens.

Marcus neemt ons in vers 22-39 mee naar de heuvel Golgotha.
Hij laat ons meekijken naar de huiveringwekkende gebeurtenissen die zich daar afspelen.
We zien hoe de soldaten spijkers door de handen en voeten van de Here Jezus slaan.
We zien ze dobbelen om zijn kleding.
We zien het opschrift op het kruis: ‘Koning der Joden’.
We zien hoe twee misdadigers aan weerszijden van Jezus gekruisigd worden.
En we horen de omstanders spotten.

We zien hoe er een diepe duisternis valt over het hele land, drie uur lang.
En we horen de Here Jezus roepen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’
We kijken toe als Hij met een spons wat zure wijn te drinken krijgt.

Dan horen we hoe de Here Jezus roept: ‘Het is volbracht!’ (Johannes 19:30)
Met deze woorden neemt Hij afscheid van zijn lichaam en geeft Hij zijn geest over in Gods handen.

En ineens, midden in het aangrijpend verslag van Marcus, is er één regel die niet over Golgotha gaat. (vers 38)
Voor een kort moment verlegt Marcus onze blik van het kruis naar de tempel.

En het voorhangsel van de ​tempel​ scheurde van boven tot onder in tweeën.

God zelf scheurt het voorhangsel doormidden!
Het gordijn is niet meer nodig.
Het schuldoffer voor de mensen is betaald. Voor altijd!
Het sterven van de Here Jezus móest uitlopen op het scheuren van het voorhangsel.
De weg naar God is open.
Hij is vanaf dat moment vrij toegankelijk voor iedereen.
We mogen zomaar naar Hem toe gaan, met onze zonden, met onze vragen en zorgen.

Kijk, in het volgende vers zijn we al weer op Golgotha, waar de centurio stamelt:

Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.

Ja, Gods eigen Zoon maakte voor mij de weg vrij naar Gods troon!
Voor altijd.

Gebed: Here Jezus, woorden schieten tekort om U de dank te geven die U verdient. Dank U dat U mijn schuld hebt betaald, zodat ik altijd vrij naar God mag gaan. Door uw offer is God voor mij altijd bereikbaar. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Reacties

 1. Wat een prachtige uitleg. Zo heb ik het nog nooit gehoord.
  Dank daarvoor. Het heeft mij weer goed aan het denken gezet.
  Wens alles zussen, hoe moeilijk het ook voor ze is, een goede vrijdag toe. We kunnen gelukkig elkaar daarin steunen. Heel fijn

 2. Wat een mooie overdenking!
  Door Uw genade Vader mogen wij nu binnengaan.
  Duizend, duizend maal o Heer, zij U daarvoor dank en eer!
  Goede dagen toegewenst,

  1. Amen!!! Ben echt ontroerd, zó is het gegaan, voor jullie en voor mij, voor allen die dit geschenk aannemen. Alles uit genade!! Gezegende Paasdagen iedereen!!! 😘

 3. Vol verwondering Grace, wat heb je dit lijden van onze Here Jezus mooi omschreven.
  Het voorhangsel scheurde wij mogen tot God gaan.
  In gedachten sta ik in de graftuin en kijk op naar Gogoltha waar de drie kruizen staan. Hij voor mij daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik weet wel dat de graftuin niet de plek was maar wat een vredige rust te midden van dat woelige Jerusalem.

  Gezegende dagen lieve zussen. Het blijft geen goede vrijdag, het word Pasen Hij is opgestaan voor jou en mij.

 4. Goede morgen Grace,
  en lieve Zussen.🌹
  Fijn dit verhaal uit de bijbel als overdenking te krijgen,ik heb het vaak gelezen en mogen horen,maar deze uitleg komt nog eens extra goed binnen voor mij als mens,zo mooi echt passend bij deze dagen. Dank U nogmaals Heer dat U via Grace het ons duidelijk maakt wat er is gebeurd. En dat U uw Zoon heeft gegeven voor onze zonden.
  Amen🙏
  ik wens alle zussen ,die ziek zijn of verdriet hebben Gods nabijheid toe en gezegende Paasdagen .

 5. Goede Vrijdag.. Het voorhangsel en de aarde gaat beven, God zelf baant de weg en doden gaan leven! Dank U Heer Jezus voor Uw lijden……amen. Goede Vrijdag lieve zussen! GBY 🌹♥️🌹

  1. Onvoorstelbaar,Josefien, ook voor jouw en mij! Gezegende Paasdagen en……Hij is waarlijk opgestaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *