Wat we moeten doen

De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’

Lieve zussen,

Johannes brengt met zijn boodschap heel wat teweeg onder het volk.
Hij roept de mensen op om tot inkeer te komen.
Ze moeten berouw tonen en hun leven totaal veranderen, want het koninkrijk van God nadert!
Dat bericht maakt diepe indruk.
Wat is het lang geleden dat er een profeet optrad in het land.
En wat zijn de mensen moe van de onderdrukking door de Romeinen.

Johannes spoort de mensen aan om zich voor te bereiden op de Verlosser die komt.
Zijn ernstige woorden schudden de mensen wakker uit de dagelijkse sleur.
‘Wat moeten we doen?’ vragen ze aan Johannes. ‘Hoe doe ik dat: mij bekeren?’
Niet alleen gewone mensen vragen dit, maar ook tollenaars die door het volk gehaat worden om hun zelfverrijking over de rug van anderen.
Zelfs soldaten vragen het. Militairen, in dienst van de Romeinen.
‘Wat moeten we doen?’

Het is dé cruciale vraag als je spijt hebt en het voortaan beter wilt doen!

Johannes komt met een eenvoudig antwoord.
Een verrassend praktisch antwoord.
Hij leert de mensen dat bekering dichtbij begint: in het gewone dagelijkse leven. 
Daarin moet je het verschil maken.
Johannes brengt de mensen tot nadenken over naastenliefde, over eerlijkheid en rechtvaardigheid.
Hij zegt: Bereid je voor, de Koning komt! Zie je naar Hem uit? Heb je de juiste houding om Hem te kunnen ontvangen?

Ook wíj wachten op de komst van onze Koning.
Zijn we klaar om Hem te ontvangen?
Dat kunnen we laten zien in de kleine dingen van het dagelijks leven.
Zoals in de manier waarop we met onze naaste omgaan. 
Zijn we eerlijk en doen we de ander niet tekort ten gunste van onszelf? 
Of moeten we wakker geschud worden uit de dagelijkse sleur, waarin we gewend zijn geraakt aan dingen die God niet wil?

Hoe willen wij de Here Jezus ontvangen als Hij komt?
Het kan immers zomaar zover zijn!
Lieve zussen, laat Jezus bij ons een geopende deur vinden en een hart dat Hem blij begroet!

Gebed: HEER, geef mij een hart dat klaar is om U te ontvangen. Help mij om uw wil te doen in de kleine dagelijkse bezigheden. Zo mag ik toeleven naar het grote moment waarop ik U begroeten mag. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Reacties

 1. Dit lied kwam bij mij meteen omhoog:
  Er is een dag
  waar al wat leeft allang op wacht,
  een dag van blijdschap,
  als heel de schepping wordt bevrijd.
  En op die dag,
  dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
  die rein en stralend
  opgaat in zijn heerliikheid.
  Spoedig zullen wij Hem zien
  en voor altijd op Hem lijken
  en Jezus kennen
  zoals Hij is, amen!
  Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
  want wij zullen met Hem leven
  in zijn nabijheid, voor altijd.
  Amen, amen!
  Er klinkt geschal,
  wanneer de graven opengaan
  en doden opstaan,
  voor eeuwig levend door zijn kracht.
  Hun aardse tent
  wordt nu bekleed met heerlijkheid,
  de dood verzwolgen,
  overwonnen voor altijd.
  Dus kijk omhoog
  en zie wat nog verborgen is,
  maar wat beloofd is,
  dat blijft in alle eeuwigheid.
  En als je lijdt,
  weet dat het maar voor even is.
  Als Jezus terugkomt,
  deel je in zijn heerlijkheid.

 2. Er is een deur

  er is een deur die openstaat
  een deur naar het hart van God
  een open deur die nodigt tot
  een komen vroeg of laat

  voor ieder die daar binnengaat
  geldt Gods genadebod
  er is een deur die openstaat
  een deur naar het hart van God

  die deur is Christus die ons lot
  verandert metterdaad
  die liefde brengt in plaats van haat
  en eeuwig heilgenot

  er is een deur die openstaat
  een deur naar het hart van God.

  Alle zussen gezond of ziek,
  een gezegende dag gewenst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *