Dienen

Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.
(vers 17)

Lieve zussen,

De leerlingen zijn verbijsterd als Jezus hun voeten gaat wassen.
Hun Meester doet het werk van een slaaf!
Jezus wil zijn leerlingen laten zien wat dienende liefde inhoudt.
Het is niet genoeg dat je deze opdracht kent en begrijpt, zegt Hij. 
Het is je roeping, je christen-plicht om het in daden om te zetten.

Dienen? Nederigheid? 
De wereld vertelt ons dat we pas gelukkig zullen zijn als we onszélf voorop stellen.
We zien veel egoïsme en machtsstrijd, in plaats van dienende liefde.
Wat is het erg als een groot ego de dienstbaarheid in de weg staat. Zelfs onder christenen…

Daarnaast kunnen we ook doorslaan naar de andere kant bij het invullen van Jezus’ opdracht.
Nederigheid betekent niet dat je over je heen moet laten lopen op je werk, dat je je als oud vuil moet laten behandelen in je gezin.
Het is verdrietig als vrouwen gebukt gaan onder respectloosheid, omdat ze Jezus’ opdracht op een verkeerde manier interpreteren.
Jezus zegt in vers 13:

Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen Mij, en terecht, want dat ben Ik ook.

Jezus doet niets af aan zijn positie en aan de eer die Hem toekomt.
Hij is hun Heer!
Hij vraagt van ons geen nederigheid vanuit een passieve slachtofferrol.
Zijn opdracht betekent niet dat je alles maar moet nemen omdat je de minste moet zijn.

Het betekent dienen in de positie die God je geeft!
Nederig zijn, als een moeder die respect van haar kinderen eist.
De minste zijn, als een werknemer die fatsoenlijk benaderd wil worden.
Dienen, als een vrouw met zelfrespect, omdat zij een kostbaar kind van God is. 

Dienen is de krachtige keuze dat je in de voetsporen van je Redder wilt gaan. 
Omdat Hij als de Allerhoogste de minste wilde zijn. Voor mij! 
Jezus deed zijn werk op aarde in alle nederigheid en zachtmoedigheid. 
Nooit ging Hij overheersend of intimiderend te werk.

Bij deze opdracht geeft Jezus een belofte.

Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.

Daarmee doelt Hij  niet op de toekomst, maar op het leven nú.
Als je Hem volgt in deze roeping, zul je gelukkig zijn.
De vrede van Gods Koninkrijk daalt in je hart.
En de glans van het nieuwe leven straalt in je dagelijks leven.
Je vindt rust in dit leven vol onrust.

Gebed: HEER, help mij in uw voetsporen te gaan en de krachtige keuze te maken om dienstbaar te zijn. Geef mij de wijsheid om daarin de juiste houding aan te nemen, passend bij de positie die U mij in dit leven geeft. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Reacties

 1. Moet denken aan het lied : ” ik wil jou van harte dienen, en als Christus voor je zijn..”. dienen zoals Hij deed, Hij deed het ons voor. Mooie overdenking weer, dank!

 2. Een overdenking om over na te denken.

  k’ heb Jezus nodig heel mijn leven
  k’heb Jezus nodig dag aan dag
  in mijn handel en mijn wandel
  in mijn slapen en ontwaken
  K”heb Jezus nodig elke dag.

  Dank je wel Grace ,
  voor het mooie avond gebed.

 3. Jezus wast de discipelen de voeten….
  Wat moet het wat voor Hem geweest zijn toen Hij neerknielde voor Judas en ook hem -Zijn Verrader- dienend de voeten waste!

  Mooi Grace dat je wijst op het feit dat we niet over ons heen hoeven te laten lopen, maar dat wij mogen dienen, passend bij de positie die wij in dit leven hebben gekregen.

  Dienend zoals een moeder haar kinderen dient vind ik daarbij een heel mooi passend voorbeeld. Ze heeft alles voor haar kinderen over, maar weigert bijv. vuile sokken voor hen in de wasmand te gooien.

  Dank je Grace!
  Alle zussen een goede, gezegende dag. Dat de vrede van de Heer jullie mag omringen in voor- en tegenspoed. (Boerin hebben jullie al iets van de gemeente gehoord?)

 4. In ootmoedigheid achtte de één de ander hoger dan zich zelf! Bij God hebben we al ’n hoge positie als ’n dochter van de Koning. Een hele mooie boodschap Grace.

 5. ♡ Goedemorgen allemaal,
  het stukje van gister ook nu gelezen en werd er stil van! …
  Zo mooi om te lezen dat God er bij ons begin is en ook straks aan het einde….
  Houd vast aan Hem, die ons nooit zal loslaten…..
  Vrede en rust voor alle zussen die gebukt gaan onder zoveel leed…..

  ” Ga met GOD en Hij zal bij je zijn”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *