Kom en ontvang

Ik ben de HEER, je God,
die je wegleidde uit ​Egypte​ –
open wijd je mond, Ik zal hem vullen.

Lieve zussen,

Zoals we vaak in de psalmen zien, kijkt Asaf in dit lied terug op het verleden.
God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte en deed hen een belofte: Hij zou hun God zijn!
Het enige wat ze moesten doen was: God erkennen als hun HEER en Hem gehoorzamen.
Dan zou God voor hen zorgen en hen beschermen.
Ze hoefden alleen maar te ontvangen.
Tijdens heel de woestijnreis liet God dat zien.
Hij beschermde hen als ze bedreigd werden.
Hij gaf brood, water en vlees als ze honger hadden.
Ze hoefden hun mond maar te openen. En God gaf!
Daarom is Gods teleurstelling groot over de dwaasheid van zijn kinderen. (vers 14)

Ach, wilde mijn volk maar horen,
wilde Israël mijn wegen maar volgen.

Steeds vergaten de Israëlieten God.
Terwijl Hij hen met het goede wilde overladen! (vers 15-17)

Ook wij mogen van deze psalm leren wie God is en wat Hij wil doen.
Hij wil onze God zijn en wij mogen bij zijn volk horen.
Het enige dat God van ons vraagt is dat we Hem erkennen als de HEER van ons leven.

Open je mond en Ik zal hem vullen.

zei God tegen zijn volk.
God wil ook óns geven wat we nodig hebben, ‘mild en overvloedig!’ (berijmde psalm)
Open je hart voor Hem.
Kom maar met je angsten, je zorgen, met de leegte of het gemis in je leven.
God wil jou zijn genade, troost en liefde geven.
Verwacht het van Hem alleen!

God veranderde het leven van de Israëlieten radicaal en compleet.
Als slaven moesten ze in Egypte zware lasten sjouwen. (vers 7)
Maar God maakte hen vrij. 
Ze werden op handen gedragen!
Zo verlost God ook óns door de Here Jezus van de last van de zonde en de dood.
Hij heeft ons leven voorgoed veranderd.
Zoals Jezus zelf zegt in Matteüs 11:18:

Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.

Gebed: Vader, dank U dat ik bij U mag komen met open handen. Dank U voor uw liefde en genade, waarmee U mijn leven wilt vullen. Geef mij deze week alles wat ik nodig heb om U te dienen. U bent de HEER van mijn leven en ik verwacht alles van U. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Jezus dan zeide tot de Joden,die in Hem
  geloofden:Indien gijlieden in Mijn woord
  blijft,zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen;en
  zult de waarheid verstaan,en de waarheid
  zal u vrij maken.

  Zij antwoorden Hem: in zijn Abrahams
  zaad, en hebben nooit iemand gediend;hoe
  zegt gij dan: Gij zult vrij worden?

  Jezus antwoorden hun: Voorwaar,
  voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de
  zonde doet,is een dienstknecht der zonde.
  En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk.
  In het huis, de zoon blijft eeuwiglijk. Indien
  dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben,zo
  zult gij waarlijk vrij zijn.

  Alle zussen een goed begin van de nieuwe week🌹

  1. Alleen door het offer van Jezus te aanvaarden en je zonden te erkennen en vergeving te vragen, kunnen we weer bij onze Schepper komen. Wat ’n Genade!

 2. Open je hart,
  zie de schoonheid van de Heer,
  verhef je stem en geef Hem alle eer.
  Ik heb U lief, ik roep het uit:
  Halleluja, ik loof Uw naam.

  opwekking 341

  gezegende week

  1. Trijnet het is idd een heel mooi lied en wat werkt God
   bijzonder via zussenliefde. Hij geeft Grace elke dag
   een overdenking, ik geniet ook van de reacties en de
   gedichten. Het bouwt mij iedere dag weer op.
   Alvast een hele gezegende avond met het koor gewenst.
   Liefs, Dana.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *