God neemt je bij de hand

De dag zal komen – ​spreekt de HEER​ – dat Ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw ​verbond​ sluit, een ander ​verbond​ dan Ik met hun voorouders sloot toen Ik hen bij de hand nam om hen uit ​Egypte​ weg te leiden.

Lieve zussen,

De Israëlieten werden in Egypte als slaven onderdrukt.
Ze dachten dat God hun roepen niet hoorde.
De jaren gingen voorbij en de nood was groot.
Maar toen zocht God Mozes op en zei: Ik heb het klagen van mijn kinderen gehoord. Het wordt tijd dat er wat gebeurt! (Exodus 3:7)
Mozes moest naar de farao gaan.
De farao, die als een god werd vereerd. 
Maar de HEER presenteerde zich aan de farao als de Almachtige met wie niet te spotten viel! 
En tegelijk liet God zich aan zijn volk kennen als een liefdevolle Vader.
Hoe ontroerend veelzeggend was de boodschap die Mozes aan de farao moest brengen!
God zei tegen Mozes: (Exodus 4:22):

En dan moet jij tegen de ​farao​ zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn ​eerstgeboren​ zoon.”

De farao liep stuk op Gods majesteit, terwijl het volk Israël door God de Vader gered werd!
Ze hadden het niet eens door.
De profeet Jeremia moest de Israëlieten er eeuwen later aan herinneren dat ze de God versmaad hadden die hen als een Vader bij de hand had genomen…

Zo treedt de Here op als zijn kinderen in nood zijn.
Ze mogen Gods vaderliefde leren kennen.
God neemt hen bij de hand.
Zelfs als ze tegenstribbelen, grijpt God hen vast om hen te redden.
We zien het bijvoorbeeld gebeuren bij Lot, de neef van Abraham.
God zou de goddeloze stad Sodom vernietigen, maar Hij stuurde engelen om Lot en zijn gezin te redden.
Maar o, wat was het moeilijk om Lot mee te krijgen.
Hij bleef maar aarzelen en kon zijn bezittingen niet loslaten.
Op een gegeven moment grepen de engelen Lot bij de hand en trokken hem letterlijk mee uit een levensgevaarlijke situatie! (Genesis 19)

God is niet veranderd.
De Here Jezus heeft ons leren bidden: ‘Onze Vader…’
Hoe vaak heeft God óns bij de hand genomen om ons te beschermen, zonder dat we het ons gerealiseerd hebben?
Hoe vaak heeft Hij ons meegetrokken, terwijl we aarzelden en tegenstribbelden.
Lieve zussen, laten we ook deze week op onze Vader vertrouwen en ons overgeven aan zijn liefdevolle leiding.

Gebed: HEER, dank U dat U mijn Vader wilt zijn. Wilt U mij bij de hand nemen en mij leiden, ook als ik zo dwaas ben om tegen te stribbelen. Houd mij vast, HEER, Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Voor het volk Israél was het duidelijk dat God hen bij de hand nam en hen van zware en járenlange onderdrukking wilde bevrijden uit Egypte.

  God neemt je bij de hand; ik geloof het, maar zie en merk het vaak niet. Ja, misschien achteraf. Was het altijd maar zo duidelijk!

  Gelukkig heb ik zelf een paar keer Gods stem gehoord (letterlijk hóórbaar).
  Ik bid voor al mijn zussen die God stem niet horen en niet ervaren dat God hen bij de hand neemt en dus ook geen idee hebben dat zie tegenstribbelen…

  ‘Heer, maakt ons duidelijk wanneer U ons de hand reikt en houdt ons dan maar stevig vast, opdat we geen kans krijgen om ons los te wrikken. Ons zien is maar zo beperkt en van nature kiezen we de makkelijkste weg. Leid ons op Uw weg en zegen ons.
  Maak Uw liefde zichtbaar aan de zussen die U niet zien en ervaren. Stort Uw Geest uit in hun hart en zegen hen met Uw vrede. Amen’.

 2. Gisteren ,
  op de dag van het Avondmaal,
  Heb ik weer ondervonden dat God
  mij bij de hand genomen heeft
  om aan te gaan,dat is een fijne gewaarwording.
  Dank U God,
  Amen

 3. U bent en blijft in eeuwigheid dezelfde.

  God van trouw U verandert nooit en bent met ons tot aan het eind van deze wereld.

  Bid voor alle zussen die hier mee worstelen Heer laat U zien in harten van hen die na U zoeken. 🙏🏼🌈

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *