Kijk maar om je heen

‘Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias
hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag:
‘Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’
(vers 2 en 3)

Lieve zussen,

Nu de kerstdagen weer voorbij zijn, kan dezelfde vraag ons overvallen als waar Johannes de Doper mee worstelde.

… of moeten we een ander verwachten?

Wat had Johannes met hart en ziel de komst van Jezus Christus aangekondigd.
Maar wat was er tot nu toe van Gods Koninkrijk terecht gekomen?
Zelf zat Johannes in de gevangenis, opgesloten en monddood gemaakt door Herodes.
Hij hoorde dat Jezus overal preekte en doopte, maar… waar bleef de grote doorbraak?
Met die moedeloze vraag stuurde hij zijn leerlingen naar Jezus.

Wat voor antwoord kreeg Johannes?
Lees maar in de Bijbel!
Daar moest hij het mee doen.
Jezus zei: Kijk maar in de boekrol van Jesaja. Daar vind je het antwoord, Johannes! Blinden kunnen weer zien, verlamden kunnen weer lopen, doden worden weer opgewekt… Dat was toch het werk dat de messias zou komen doen? (Jesaja 29:18,19 en Jesaja 35:5,6)

De Kerstdagen liggen achter ons.
We hebben gezongen van licht en vrede, van verbinding en harmonie.
We geloofden dat ‘het kindje in de kribbe’ dat zou komen brengen.
Maar de politie heeft het nog net zo druk, mogelijk zelfs nog drukker met het vandalisme rond Oudjaarsdag.
Vanuit de oorlogsgebieden komen onverminderd de beelden van kapotte lichamen en van angstige, magere kinderen.
En in families lijkt het venijn van oude ruzies even hardnekkig te zijn als vóór Kerstavond…

Misschien komt, net als bij Johannes, de vraag in ons naar boven: … of moeten we misschien een ander verwachten?

Lees maar in de Bijbel, zegt Jezus.
Ik kwam om vrede te brengen tussen God en jou. Ik gaf er mijn leven voor. Zie je ze niet, de mensen die in deze vrede leven? Zie je die vrede niet bij je zieke en stervende geliefden? Herken je die vrede niet in je eigen hart?

Zie je het niet? De vruchten van de Geest die Ik beloofde? Het omzien naar elkaar in christelijk liefde, de trouw van ouders in een christelijke opvoeding, de kerkdiensten waarin het Woord van God trouw wordt gebracht, elke zondag weer?

Ik beloofde dat ik mijn kerk zou bewaren tot de Wederkomst. Zie je het niet gebeuren? Mijn kerk, wereldwijd? Nu al meer dan 2000 jaar door mij bewaard, tegen alle verdrukking in?

Hoor je ze niet, de voetstappen van onze naderende Redder?

Moeten we een ander verwachten?
Lees maar in je Bijbel, kijk maar om je heen!

Gebed: Vader, help mij om me aan uw belofte vast te houden, ook als het soms zo anders lijkt te gaan als ik verwacht. Uw werk gaat onverminderd door, tegen alle verdrukking in. Open mijn oren en ogen voor uw grote daden en laten ze mij moed geven.  Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. KONING JEZUS

  in de aardsheid van mijn bestaan daalde U neer,
  in de stal van mijn weerstand wilde U wonen,
  aan het kruis van mijn opstand liet U zich hangen,
  zelfs in het graf van mijn dood hebt U gelegen
  zo brak U mijn zelfhandhaving
  en keerde U mijn leven binnenstebuiten
  ontwapend geef ik mij over en zeg
  Ik ben van U
  Koning Jezus.

 2. 🎼 opw. 58

  Vrede zij u, vrede zij u
  Gelijk Mij de Vader zond,
  zend Ik ook u.

  Blijf in Mijn vrede, blijf in Mij,
  Mijn woord moet in u zijn,
  dat maakt u vrij.

  Ontvang mijn Geest,
  heilige Geest,
  Hij zal u leiden,
  weest niet bevreesd.

  Vrede zij u, vrede zij u,
  gelijk Mij de Vader zond,
  zend Ik ook u.

  ❤ liefs, Dana

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *