Volhouden!

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

Lieve zussen,

Als je lang moet (ver)wachten, kan het moeilijk zijn om dichtbij God te blijven en op Hem te vertrouwen.
Maar door het geloof zal het lukken.
Hoe weten we dat zo zeker?
God laat ons in Hebreeën 11 terugkijken op de geschiedenis.
Hij bemoedigt ons met het geloof van onze broeders en zusters in het Oude Testament.

Paulus noemt een lange rij mensen die lieten zien wat het geloof betekende in de praktijk van hun leven.
Het geloof was hun drijvende kracht.
Steeds gingen ze naar God en zochten ze zijn wil.
Ze waren verzekerd van de toekomst die God hen had beloofd.
Al deze mensen waren ervan overtuigd dat ze een schat in de hemel hadden.

Werd hun leven daar mooier en gemakkelijker van?
Als je de persoonlijke geschiedenissen leest, zie je zondige, beschadigde levens.
Neem Abel. Hij werd doodgeslagen door zijn eigen broer.
Abraham en Sara waren langdurig kinderloos en werden zwaar op de proef gesteld.
Jakob moest vluchten en werd meerdere malen bedrogen.
En ga zo maar door. Mozes… Simson… David…
Je kent de geschiedenissen wel.
Mensenlevens waarin pijn en verdriet, zonde en teleurstellingen aanwezig waren.

Maar dat is nu precies de bemoediging van dit hoofdstuk.
Het gaat er in Hebreeën 11 niet om wat ze door het geloof kregen, maar het gaat erom wat ze konden.
In de meest uitzichtloze, moeilijke en gevaarlijke omstandigheden konden ze volhouden!
Met vallen en opstaan, na pijnlijke confrontaties met hun zondige ‘ik’, in moeilijke tijden van wachten en wachten…
Het geloof was voor hen geen strohalmpje waaraan ze zich vastklampten.
Het geloof was hun fundament!

Het geloof bracht hen steeds bij God. 
Ze vertrouwden zich toe aan Degene die hen een belofte had gedaan. 

Wat een bemoediging voor ons, lieve zussen!
Ook ons leven is beschadigd en kan moeilijk zijn.
Maar het geloof geeft ons de kracht om vol te houden en dichtbij God te blijven.
Hij heeft een geweldige toekomst klaarliggen voor ieder die gelooft.
Dat is zeker! Hij heeft het beloofd.

Gebed: Vader, dank U dat U mij in de Bijbel bemoedigt om vol te houden. Geef mij kracht door het geloof, zodat ik uw wil blijf zoeken, ook als ik tegenslagen meemaak. Dank U dat ik mag uitkijken naar de schat in de hemel. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Het doet me aan deze mooie tekst denken. Als als klein kind vond ik dit een mooie tekstm Deze hangt als poster bij ons in huis.

  ik droomde eens en zie ik liep 
  aan ’t strand bij lage tij.
  Ik was daar niet alleen 
  want ook de Heer liep aan mijn zij.
  We liepen zo het leven door 
  en lieten in het zand
  een spoor van stappen twee aan twee
  de Heer liep aan mijn hand

  Ik stopte en keek achter mij 
  en zag mijn levensloop
  in tijden van geluk en vreugd’ 
  van diepe smart en hoop.
  Maar toen ik goed het spoor bekeek 
  zag ik langs heel de baan
  daar waar het juist het moeilijkst was
  maar één paar stappen staan

  Ik zei toen: “Heer, waarom dan toch
  juist toen ik U nodig had,
  juist toen ik zelf geen uitkomst zag 
  op het zwaarste deel van ’t pad.
  De Heer keek mij vol liefde aan
  gaf antwoord op mijn vragen:

  “M’n lieve kind toen ’t moeilijk was
  toen heb ik jou gedragen. 

 2. Ook van morgen,
  krijg ik nog antwoorden ,op mijn verleden.
  Veel mee maken,veel bidden🙏
  en ja ook lang wachten ,en hopen
  mijn geloof in onze God de Vader
  heeft mij er doorheen geholpen.
  Ik weet nu dat het op die momenten
  dat mijn fundament is geweest.
  Dank U God,dat ik dit terug halen mag
  Uw hulp bij deze overdenking
  door Grace geschreven.
  Wat fijn om zo
  deze morgen te mogen beginnen .🙏
  Amen.

 3. Dank je Grace, weer een waardevol begin van de dag.
  Mag ik vragen of jullie voor ons willen bidden. We moeten vanmorgen naar de onoloog voor mijn man. We hopen op een positief gesprek en medicijnen die hem gaan helpen.

  1. Lieve Ria
   Heb de daad bij het woord gevoegd en heb zojuist gebeden voot jou en je man.
   Dat de Heere verheerlijkt mag worden door de diepe weg waarop jullie gaan.
   Hij is getrouw. Geeft boven bidden en boven denken.
   Zijn heerlijkheid is geopenbaard in degenen die Hem liefhebben.
   Zusterliefde, Madamu

  2. Inderdaad Grace en alle zussen. Het gaat er bij het geloof niet om wat je krijgt maar wat je erom of ermee kunt.

   Door het geloof kan ik overeind blijven in een leven waar een orkaan doorheen heeft geraasd.
   Door het geloof kan ik genieten van het schitterende ochtendrood omdat ik de Schepper ken.
   Door het geloof kan ik handen vouwen waar ik liever vuisten zou willen ‘ballen’.
   Door het geloof (soms zo klein als een speldenknop) kan ik blijven uitzien naar de komst van mijn Heer.
   Door het geloof kan ik deze dag -met alles wat erop mij afkomt- aan.
   Door het geloof alleen, want wat zou ik er zónder moeten beginnen….

   Door het geloof Ria kunnen jullie het gesprek met de oncoloog aan; gelovend dat Vader ons geen last zal opleggen die wij niet kunnen dragen….. en natuurlijk bid ik mer jullie mee voor een hoopvol behandelplan!

   Alle zussen bid ik het geloof toe dat je voor vandaag nodig hebt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *