Rolmodel

Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een ​droom​ aan ​Jozef​ in ​Egypte​ een ​engel​ van de ​Heer. De ​engel​ zei: ‘Sta op, ga met het ​kind​ en zijn moeder naar Israël. Want zij die het ​kind​ om het leven wilden brengen, zijn gestorven.’ Jozef​ stond op en vertrok met het ​kind​ en zijn moeder naar Israël. (2:19-21)

Lieve zussen,

Matteüs laat ons op een bijzondere manier kennismaken met Jozef, de aardse vader van de Here Jezus.

Het is Jozef duidelijk geworden dat Maria zwanger is teruggekeerd uit het bergland van Judea.
Maar hij is er niet op uit om ‘haar terug te pakken’ door zijn recht te zoeken.
Jozefs oprechtheid en liefde voor Maria doen hem besluiten om haar uit de publiciteit te houden.
Maar nadat een engel aan hem verschenen is, ontfermt hij zich over Maria en neemt haar bij zich (1:18-25).

Als de wijzen uit het oosten weer zijn vertrokken, is daar opnieuw een engel die Jozef opdraagt ‘het kind en zijn moeder’ in veiligheid te brengen (2:13).
Jozef neemt als man en vader zijn verantwoordelijkheid en vlucht ‘met het kind en zijn moeder’ naar Egypte (2:14).
Na de dood van Herodes verschijnt de engel opnieuw met de opdracht ‘met het kind en zijn moeder’ terug te gaan naar Israël (2:20).
Meteen komt Jozef in actie om ‘het kind en zijn moeder’ terug te brengen naar het land dat zij hadden moeten verlaten (2:21).

In Jozef zien we terug wie God is als Bruidegom voor zijn kerk en als Vader voor zijn kinderen.
God, die ons in zijn liefde en trouw alles geeft aan redding en bescherming.
Toen Maria de boodschap van de engel Gabriël ontving, zei ze:

De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.

Hetzelfde laat Jozef zien in wat hij doet, steeds als God tot hem spreekt.

Vaak zijn bijbelse personen voor ons een soort rolmodel.
We willen graag op hen lijken in hun geloof, in hun vertrouwen en hun toewijding.
We geven zelfs onze kinderen namen van bijbelse personen die ons aanspreken. 
De uitspraak van Maria tot de engel is voor veel mensen een motto geweest als het erop aankomt in hun leven.
In de overdenking ‘U wil ik dienen‘ hebben ook wij Maria daarin als ons voorbeeld gezien.

Zo kan ook de toewijding van Jozef als man en vader voor veel ouders een inspirerend voorbeeld zijn.
Ook voor pleegouders en adoptie-ouders.
Door de herhaalde uitdrukking ‘het kind en zijn moeder’ zien we Jozef immers opvallend in zijn rol als niet-biologische vader.

Zo mogen we, tussen de regels van het kerstevangelie door, geïnspireerd worden door dit prachtig stukje gelovig ouderschap!

Gebed: Vader, dank U dat U ons wilt bemoedigen door het Evangelie. Help mij om mijn leven in uw dienst te stellen, net zoals Jozef en Maria deden. Maak mij trouw en toegewijd. Amen. 

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Een bijzondere overdenking die mij de vraag stelt: ‘Ben je bereid je leven in Gods dienst te stellen?’. Mijn eerste reactie is: ‘Ja Heer, dat wil ik!’
  Tegelijk besef ik dat ik hierin tekortschiet, maar dat ik daarin alles van Hem mag verwachten. De Heer zal het in mij uitwerken, zoals Hij eertijds met Maria en Jozef deed!

  ‘HET KIND EN ZIJN MOEDER’; wat mooi Grace dat je dit bijzondere zinnetje in het licht plaatst. Ik heb er altijd gewoon overheen gelezen en dat niet als bijzonder ervaren.

  Wel is het me opgevallen dat ik zo weinig lees over Jozef. Als de 12 jarige Jezus zoek is staat er -volgens mij- wel dat zijn ouders ongerust waren.
  Maar in hoeverre Jozef betrokken was op Jezus? Ik herinner het me niet erover gelezen te hebben. Maria sprak haar zoon aan tijdens de bruiloft te Kana. En als Jezus aan het kruis hangt spreekt Hij Zijn moeder en Johannes toe.
  Wonderlijk dat deze overdenking mij bepaalt bij het feit dat Jozef zo weinig in beeld lijkt te komen in het verdere leven van Jezus…….

  Het Kind en Zijn moeder……

 2. Dank je Grace voor het zo ( haast schilderen) van de vaderrol van Jozef.

  Het ontroerd mij.

  Een lieve groet voor alle zussen, ik denk en bid voor hen die het moeilijk hebben op wat voor manier dan ook.
  Houd moed Hij heeft de wereld overwonnen. ! ❤️😘

  1. Dank je wel Anneke voor je bemoedigingen telkens!
   Geniet van al het goede jou geschonken en leef je leven in dienst van onze hemelse Vader zodat je een zegen mag zijn voor de mensen om je heen. Met liefde 😘

 3. Deze overdenking is zo
  nog weer eens duidelijk gebracht,
  mooi en met eerbied geschreven,
  ook bedankt voor het gebed Grace.

  Vader: dank U dat U ons wilt bemoedigen
  door het Evangelie,help mij om mijn leven in
  uw dienst te stellen,maak mij trouw en toegewijd
  Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *