Alleen met God

Korte tijd later werd zijn vrouw ​Elisabet​ zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: De ​Heer​ heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

Lieve zussen,

Wat zou jouw reactie zijn als God een groot wonder in je leven deed?
Misschien zou je meteen je beste vriendin bellen.
Je zou het in deze tijd kunnen delen op Facebook of Instagram. Misschien zou je ervan getuigen in de kerk of een interview geven aan een christelijk blad…

Toen Elisabet ontdekte dat ze zwanger was, zoals God beloofd had, reageerde ze op een manier die je niet meteen zou verwachten.
We lezen dat ze vijf maanden lang in afzondering leefde.

Misschien weet je wel uit eigen ervaring hoe moeilijk het kan zijn om je zwangerschap geheim te houden, vooral als je er erg naar uitgekeken hebt.
Je wilt het wel van de daken schreeuwen!
Jarenlang heeft Elisabet het blijde baby-nieuws van haar vriendinnen moeten aanhoren.
Ze heeft de vreugde rond de geboortes van hun kindjes moeten aanzien. Ze heeft vast meegeleefd en meegeholpen, met ondertussen de pijn van gemis in haar hart.
Nooit kwam de dag waarop zíj kon zeggen: ‘Ik heb nieuws!’
Nooit kon zij met andere vrouwen over zwangerschapskwaaltjes praten en een bedje voor haar baby klaarzetten.
En nu… nu mocht zij alsnóg moeder worden!
God verhoorde haar gebed veel heerlijker dan ze ooit had kunnen denken.

Maar Elisabet rende niet naar haar vriendinnen.
Ze schreeuwde het grote wonder niet van de daken.
Ze leefde vijf maanden in afzondering.
Zou ze zich geschaamd hebben? Een oude vrouw met een zwanger lichaam… dat is toch best raar.
Nee, Elisabet verborg zich juist in de maanden waarin haar zwangerschap nog nauwelijks zichtbaar was.

De Bijbel vertelt in een paar woorden iets over Elisabets gemoedstoestand toen ze in afzondering leefde.
Ze kwam tot een heerlijke conclusie! 
Met grote verwondering en dankbaarheid constateerde ze:

De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken …

De mensen zouden niet langer op haar neerkijken omdat ze dachten dat God haar strafte.
Het minderwaardige gevoel dat ze niet meetelde in Gods volk was verleden tijd!

Elisabet trok zich terug om alleen te zijn met God.
Zij wilde het wonder van Gods goedheid laten landen in haar hart.
Zij wilde alleen zijn met haar gedachten en zich verheugen in Gods grote daden.
Het ging er niet om wat zíj te vertellen had. Het draaide niet om de aandacht en bewondering van andere mensen. 
God zou zélf spreken, door wat Hij zou doen.
Straks zouden de mensen de vervulling van Gods beloften met eigen ogen zien. Aan haar lichaam, aan de geboorte van haar kind, aan de taak die haar kind zou hebben.

Elisabets reactie zette mij aan het denken.
Wat is het goed om soms alleen te zijn met God.
Om zijn goedheid in alle rust te laten landen in je hart, ver van het rumoer van het dagelijks leven.
De verwondering over Gods liefde voor jóu begint immers in je eigen hart.
Met diepe dankbaarheid mag je constateren: ‘God heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij stuurde zijn Zoon naar de aarde om mijn schuld en schaamte weg te nemen.’
Blijde verwondering in je hart, over wat God voor jou persoonlijk heeft gedaan: dáármee begint het Kerstfeest.

Gebed: Heer, soms vergeet ik om stil te staan bij het wonder van uw genade voor mij persoonlijk. U hebt mij lief en U hebt zich over mij ontfermd. Dank U dat U zoveel vreugde in mijn leven geeft. Dat maakt mij stil van dankbaarheid. Amen

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. lieve zussen, wat fijn nieuws wanneer God Hoort en Verhoort, ook voor jou Jo dat je kon slapen, je hebt van die momenten dat je de moed in de schoenen zakt, je schreeuwt naar de Hemel, we ervaren dat nu met onze dochter Anja, ze zit nog in de chemo behandelingen, ze wacht nog op stamcel transplantatie, we hopen en bidden dat de kuren zo mogen aanslaan dat ze er mee kunnen beginnen, willen al mijn lieve zussen voor ons en onze dochter bidden dat de kuren goed mogen aanslaan, wij wensen een ieder Gods onmisbare kracht, zie maar naar Elisabeth, wat zou ze gebeden hebben, God verhoorde op zijn tijd, en wat deed ze, ze hield het 5 maanden verborgen om eerst de dingen die haar overkwamen met God te bespreken, Stil worden van zijn geweldige daden, wat geweldig.

 2. De maand december -na het vieren van Sinterklaas- bereiden we ons voor op de geboorte van Jezus…..

  ‘s Avonds voor het slapen gaan neem ik altijd de tijd om alleen met mijn Heer te zijn. Dan lees ik een korte overdenking en ga daarover met Hem in gesprek. Een paar weken geleden las ik iets over de kruisiging. (Mijn man was voor z’n werk van huis). Toen ik las dat de beul de nagels met grote kracht tussen handwortelbeentjes dreef werd het me te machtig.
  Lezen en lezen is twee!
  Voor het eerst drong het goed tot me door hoe pijnlijk, vernederend en berustend Jezus zijn lijden onderging.
  Ik moest huilen…..huilen ook omdat de Godverlatenheid nog moest komen….

  Mijn Heer en mijn Heiland.
  In de stilte van die nacht trok het wonder van Zijn liefde mij door merg en been. Mijn tranen werden tranen van liefde en huilend ben ik in slaap gevallen…..

  In de stilte van die nacht is er iets in mij veranderd. Welgelukzalig ben ik dat vrijdag voor mij een zeer Goede Vrijdag is geworden!!

  Dank U Heiland voor Uw lijden, waardoor U mij kwam bevrijden van een donkere, diepe dood. Dank U Jezus voor Uw liefde, wonderbaarlijk groot!

  1. Wat geweldig Lies deze verandering in jou! Met tranen van liefde in slaap vallen….♥️🙏🏼 Bij mij veranderde er iets met de film The Passion….zaten met 15 mensen in de bioscoop waaronder 8 jongeren van Marrokkaanse afkomst. Het was muisstil alleen de tranen stroomden.

 3. Wat een prachtige overdenking (een mooi kerstverhaal)
  en wat moest Elisabet een vol houdingsvermogen hebben
  om het niet van de daken te schreeuwen,
  maar nee ze vertrouwden op haar Heer,
  en leefde in afwachting vol vertrouwen.
  Prachtig deze mooie gebeurtenis.
  Daar zeg ik vol mondig AMEN op.

 4. Het wonder van Uw genade voor mij persoonlijk is dat ik deze nacht rustig mocht slapen van 23.30 tot 8.30. Dank U Vader! Het lijkt zoiets gewoons maar dat is het niet voor mij. Dank lieve zussen voor jullie bemoedigende & meelevende woorden gisteren. Jullie gebeden. God heeft ze verhoord! Ik ben gedragen! Dank U Vader. En nu blijven Vertrouwen op Hem die mij liefheeft en kracht geeft!! Sterkte voor ieder die onder moeilijke omstandigheden aan deze dag begint. God’s Zegen voor al mijn zussen. Liefs Jo(sefien) 🌹♥️

  1. Hij geeft het Zijn beminden in de slaap, dochter van de Koning!!!!! Blijf het verwachten van onze Schepper Josefien.( wat ’n mooie naam)

 5. Wat een diepe overdenking Grace.
  Maar ook jou Sonja wil ik hartelijk bedanken voor het gedicht dat je deze nieuwe dag met ons deelt. De verborgen omgang met God…..wat een genade en een voorrecht die te mogen kennen.
  Zegen voor deze dag allemaal.

 6. Het mogen ontvangen van een zegen
  Maakt mij stil
  Omdat ik mag weten dat dit door God is gegeven
  Alleen al het beseffen dat HIJ met mij bezig is
  Maakt mij stil
  Weten dat HIJ weet wat er in mij speelt
  Maakt mij stil
  Het mogen Zien en ontvangen
  Maakt mij stil
  Alles wat HIJ al heeft gedaan
  En NÓG STEEDS DOET !!
  MAG ik ontvangen
  IN ZIJN GENADE TE MOGEN OPGENOMEN WORDEN
  maakt mij stil
  HIJ is een levende en een sprekende GOD
  Mogen wij allen ZIJN zegeningen ZIEN en beseffen hoe groots ZIJN GENADE is
  Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *