Wat moeten we doen?

De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’

Lieve zussen,

Johannes brengt met zijn boodschap heel wat teweeg onder het volk.
Hij roept de mensen op om tot inkeer te komen.
Ze moeten berouw tonen en hun leven totaal veranderen, want het koninkrijk van God nadert!
Dat bericht maakt diepe indruk.
Wat is het lang geleden dat er een profeet optrad in het land. Wat zijn de mensen moe van de onderdrukking door de Romeinen.

Johannes spoort de mensen aan om zich voor te bereiden op de Verlosser die komt.
Zijn ernstige woorden schudden de mensen wakker uit hun dagelijkse gang van zaken.
‘Wat moeten we doen?’ vragen ze aan Johannes. ‘Hoe doe ik dat, mij bekeren?’
Niet alleen gewone mensen vragen dit, maar ook tollenaars die door het volk gehaat worden om hun zelfverrijking over de rug van anderen.
Zelfs soldaten vragen het. Militairen, in dienst van de Romeinen.
‘Wat moeten we doen?’
Het is dé cruciale vraag als je spijt hebt en het voortaan beter wilt doen.

Johannes komt met een eenvoudig antwoord.
Een verrassend praktisch antwoord.
Hij leert de mensen dat bekering dichtbij begint: in het gewone dagelijkse leven. 
Daarin moet je het verschil maken.
Johannes brengt de mensen tot nadenken over naastenliefde, over eerlijkheid en rechtvaardigheid.
Hij zegt: Bereid je voor, de Koning komt! Is er bij jou de goede houding om Hem te ontvangen? Zie je naar Hem uit?

Ook wíj wachten op de komst van onze Koning.
Zien we verlangend naar Hem uit? Dat kunnen we laten zien in onze manier van leven. Hoe gaan we met onze naaste om? Zien we om naar de ander?  Zijn we eerlijk en doen we de ander niet tekort ten gunste van onszelf? 

Hoe willen wij de Here Jezus ontvangen als Hij komt? Het kan immers zomaar zover zijn! Of moeten we wakker geschud worden uit de dagelijkse gang van zaken, waarin we gewend zijn geraakt aan dingen die God niet wil?

Laat Jezus bij ons een geopende deur vinden, zussen, en een hart dat Hem blij begroet!

Gebed: HEER, geef mij een open hart dat klaar is om U te ontvangen. Ik zie verlangend naar U uit. Help mij om uw wil te doen in mijn eigen dagelijkse bezigheden. Geef dat ik me laat leiden door de liefde voor U en voor mijn naaste. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Lieve Vader wilt U mij helpen om eerlijk te zijn. Het gaat al veel beter maar toch zijn er soms dingen die ik niet vertel. Bang om uitgelachen te worden of om een stempel te krijgen. Ik heb er al zoveel. Gisteren mocht ik naar Uw huis gaan…,daar was ik zolang niet geweest. En nog wel een dienst in het teken van het Heilig Avondmaal!!! Wat was het mooi en fijn. De preek leek wel voor mij geschreven. Maar in de voorbereiding thuis ging er van alles verkeerd….en toch hielp God me zodat ik op tijd was. Maar iets wat er ook fout ging durf ik niet te vertellen. Vergeef mij Vader ik zal het niet meer doen. In het vervolg vertel ik het. Dankuwel Heere amen 🙏🏼

  1. Lieve, lieve Jo,

   Wat fijn dat je avondmaal hebt kunnen en mogen vieren.
   Avondmaal; Jezus’ dood gedenken in het eten van het brood en het drinken van de wijn. Zijn lijden voor jou Jo!
   Aanvaard Zijn offer en beschuldig jezelf niet voortdurend. Hij droeg jouw schuld naar het kruis; laat het daar!!

   Betekent Zijn offer voor jou en mij dat we maar raak kunnen zondigen?
   Nee natuurlijk niet; het doet ons verdriet en we schamen ons en zeggen het Hem.
   Dat is voldoende Jo!!!
   Hij omarmt je en Hij houdt van je met alles erop en eraan.
   Hou dat vast en laat je niet meeslepen door die lelijke aanklager!!! Je bent een gered kind van God, AMEN, AMEN!!

 2. Terug van weggeweest.
  Lieve Lies, misschien heb je zelf niet eens in de gaten hoe liefdevol en begripvol je altijd bent in je reacties. Hoe trouw naar je zusters toe en hoe zorgzaam ook.
  God ziet je oprechte hart aan.Vaak vinden we onszelf helemaal niet zo geweldig, integendeel, we weten van dat aanklagende aapje op onze schouder! Dat houdt ons meteen ook nederig.. Maar laten we ons toch elke dag verheugen in de liefde en de vergeving van onze Here Jezus Christus!
  Hij gaf ons een nieuw leven, al moeten we hier, in dit leven nog even doorbijten. We mogen het doen in zijn kracht.
  Het is een voorbereiding op de eeuwigheid die zo mateloos mooi zal zijn, zo vol van vreugde en voldoening! Daar zullen we Thuis zijn.We kunnen ons er echt geen voorstelling van maken. Wat mij betreft: liever vandaag dan morgen!
  Lieve zussen, wees getroost, bemoedigd en gezegend. God is bij ons.

 3. Hij legt ons op Zijn schouders en brengt ons weer terug naar de kudde, als je bent afgedwaald. Er is ALTIJD een weg terug naar onze Abba.Wat ’n zekerheid!!

 4. Iedere keer moet je er voor kiezen om de ander te vergeven, omdat ons zelf ook zoveel vergeven is aan het kruis, waaraan mijn Jezus hing. Hij koos voor deze onbegrijpelijke weg.
  Laten we ervoor kiezen om de ander lief te hebben en uitnemender te achten dan wijzelf zijn.
  Dan gaat de wereld er anders uitzien.
  Laat je licht schijnen lieve zusters!

  1. Vergeef ons onze schuld zoals wij ook anderen hun schuld vergeven! Wat spreken we deze woorden gemakkelijk uit, maar dan het ook DOEN.

 5. Wat fijn deze overdenking te lezen,

  Heer wilt U ons/mij helpen,
  met wat wij/ ik verkeerd doe ,
  voortaan beter te doen.

  Wilt U ons helpen bij onze
  eerlijkheid en naaste liefde.
  Ik zie naar U uit,mijn eerlijkheid
  zegt het mag ook nog even duren.

  God wij/ik danken U
  dat U Grace de juiste woorden geeft
  die mij/ons wakker maken.en de hoop dat U
  een open deur vind bij mij/ons
  dat wij U van uit ons hart blij mogen begroeten.
  Amen.

 6. Het lijkt zo eenvoudig: Het goede te doen…
  Liefdevol te zijn naar de ander; vergevingsgezind te zijn, ook als de ander je op het hart heeft getrapt!
  Het zit zo in mij: de ander met gelijke munt terug te willen betalen.

  Het leven is niet altijd makkelijk en de omstandigheden waarin je leeft kunnen je keel soms dichtknijpen, zodat je zingen verstomt. God ziet, God weet en nee, ik hoef Goddank niet bang te zijn voor een gesloten hemelpoort!

  Heer, Uw vergevende liefde is me alles waard. Help me om Uw vergevingsgezindheid dagelijks in de praktijk te brengen en leer me om U te verwachten, elke dag opnieuw!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *