Mijn Rots

Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.

Lieve zussen,

Jezus is aan het einde gekomen van de Bergrede.
Zijn woorden hebben een diepe indruk gemaakt op de luisteraars.
Tot slot komt Jezus met een waarschuwing.
Ieder die zijn woorden heeft gehoord, is er verantwoordelijk voor wat hij daarmee doet.
Het is niet genoeg als je alleen naar Gods Woord luistert.
Geloven is ook geen kwestie van uiterlijke vormen.
Het gaat erom wat er in je hart gebeurt.
Heb je God lief en breng je zijn Woord ook in praktijk?
Hoe geef je Jezus’ onderwijs vorm in je dagelijks leven? Ook als het moeilijk is, ook als niemand kijkt?

De wijze en de dwaze man bouwen allebei aan het huis van hun geloof.
Een huis kan heel wat lijken als je naar de stevige muren en het solide pannendak kijkt. 
Maar of het geloofshuis werkelijk tegen een stootje kan, is afhankelijk van het fundament. Het deel van het huis dat niet zichtbaar is…
Als er een storm opsteekt, zal blijken wat je huis waard is.

Wat blijft er over van het huis van je geloof als het er écht op aankomt?
De dwaze man heeft zijn huis gebouwd op zijn eigen werk. (vers 26,27)
Zijn leven met God stelt in werkelijkheid niets voor.
Zolang het leven rustig voortkabbelt, is er weinig aan de hand. 
Maar tijdens het noodweer wordt zijn huis weggevaagd.
Zijn geloof is niet bestand tegen beproevingen.

Als je wandelt met God en alles van Jezus Christus verwacht, heeft je geloofshuis een onverwoestbare basis. 
Als de storm tekeer gaat, als ons geloof op de proef wordt gesteld, dan zal blijken of je gebouwd hebt op het werk van Jezus.
Als God over ons oordeelt zal er immers van ons eigen bouwwerk niets over blijven.

Misschien staat jouw leven vandaag op zijn grondvesten te schudden door de beproevingen die je moet doorstaan.
Samen met God zul je door de storm heenkomen.
Dat is de belofte die Jezus geeft.
Als het noodweer voorbij is, zal je huis nog overeind staan.
Het huis van je geloof, dat de proef doorstaan heeft!
Omdat het gebouwd is op de Rots.

Ja zussen, laten we net als de dichter van Psalm 73 belijden:

Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.

Gebed: Heer, help mij om uw levenslessen in praktijk te brengen. Geef dat ik U gehoorzaam ben, omdat ik U liefheb.
God, Rots van mijn bestaan, dank U dat ik op U mag bouwen. U alleen geeft mijn leven vaste grond. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Hoe de storm ook moge woede, Jezus is de trouwe bootsman die ons altijd veilig leid.
  Een heel mooi gebed Grace daar staat alles in wat we nodig hebben
  Allen zussen gezegend weekend!

 2. Samen met God zul je door de storm komen. Dat is Jezus belofte…ik heb het mogen ervaren, amen. Vaste rots van mijn behoud! Het is zo bijzonder iedere dag te ervaren dat God mij kracht geeft want echt de duivel trekt aan alle kanten. Maar God omringt mij met zihn engelen. Dank Grace voor deze duidelijke overdenking! Lieve zussen heb een goede dag wat er ook in je leven gebeurd! Denk vooral aan jou Louise. Liefs 🌹

 3. Zo mooi als je nu weet,waar het nu omgaat
  nadat we Grace gelezen hebben.

  HOOR MIJ
  Een iegelijk,die tot Mij komt, en Mijn
  woorden hoort,en dezelve doet,Ik zal u
  tonen,wien hij gelijk is.Hij is gelijk een
  mens,die een huis bouwde, en groef,en
  verdiepte,en legde het fondament op een
  steenrots; als nu de hoge vloed kwam,zo
  sloeg de waterstroom tegen het huis aan,
  en kon het niet bewegen:want het was op
  de steenrots gegrond.Maar die ze gehoord,
  en niet gedaan zal hebben,is gelijk een
  mens,die een huis bouwde op de aarde
  zonder fondament:tegen hetwelk de
  waterstroom aansloeg,en het viel terstond,
  en de val van datzelfde huis was groot.

  Mijn ogen over dit stukje,een huis op een rots
  of een huis op de aarde zijn nu pas geopend.
  Het gaat over hoe sterk ons geloof tot God is
  Ook al zijn er hevige stormen in ons leven
  Amen.

  1. Ook Grace heeft moeten leren om op dat vaste fundament te gaan staan en daaruit te leven. Laten we haar NIET op ’n voetstuk zetten, lieve zussen. ‘k Weet zéker dat zij dat niet wil!

  2. Lieve Nelie,

   Waarin lees jij dat zussen Grace op een voetstuk willen plaatsen?
   We mogen God danken voor het talent wat Hij aan Grace gegeven heeft in deze en Hem danken voor het feit dat zij bereid is om als werktuig in Zijn hand te werken ter bemoediging en opbouw van velen wat weer tot opbouw is van Gods koninkrijk. Natuurlijk hebben we onze focus op Jezus te houden in dit alles en is het goed dat we elkaar daar steeds weer op wijzen, maar in de reacties van de zussen lees ik nu niet dat ze Grace ophemelen maar juist de dankbaarheid door haar heen gericht op Jezus.

   Een gezegende zondag zus in Zijn hart verbonden.

 4. En nu alleen maar Amen zeggen!….
  En voor Lies ook héél véél sterkte en kracht toegewenst!
  En voor allen een gezegend weekend!……

 5. Fijne overdenking Grace

  Het mooie ervan is dat jouw woorden me altijd tot nadenken stemmen. Niet te snel amen zeggen denk ik dan. Plaats het in perspectief van je leven Lies.

  Zo ook vandaag.
  Is mijn geloofshuis werkelijk op de rots Jezus gebouwd of zijn het manieren die ik me eigen heb gemaakt?
  Is mijn gebed oprecht; of zijn de woorden die ik spreek voor mij een geruststelling dat het wel goed zit tussen mij en God? Zulke vragen maken me klein en soms onzeker.

  Maar Goddank; mijn geloofshuis heeft verschrikkelijke stormen doorstaan.
  -Twee jaar geleden toen mijn man aan de beademing lag schudde mijn geloofshuis
  -Toen zestien maanden geleden onze 39-jarige zoon in de bloei van z’n leven verongelukte, vielen er een paar brokstukken.
  -Toen ruim zeven maanden geleden mijn oudste zus na een korte periode van ernstig ziek zijn overleed, brokkelden er wat steentjes

  Nochtans; het geloofshuis staat nog fier overeind!
  Als dat geen genade is……
  De architect wist wat Hij deed toen Hij mijn geloof verankerde in de rots Jezus.
  Mij past alleen een eerlijk gemeend Dank-U-wel!!

  1. Kippenvel Lies…wat is onze Archtect een genadige en liefdevolle Vader. Jou geloof verankerd in de Rots Jezus, amen!! 🙏🏼

  2. Ja Lies, hier is de laatste tijd ook veel gekneed en geschuurd, maar nu is er even uitrusten bij Vader! Doe jij dat ook maar, hij houdt je vast!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *