Alleen door geloof

In het ​evangelie​ openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’

Lieve zussen,

Vandaag is het Hervormingsdag.
We herdenken dat Maarten Luther in de zestiende eeuw de aanzet gaf tot de Reformatie.
Luther ontdekte bij zichzelf dat hij eigenlijk net zo bang was voor de dood als iedereen.
Of je nou niet-gelovig was of christen, het maakte geen verschil.
Hij vond dat God een God was van ‘de ijzeren gerechtigheid’.

Geloofde Luther dan niet in het offer van Jezus Christus?
Jazeker, maar dat zou volgens de kerk vooral gebracht zijn voor je aangeboren zondigheid.
Voor je dagelijkse slechte dingen zou je zelf moeten boeten, dacht Luther.
Deze schuld bij God moest je afkopen door te biechten, door heel
veel goede werken te doen, door zelfkastijding en door het kopen van aflaatbrieven.

Was Luther terecht zo bang?
Het is waar dat we zondaren zijn.
En ook dat Gods boosheid over de zonde heel groot is.
Daar laat de Bijbel geen twijfel over bestaan.
Het was goed dat Luther de zonde zo ernstig nam.

Zijn probleem was de vergeving.
Hij worstelde met de vraag: hoe vind ik een barmhartige God?
Dat was een kwelling voor hem, dag en nacht.
Luther dacht: mijn schuld en mijn boete moeten op Gods weegschaal in evenwicht zijn.
Dat maakte hem letterlijk doodsbang.

Luther is van die angst verlost door veel in de Bijbel te lezen.
Hij ontdekte dat de boodschap van het Evangelie radicaal anders was dan wat de kerk leerde.
Vooral het bijbelboek Romeinen heeft hem dat duidelijk gemaakt. Daar las hij dat je alleen door het geloof vrede vindt met God.
Het geloof is genoeg.
Dat is zo eenvoudig dat het bijna niet te geloven is!
Daarom zijn we vaak geneigd om er iets aan toe te willen voegen.
De één vindt dat je een bijzondere bekering moet meemaken, de ander vindt dat je veel stille tijd moet nemen, een derde vindt dat een christen actief moet zijn in sociaal werk, enz.
Zijn dat dan geen belangrijke dingen?
Zeker. Wie zich niet bekeert van zijn zonden, niet uit de Bijbel leest, niet bidt, niet naar zijn medemensen omziet – zo iemand kun je moeilijk een christen noemen.
Maar ‘goede werken’ doe je niet om een boze God tevreden te stellen.
Je doet ze uit liefde en dankbaarheid.
God is blij met alles wat je uit liefde voor Hem doet!
Tegelijk zijn al je goede werken aangetast door de zonde die in je woont.
Het is nooit volmaakt.
Daarom kan het ook nooit een betaalmiddel zijn waarmee God genoegen zou nemen.

Luther heeft begrepen dat Jezus Christus heeft betaald voor al zijn zonden.
Zo vond hij vrede met God en raakte hij zijn angst kwijt.

Lieve zussen, laten we God vandaag danken voor het grote geschenk van zijn genade.

Gebed: Vader, dank U voor uw genade, mogelijk gemaakt door mijn Redder Jezus Christus. Nooit hoef ik meer in angst te leven, want Hij deed boete voor mijn zonden. Daarom wil ik U blij maken door het goede te doen. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Lieve zus Anneke,

  Heb ik iets gemist over jouw ziek zijn?
  Misschien heb je het verteld, maar dan ben ik het kwijt.
  Kunnen we iets voor je betekenen (gebed?)

  Liefs van je zus Lies

  1. Er zijn twee Annekes
   Ik ben al jaren ziek van ontstekingen in mijn kaak. Gebitsklachten werden niet serieus genomen, nu zijn bijna alle kiezen eruit en is daarna het kaakbot d.m.v. een plaatselijke verdoving de ontstekingen weggebeiteld.
   16 november derde behandeling rechtsboven. Links is klaar en moet genezen. In januari de vierde behandeling.
   Wetende dat er 1 Grote Heelmeester is, gaat Hij deze weg met mij.
   Lieve zussen, genade en vrede wens ik jullie toe!

 2. Altijd denkend in al mijn doen
  Gedachten en handelen
  Heeft dit de goedkeuring van mijn HEER
  Is dit wat HIJ van mij verlangd
  Niet naar mij aardse wensen
  Het gaat niet om mij
  Het gaat om HEM mijn redder
  Mijn HEER en MEESTER
  Mijn LEIDING in dit leven
  Amen

 3. Verlost te zijn.

  Verlost te zijn van al mijn zonden
  van al mijn dwaasheid tegen God
  al heb ik veel genade gevonden
  toch blijft die strijd mijn dagelijks lot.

  Verlost te zijn van al mijn zonden
  een nieuwe schepping echt te zijn
  mijn oude ik geheel verslonden
  in al mijn doen en denken rein

  verlost te zijn : niet meer te leven
  in onvolmaakte dienst van God
  verlost te zijn van zondig streven
  naar schijn geluk en schijn genot

  toch weet ik dat de dag zal komen
  dat deze bede wordt verhoord
  dit weten vult mijn toekomst dromen
  die enkel rusten op Gods Woord

  ik breng dit alles bij mijn Herder
  Hij kent mijn onvolkomenheid
  door zijn genade kan ik verder
  eens komt een einde aan deze strijd

  (Een Vaste burcht is onze God,
  een toevlucht voor de zijne)

 4. Lieve Grace,

  Wat heb je Gods verlossende antwoord op onze zonde helder geformuleerd !
  Ons geloof is voldoende!
  Zelfs als ons geloof niet volmaakt is.

  Ik geloof dat God ons liefheeft; zélfs met een wankelmoedig, twijfelend, aarzelend, onzeker of bijna ondergesneeuwd geloof!
  Voor zo’n God heb ik -net als Luther ontdekte- niets te vrezen. Aan Hem durf ik mij toe te vertrouwen in leven én in sterven! (Denk daarbij ook aan jou Louïse!).

  Liefs voor al mijn blije, verdrietige, rouwende, feestvierende, zieke, jonge en oudere zussen!

 5. Bezig met het thema angst. Ik volg sinds gisteren de bijbelstudie serie op facebook van Max Lucado over angst. Deze ochtend lees ik zo mijn bijbeldingetjes en sta daar speciaal een uurtje eerder voor op en BAM! 2de stuk over angst. Heilige Geest wat bent U toch wonderlijk goed voor mij. Als ik bid; leid mij door dit proces dan laat U mij niet alleen tobben!

  1. Lieve Grace
   Wat heb je het mooi onder woorden kunnen brengen.
   Zo eenvoudig is het evangelie : gewoon geloven wat God zegt in Zijn Woord. Ik wens je Zijn zegen toe met je overdenkingen.
   Het is voor mij een grote zegen in deze tijd van ziekte.
   Liefs Anneke

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *