De enige zekerheid

Maar de HEER zei tegen ​Gideon: ‘Het ​leger​ is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan, daar zal Ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moeten gaan en wie niet.’

Lieve zussen,

Gideon moest van God steeds meer mannen naar huis sturen.
Van het enorme leger dat hij op de been had gebracht, bleven uiteindelijk driehonderd mannen over.
Zij moesten het opnemen tegen tientallen duizenden vijanden!
Wat zal dit beangstigend voor Gideon zijn geweest.
Uit de geschiedenis blijkt wel hoe twijfelachtig en bang hij was.
Nu had hij zelfs geen machtig leger meer om op te vertrouwen… 

En dat was precies de bedoeling.
God had het hem immers al meerdere keren gezegd. ‘Ik zal jullie bevrijden.’
Als God niet aan je kant staat, heeft zelfs het sterkste leger geen zin.
Maar mét God ben je altijd de overwinnaar.
Daar moest Gideon op vertrouwen.

Waar zoeken wij onze vastigheid in? 
We voelen ons rustig als we de dingen goed geregeld hebben.
We hebben zelfvertrouwen als we ons gezond en bekwaam weten, als we kennis, zeggenschap of geld hebben.
Dat is heel logisch.

Maar deze vastigheden blijken uiteindelijk helemaal niet zo zeker te zijn.
De rust die je daaruit haalt, kan zomaar wegvallen.
Ook als je op mensen bouwt, kan je wereld van het ene op het andere moment instorten.
Ja, uiteindelijk word je helemaal op jezelf teruggeworpen.
En als je het dan zélf ook niet meer redt…?

Gelukkig worden we niet teruggeworpen op onszelf, maar op God.
Wat of wie er ook uit je leven verdwijnt, God blijft altijd.
Ook als je uiteindelijk niets meer hebt.
Gods macht en nabijheid zijn niet afhankelijk van jouw omstandigheden.

God liet zijn macht aan Gideon zien.
Met een klein groepje mannen overmeesterden ze een enorm leger.
Nee… zij niet. Gód streed voor zijn kinderen!

Hoop op God en vertrouw op Hem.
Dan mag je ervan verzekerd zijn dat je er nooit alleen voor zult staan.

Gebed: Vader in de Hemel, dank U dat U altijd blijft, wat er ook in mijn leven wegvalt. Help mij op U te bouwen en rust te vinden in uw macht en aanwezigheid. Amen

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Niemand anders dan Jezus, niemand anders dan Hij, kan mij verlossen van zonde vrij.In al m’n zorgen is Hij nabij mij. Niemand dan Jezus, niemand anders dan Hij!!!!!

 2. Dank je wel Grace voor deze overdenking.
  Ik durf wel eerlijk te bekennen dat ik ook een Gideons geloof heb. Zolang ik alles maar overzien kan voel ik me rustig en vol vertrouwen.
  Maar o wee als mijn keurige tuintje door mollen overhoop blijkt te worden gehaald….
  Ja, dan zinkt ook mij de moed in de schoenen en kan ik me wanhopig of zenuwachtig voelen.

  Ik heb door de jaren heen geleerd dat geloven vaak dwars tegen je gevoel in kan gaan. In de wanhoop en op de puinhopen toch durven vertrouwen dat het Vader niet uit de hand loopt.

  Dan wordt geloven opeens een zaak van je verstand en lijkt je hart een andere richting op te willen of al zijn gegaan.
  Is mijn geloof dan onecht?
  Zo kan het wel voelen, maar ik geef er niet aan toe!
  En dat laatste is dan tegelijk weer mijn houvast. Hoe wonderlijk mooi dat ik dwars door alles heen tóch standvastig blijf en op mijn hemelse Vader blijf vertrouwen.
  Als dát geen genade is…..!

 3. Stel mijn vertrouwen
  op de Heer, mijn God.
  Want in zijn hand
  ligt heel mijn levens lot.
  Hem heb ik lief,
  zijn vrede woont in mij
  ‘k Zie naar Hem op en ‘kweet
  Hij is mij steeds nabij.

 4. Omdat ik gisteren niet in de gelegenheid was om te reageren, doe ik nu nog even.
  Lieve Louise, wat moedig ons weer iets van je te laten horen. Ik bid dat Gods armen voortdurend om je heen zullen zijn.
  Ik bid voor jullie, Lies en Arja, dat je elke dag weer de kracht zult krijgen om het vol te houden.
  Wat is het woord van Grace weer een geweldige bemoediging voor ons allemaal. Dank daarvoor, Grace.
  Voor alle zussen een gezegende dinsdag van Anne-Co

  1. Dank je wel voor je bemoedigende woorden Anne-Co. Vanmorgen golfde de rouw om onze verongelukte zoon weer over en door mij heen…..
   Dus, je bemoediging kwam precies op het goede moment.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *