Kom bij Mij in je nood

Roep Mij aan in de dag van benauwdheid;
Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.
(vers 15)

Lieve zussen,

Eén van de mooiste dingen van een vertrouwensband is dat je diepe gevoelens met elkaar kunt delen.
Het feit dat er bij de ander ruimte is voor je verdriet, geeft troost.
In de veiligheid van de relatie mag je pijn bestaan.

God de Vader wil een vertrouwensband met zijn kinderen.
Hij is er voor ons als we het moeilijk hebben.
God wil zelfs dat wij Hem opzoeken met onze moeiten.
In Psalm 50 lezen we dat God dit liever heeft dan een vormelijk offer.
Wat was God boos en teleurgesteld. Zijn kinderen brachten Hem wel offers, maar zochten Hem niet met hun hart.

Roep mij aan in de dag van benauwdheid

Dat is immers hét bewijs dat je op God vertrouwt, dat je hoopt op zijn redding.
Als je met je moeiten naar God gaat, erken je daarmee dat Hij er wel raad mee weet.
God luistert niet alleen, Hij belooft:

Ik zal U eruit helpen

Kom bij Mij met je teleurstelling en je angst, met je bittere vragen en je verwarring.
Dáármee eer je Mij.
Dáármee erken je Mij als jouw machtige God!

God laat ons in de Bijbel keer op keer weten dat Hij de ruimte geeft aan het verdriet van zijn kinderen.
Kijk maar naar Abraham, Job, Hanna, David, Elia, Paulus …
Lees de Psalmen maar. Wat een emoties komen daarin naar voren!
Mensen gaan naar God. Verslagen, zonder woorden. Bitter van teleurstelling. Wanhopig pleitend op Gods beloften. Met talloze waarom-vragen.
Nooit wuift God hun pijn weg!

U zult Mij eren.

Twijfel niet. Het moment waarop je God voor zijn hulp zult loven, zal zéker aanbreken.

Gebed: Vader, dank U dat ik bij U mag komen met alles wat mij bezighoudt. Op moeilijke dagen zult U mij helpen en troosten. Niets gaat uw macht te boven. Amen

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Dat er nog zoveel mensen zonder God leven, dat moet toch afschuwelijk zijn. Wat zijn we toch rijk met zo’ n liefdevolle Vader, Die Zijn Eigen Zoon gaf voor deze wereld.
  Lieve zussen: stil maar, wacht maar alles wordt nieuw! De hemel en de aarde! En Jezus in het Middelpunt !!!!!!!!!!!

 2. Wat heb ik al veel geleerd via je overdenkingen Grace.
  Zo ook vandaag!
  Ik leer met andere ogen om mij heen kijken en heb ontdekt dat ik opmerkzaam moet zijn om Gods hulp aan mij te ontdekken. Het zit soms in heel verrassende dingen.

  Afgelopen zondag hadden we een fijne preek en zongen we mooie liederen. ik had een moeilijke dag, want het was de trouwdag van onze zoon die ruim een jaar geleden is verongelukt!

  Tijdens één van de aanbiddingsliederen ging ik spontaan staan (misschien wel in m’n eentje), maar ik kon niet anders. Het was bijna alsof de hemel op mij neerdaalde en God Zichzelf aan mij liet zien. Ik voelde een allesomvattende liefde en alles in mij zong Hem lof toe.

  Toen de dienst afgelopen was en ik in het gangpad naar de hal liep, hoorde ik de muziekgroep opeens het lied: 10.000 redenen tot dankbaarheid zingen.
  Dit lied zongen we tijdens de herdenkingsdienst van onze zoon. Ik ben weer gaan zitten en heb het lied met tranen in de ogen mee gezongen;
  10.000 redenen tot dankbaarheid; ondanks rouw en verdriet kon ik Hem van harte loven en prijzen, omdat Hij mij telkens een reddende hand toesteekt als ik dreig te verdrinken in het verdriet.

  Maar, je moet het/Hem wel zien!

  1. Lies, ik lees dit en heb tranen in mijn ogen. God troost en bemoedigd ons op verschillende manieren, maar ik herken het ook vaak d.m.v. een lied of tekst. Dat zie ik als een knipoog van God. Hij ziet ons altijd maar zeker in de moeilijke momenten. Ik wens je veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Lieve groetjes.

 3. als je in nood gezeten
  geen uitkomst ziet
  wil dan nooit vergeten
  God verlaat je. niet
  vrees dan geen nood
  s,Heren trouw is groot
  na het hachlijk duister
  volgt het morgen rood
  schoon stormen woeden
  vrees toch geen kwaad
  God zal u behoeden
  HIJ is je toeverlaat
  alle zussen heel veel sterkte en wat fijn dat er
  zoveel voor elkaar gebeden wordt.!

 4. Van HEM komt mijn hulp
  Van HEM verwacht ik het
  In blijde dagen dank ik Hem
  In zware moeites dank ik Hem
  Omdat Hij er is
  OM MIJ TE DRAGEN
  TE troosten
  De kracht te geven wat mij ONTBEERT
  HIJ verlicht mijn pijn
  HIJ haalt mij er uit
  HIJ tilt mij op
  Alle eer aan God
  Alle lof aan God
  Mijn Heiland
  Amen

 5. Abba weet wat het beste is voor Zijn zoon en dochter. Hij vormt je naar het beeld zoals Hij je bedoeld heeft. En ja, dat doet vaak pijn. Maar we worden er wel mooier van.Allemaal veel sterkte bij het gevormd worden.

 6. Wat een grote vreugde,
  en vertrouwen kunnen wij in onze God hebben.
  Een jaar of 55 terug,bidden ik tot God
  om mij met dingen te helpen,
  Vaak dacht ik ,God is veel te druk
  met antwoorden naar mensen
  die het eerder nodig hebben als ik.
  Die veel ergeren dingen mee maken,
  Tot ik hoorde en las,
  dat Je met alles bij God komen mag.
  Zo als Grace nu ook schrijft
  fijn is het om nog eens te lezen.

  Het is inderdaad afwachten,
  wanneer God antwoord geeft op mijn/jouw gebed.
  Maar EEN gebed zal ik nooit vergeten,
  toen is er bij mij naar 18 jaar op mijn vraag geantwoord .
  Hoe lang jij/ik moeten wachten op God’s andwoord staat nergens
  maar vroeg of laat is Hij er voor zijn kinderen.
  ( Hij is er immers altijd)

  Fijne woensdag allemaal.

  1. Ja Nelly, dat herken ik ook. Maar toch als ik met al mijn verdriet, pijn en wanhoop naar mijn Vader gaat, geeft dat wel verlichting. Ik kan verder bij niemand terecht, maar mijn Vader hoort mij altijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *