Glans over de week

Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden.

Lieve zussen,

Kén ik God wel echt?
Ben ik wel zijn kind?
Misschien bekruipen deze twijfels jou ook wel eens.

Maar het antwoord kun je aflezen aan je eigen manier van leven.
In je gewone dagelijkse leven ben je herkenbaar als Gods kind.
Want een kind van God houdt zich aan Gods geboden, zegt Johannes.

Kijk eens naar je eigen leven en leg dat naast de woorden van Johannes.
Het houden van Gods geboden is geen afvinklijstje: heb ik me aan de regeltjes gehouden…
Johannes, de ‘apostel van de liefde’,  wijst op het Grote Gebod in de wet:

God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.

Kijk daarmee eens naar je eigen leven.
Welke plaats heeft God in jouw gedachten, in je wensen, in wat jij belangrijk vindt?
Heb je God lief… boven alles?
Ben je er van harte op uit om je naaste lief te hebben als jezelf?
Als je dat herkent in je leven, zegt Johannes, ken je God!
Dan ben je zijn kind.
Dan houdt Hij van je!

Zeg nou zelf, wat wil je nog meer!
Dat legt toch een glans over heel de dag, over de komende week, over alles wat je doet?
Dat maakt alles anders.
Of het nu dagen zijn van vreugde of dagen van verdriet.
Want als je Gods kind bent, ben je nooit zómaar dankbaar.
In blijde dagen heb je altijd een adres voor je dankbaarheid
En in je verdriet heb je een adres waar je troost en hoop kunt vinden.
Want je verwacht het immers van Hem die troosten kan zoals niemand anders.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Grace,wat geef jij een wijze antwoorden aan Anna en Lies! Want zo is het, het moet zichtbaar zijn of worden in je leven, en dat is meestal onbewust, want dan is dat leven écht verandert!

  1. Dank je Grace voor je antwoord. Ik geloof dat we het in principe helemaal met elkaar eens zijn.
   Wij zijn kinderen van God en dat zal zichtbaar moeten zijn in ons leven.
   De catechismus zegt dat we i bekwaam zijn tot enig goed, tenzij we door de Geest van God wedergeboren zijn.
   Ik heb te vaak gehoord dat ik onbekwaam was tot enig goed; de wedergeboorte kreeg over ‘t algemeen te weinig aandacht. Wedergeboorte?? Ik wist niet wat het was. Hoe moet dat? Dus bleef ik eindeloos mijn best doen Gods wetten na te leven en altijd faalde ik.
   Nu ik opnieuwgeboren ben en Gods Geest in mij woont komen die werken (bijna vanzelf) uit dankbaarheid!
   Ik hoop dat ik het verschil duidelijk heb kunnen maken.
   Iedereen een fijne avond gewenst!

 2. Levens belang.

  Belangrijker dan
  wat ook op de aarde,
  Belangrijker dan
  kinderen en man
  Belangrijker dan
  al wat ik vergaarde
  Belangrijker dan
  wat ik wil en kan

  Belangrijker dan
  zonden en ellende
  Belangrijker dan
  mijn verdriet en spijt.

  Is dat U zich in Christus
  tot mij wendde
  dat U in Christus
  mij genadig zijt.

  Amen

 3. Mooie belofte die heb ik vandaag even nodig! Bid voor alle zussen die soms worstelen met deze overdenking🙏🙏

 4. Natuurlijk; God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf; het staat er en het staat er niet niks.

  Maar de conclusie legt geen glans over mijn leven; je schrijft Grace; als je die liefdeslijn in je leven herkent:
  *dan ben je Gods kind
  *dan houdt Hij van jou

  Maar als ik eerlijk ben dan constateer ik dat ik God niet liefheb boven alles (ik ben er niet eens toe in staat) en dat m’n naaste liefhebben als mezelf (met de beste wil van de wereld niet lukt)
  En dan heb ik het nog niet eens over de zussen die
  ZICHZELF niet eens lief kunnen hebben.

  De glans komt over m’n leven als ik mijn lege handen hef en m’n gebroken hart aan Hem overgeef. Vader, God ik kan het niet; wat ben ik dankbaar dat Uw zoon mijn grote tekort aan liefde heeft aangevuld met Zijn Levensoffer!!
  En ik geloof; Hij heeft mij (ondanks alles) lief!

  1. Lieve Lies, onze onvolkomen manier van leven is gelukkig geen graadmeter voor de vraag of wij Gods kind mogen zijn. Alleen het werk van Jezus Christus maakt dat mogelijk.
   Maar als wij God liefhebben en zijn genade aannemen, zal dat onmiskenbaar terug te zien zijn in ons eigen leven.
   Niet dat wij ineens volmaakt kunnen liefhebben. Nee, met vallen en opstaan, dankzij Gods vergeving, dankzij het werk van de Heilige Geest, zullen we groeien in het nieuwe leven.
   In jouw liefde voor God en de wil om Hem gehoorzaam te zijn, zie je het bewijs van Gods werk in jou. Je bent zijn kind!
   Liefs van Grace

  1. Ik bid voor je Arja, dat ook al voel je je misschien gevangen in je zorgen en moeites je mag weten en geloven dat God dichtbij je is. Dat Hij je met liefdevolle ogen aankijkt, en dat we zijn liefde niet hoeven te verdienen. Ik bid je geduld toe om vol te houden, in Jezus’naam. Amen

  2. Lieve Arja,

   Waar zou je meer zekerheid over willen hebben van de Heer?
   Weet dat niemand zich kan houden aan de wet en dat God dit ook niet van ons vraagt, omdat het dan eigen prestatie wordt. Het moeten houden aan de wet uit eigen kracht zorgt juist voor gevoel van het is weer niet gelukt, heb weer tekort gedaan, weer gefaald. Gelukkig leert het nieuwe testament ons anders en is het Jezus onze Heer, in Hem is de wet volbracht. Het is dankzij Zijn genade dat je vrij tot Vader kan en mag komen. Het hangt gelukkig niet af van onze prestaties! Wanneer je Jezus aanneemt als Heer, Redder, Verlosser, Koning van jouw leven en hiervan getuigt, dit belijdt mag je staan op de belofte dat je gered bent als Zijn kind. Weet dat Jezus in jouw plaats aan het kruis gegaan is. Hij heeft alles wat ons van God afhoudt, afhield en nog zal afhouden meegenomen aan het kruis en dit alles teniet gedaan. De dood is overwonnen en Jezus, de Levende, leeft! Wanneer God naar het kruis kijkt ziet Hij niet jou, maar Jezus Zijn Zoon. Wanneer Hij jou ziet, ziet Hij eerst Jezus. En zoals Jezus verbonden is met Zijn Vader, zo ben jij verbonden met Jezus. Zijn offer, Zijn bloed, heeft jou helemaal rein gemaakt, geheiligd en gerechtvaardigd. Wat een liefde, wat een genade. Durf dit grote cadeau te ontvangen EN uit te pakken, want je bent zo kostbaar lieve Arja voor God. Hij houdt van jou en heeft alles voor jou over, zelfs Zijn eniggeboren Zoon, om jou te redden en Zijn onvoorwaardelijk liefde met jou te delen. Hij maakte jou, omdat Hij jou nog niet had en Zijn liefde met jou delen wil.
   Het is door de kracht van de Heilige Geest, dezelfde kracht waardoor Jezus mocht opstaan, dat je Gods liefde wil gaan beantwoorden en de vrucht van de Geest zichtbaar zal zijn in jouw leven. Dit zal gaan met vallen en opstaan, met snoeien, groeien en bloeien; gedragen door Gods hand. Sta op en schitter lieve zus, want de luister van de Heer schijnt over jouw leven. Je mag de jute mantel vol dood, angst, verdriet, pijn, aanklacht, zonden enz. afleggen, want dat heeft Jezus volbracht en deze mantel inruilen voor de mantel der gerechtigheid, omdat je dankzij Jezus mag wandelen op de weg van het leven. De weg van de waarheid. Met vreugde in jouw hart als geliefd, waardevol, kostbaar, uniek, geheiligd, gerechtvaardigd kind van God. Die Hij als kostbare diamant in Zijn hand vasthoudt op weg naar Huis voor eeuwig bij Hem thuis. Blessings Cornelia

 5. Gelukkig ligt het niet aan mijn manier van leven of ik Zijn kind ben!
  Hij heeft Zijn hand op mijn leven gelegd en daarom ben ik Zijn kind en mag ik Zijn liefde en genade ontvangen.

  1. En omdat God zijn hand op ons leven heeft gelegd en we zijn liefde en genade mogen ontvangen, zijn we onmiskenbaar te herkennen als kinderen van God, Anna.
   Onze manier van leven is geen ‘graadmeter’ of we Gods kind mogen zijn. Het is het gevolg van wat God in ons bewerkt.
   We mogen terugzien in ons eigen leven dat God ons liefheeft, omdat ons hele leven daardoor verandert. Liefs van Grace

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *