Een onmisbaar gebed

Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is

Lieve zussen,

Als we uit de Bijbel lezen of in de kerk naar een preek luisteren, kunnen we nooit zonder het gebed: ‘Open mijn hart en verlicht mij door de Heilige Geest…’
God spreekt tot ons door de Bijbel, zijn Woord.
En het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat we begrijpen en geloven wat we lezen.

Een mooi voorbeeld hiervan lezen we in Handelingen 8:26-39.
Filippus kwam een Ethiopiër tegen, een hoge ambtenaar van de koningin van dat land.
Deze man kwam in zijn reiswagen terug uit Jeruzalem, waar hij Israëls God aanbeden had.
Filippus hoorde de Afrikaanse man hardop uit de profeet Jesaja lezen.
Wat mooi! De Heilige Geest was in deze man aan het werk en had het geloof in hem doen groeien.
Maar de ambtenaar kende het persoonlijke werk van Jezus Christus nog niet.
En dáár ging nu juist dat gedeelte uit Jesaja over. 
‘Begrijpt u wat u leest?’ vroeg Filippus hem.
‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ zei de man en nodigde Filippus uit om naast hem te komen zitten.

Toen liet de Heilige Geest door Filippus zijn licht schijnen op het bijbelgedeelte.
Voor de Ethiopiër was het alsof de zon doorbrak en er een sluier van zijn ogen werd genomen!
Filippus vertelde hem dat de profetie uit Jesaja was vervuld in Jezus Christus.
De man geloofde en wilde meteen gedoopt worden!

In Psalm 119:18 staat een prachtig gebed:

Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is.

(Met ‘de wet’,  ‘de schriften,’  of ‘de profeten’ wordt in de Bijbel altijd Gods Woord bedoeld) 

God, wilt U wegnemen wat mij belemmert om de rijkdom van uw Woord te ontvangen. 
Mijn zonden, mijn moeheid, de gedachten en zorgen die me bezighouden, de onwil van mijn oude mens …

De Heilige Geest zal ons helpen om Gods Woord steeds beter te verstaan.
Hij bouwt verder op het werk dat Jezus voor ons heeft gedaan.
Dan kunnen we de nieuwe week weer in, gevoed door God zelf.
Door onze Vader bemoedigd en getroost.

Vader, help mij om uw Woord ook deze week toe te passen in mijn leven. Wilt U mijn Gids en Raadgever zijn!

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Net een prachtige preek gehoord! Mooi dat we voorgangers hebben die ons in liefde willen vermanen en aanmoedigen om het goede te doen.

 2. Heilige Geest van God,adem in ons midden,
  dan zullen wij aanbidden, de Vader en de Zoon.
  Kom, o Heilige Geest,wij wachten op U.
  Vervul ons met uw kracht, Heil’ge Geest kom nu.

  Wilt U ook in de ochtenddienst met de voorganger,
  en met ons zijn.
  Amen.

 3. Heerlijk om dit gedeelte de dag te beginnen. Een gebed uit psalm 119. “Ja Heer, neem ook die sluier van mijn ogen weg”
  “Hoe wonderlijk is uw eeuwige naam”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *