Anker

Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker ​anker​ voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar ​Jezus​ als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: hij is ​hogepriester​ voor eeuwig, zoals ook ​Melchisedek​ dat was.

Lieve zussen,

Morgen is het Hemelvaartsdag.
Stel dat Jezus destijds níet terug naar de hemel was gegaan, dat Hij gewoon op aarde was gebleven.
Was dat niet heerlijk geweest?
Het voelde voor de leerlingen eerst als een groot verlies toen hun Meester hen verliet.
En misschien voelen wij het soms ook zo.
Alsof we toch een beetje in de steek gelaten zijn…

Niets is minder waar.
Jezus’ hemelvaart mag zelfs een bemoediging voor ons zijn.
Jezus is als onze voorloper naar de hemel gegaan, zegt Paulus in de brief aan de Hebreeën.
Wij hebben de zekerheid dat wij Jezus mogen volgen en bij God mogen binnengaan.
Wat een geweldig vooruitzicht!

Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt.

De hoop die wij hebben, zet ons aardse leven in een ander perspectief.
Het is geen twijfelachtige hoop, zo van ‘we moeten maar afwachten of het echt gaat gebeuren.’.
Het is de garantie dat het werkelijk zal gebeuren.
De Bijbel noemt deze belofte zelfs ‘een anker voor onze ziel’. 
Een anker is het symbool van hoop en zekerheid.
Een schip werpt zijn anker uit in de vaste zeebodem om niet op drift te raken en de storm veilig te doorstaan.
Zo ligt de redding van Gods kinderen veilig verankerd in hun voorloper Jezus.

Jezus’ hemelvaart is het bewijs dat de weg naar de Vader echt open is.

… tot voorbij het voorhangsel …

Op Golgotha bleek dat het voorhangsel verleden tijd is.
(Matteüs 27:51)
We hebben vrije toegang tot God, doordat onze Hogepriester Jezus het offer bracht voor onze schuld. 

Wat een rust mag dat geven, ook als het stormt in je leven. 
Misschien moet je een geliefde missen. Of je weet dat je zelf binnenkort zult sterven. 
Of misschien twijfel je vaak of je echt wel bij God mag komen.
Je hoeft niet bang te zijn.
De weg naar de Vader is open.

Jezus is daar al. En wij zullen daar ook zijn!

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

  1. Prachtig deze zin,op een rouwkaart.
   Ja als je dat leest komt alles weer boven.
   Sterkte Mies.

 1. Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.
  Daar mogen wij naar uitzien, zoals het bovenstaande lied verwoordt.
  Spoedig zullen wij Hem zien….

 2. Er komt een dag,waar al wat leeft allang op wacht
  een dag van blijdschap,als heel de schepping wordt bevrijd,
  En op die dag,dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
  die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid.

  Er klinkt geschal,wanneer de graven opengaan en doden opstaan
  voor eeuwig levend door zijn kracht.
  Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid,
  de dood verzwolgen,overwonnen voor altijd.

  Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is,maar wat beloofd is.
  en blijft in alle eeuwigheid,
  En als je lijdt,weet dat het maar voor even is.
  Als Jezus terugkomt,deel je in zijn heerlijkheid.

  Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op hem lijken
  en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
  Nooit meer tranen,nooit meer pijn,want wij zullen met Hem leven
  in zijn nabijheid,voor altijd.
  Amen amen!

  Een heerlijke lentedag gewenst,voor allen van uit Voorthuizen.

 3. Het is volbracht

  De voorhang scheurt
  van boven naar beneden.

  Vader zet een kruis
  door het verleden

  Vrije toegang vanaf heden!

  (Vader behoed ons ervoor dat wij -zoals waarschijnlijk nijvere priesterhanden- de voorhang weer dicht naaien

 4. HIJ is mijn ANKER
  mijn toevlucht
  Mijn geborgenheid
  Mijn veiligheid
  Mijn troost
  Mijn drager
  HIJ is mijn HEMELSE VADER
  Mijn enige zekerheid
  In dit leven
  Amen

  1. MIjn Hemelse Vader krijgt alle eer die Hem toekomt.Het gaat om Hem en niet om mij!

 5. Jezus zei zelf ook dat Hij moest gaan, anders kon de Trooster, de Heiige Geest, niet komen. Elk van de drie Personen die samen God zijn, heeft Zijn eigen taak. Lees Johannes 14 maar eens. Wat een zorg besteedt God aan ons!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *