Bloeien voor God

De mens – zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld
en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer.
Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Lieve zussen,

De bloeiende planten in de tuin hebben het zwaar tijdens deze warme dagen.
Als ze uren in de hete zon staan, zie je de bloemen letterlijk naar water snakken.
Ze hangen slap, met rimpelige blaadjes.

Psalm 103 vergelijkt de mens met een bloem. 
Zoals een bloem haar omgeving opfleurt, zo mag de mens schitteren op de plaats die God hem geeft.
Net als de vele kleuren in een bloementuin, verschillen wij onderling in talenten en mogelijkheden.

Zoals we weten is de bloeitijd van een bloem maar kort.
Net zo vluchtig is een mensenleven, zegt de psalm.
Het leven eist zijn tol en we worden geconfronteerd met de eindigheid van ons bestaan.

Precies om déze reden is Psalm 103 zo bemoedigend.
God weet hoe kwetsbaar wij zijn.
Hij heeft ons immers zelf gemaakt.
In zijn grote liefde houdt God rekening met onze broosheid.

Liefdevol en ​genadig​ is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. (vers 8)

God heeft ons lief als een Vader.
Hij is een God die vergeeft en geneest, die redt en zegent! 
Lees maar wat God belooft aan de kwetsbare mens die het van Hem verwacht:

Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Na onze aardse bloei komt de eeuwige bloei in Gods koninkrijk.
Met die wetenschap mogen we deze week leven in het warme licht van Gods genade.
Je mag bloeien voor God. Gebruik de mogelijkheden die Hij je geeft om zijn liefde uit te dragen.
God zal zich ook over jou ontfermen in je eigen persoonlijke omstandigheden.
Hij kent je kwetsbaarheid, je onvermogen.
HIj belooft je zijn trouw, ‘van eeuwigheid tot eeuwigheid’.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Reacties

 1. ja Grace ik ben het helemaal met Joke eens,wat een prachtige
  bemoedeging,heerlijk om hier de week mee te beginnen.
  bedankt laat de Geest maar werken.liefs Miep.

 2. Graag willen wij als een verdorde bloem,
  tot groei/leven gebracht worden, door onze God en Vader.
  wij weten dat wij telkens weer dorst hebben
  en vragen naar het levende water,voor nu en in eeuwigheid.
  Amen

 3. Tussen de groene grassprietjes staan ook gele, verdorde. Eén daarvan ben ik.
  “Ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde”. Eens zal ook ik weer bloeien, als ik voor altijd bij Hem mag zijn.

  1. Lieve Hendrien,

   Wat verdrietig om te lezen.
   Wat verdrietig dat je jezelf zo ziet en voelt. Verdord!
   Ik hoop en bid dat God je hier in dit leven weer zal oprichten en dat je niet hoeft te wachten op het moment waarop je voor altijd bij Hem zult zijn.

   HEER, ontferm U over Hendrien, richt haar hoofd weer op, zodat ze U -haar Schepper- weer mag zien,
   Ontdoe haar van haar dorheidskleed O, Heer
   en stort Uw liefdesregen op haar neer. Zodat ze nieuw in ‘t veld mag staan; U erend om wat U in liefde hebt gedaan.

  2. Lieve Hendrien,
   “Dit zegt hij die hoog is en verheven,
   die troont in eeuwigheid – ​heilig​ is zijn naam:
   In hoogheid en ​heiligheid​ zal ik tronen
   met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn,
   opdat de onaanzienlijke geest herleeft,
   opdat het verslagen ​hart​ tot leven komt.”
   Jesaja 57:15

   Gods nabijheid toegewenst. Liefs van Grace

 4. Hoe kwetsbaar een mensenleven is, weten we nu van zeer nabij. Als ik mijn leven met een bloem vergelijk zeg ik: Goddank, de steel is niet geknakt. Maar ik sta niet meer fier overeind en mijn levenskleur is flets geworden. Ik dorst naar water; hemelwater en verlang ernaar dat er een bron in mij ontspringt!

  Heer, kleur mijn leven weer en richt mij op, Opdat ik U – mijn Schepper -weer kan eren. Beadem mij en doe het leven in mij wederkeren. Bescherm mij in mijn diepe rouw en laaf mij met Uw ochtenddauw.
  Ach Heer, bekleed mij met Uw liefdeskleur, waardoor ik -ondanks lijden- de geur van Christus kan verspreiden.

  1. Alleen al door deze woorden te schrijven,doe je dat al,mooie parel van God!

 5. Dat is mijn persoonlijk gebed, of God mij wil gebruiken met de zeer beperkte mogelijkheden die ik heb ivm mijn chronische ziekte. Het is ieder dag opnieuw een worsteling om me aan God vast te klampen om niet te verdrinken in de dagelijkse beperkingen, in mijn onvermogen en kwetsbaarheid….Maar…….God zal zich ook over mij ontfermen…. en Hij kan ook mij gebruiken om te bloeien in Zijn tuin…..als grassprietje misschien……maar toch. …..! Zoeken naar mogelijkheden die Hij me geeft om Zijn liefde uit te dragen. ..Hoe beperkt ook…..tot eer van Zijn grote Naam.

  1. Dat doe je alleen al door dit met ons te delen Geertje. God zegene jou. Ook jij bent een prachtige bloem.

  2. ook dat grassprietje hoort er bij Geertje……..wat kan je genieten van een
   mooi gazon…….die vele grassprietjes !
   Hou vol…..Hij laat je niet alleen.
   een gezegende dag toegewenst.

  3. Lieve zus Geertje, weet je dat ik naast je sta in dat grote groene veld en je dagelijks bewonder om de fierheid waarmee je overeind blijft?
   ik vind je zo heerlijk, verfrissend groen!!

  4. Ik denk dat je bloeit als een mooie bloem als ik je reactie lees.
   Gods zegen toegewenst.

  5. Lieve Geertje, ik herken veel in wat je schrijft. Ik heb ook een chronische ziekte al denk ik dat ik wel meer kan doen als jij per dag. Dat maak ik op uit je reactie. Maar ik loop ook tegen mijn beperkingen aan. Dingen die ik niet meer kan doen of in etappes moet doen. Dat geeft frustratie. Maar ik ben dankbaar voor de dingen die ik nog wel kan doen. En met alle grassprietjes maken we een mooi veld bij elkaar. Ik wens je veel sterkte en Gods zegen.

  6. Lieve Geertje, ik wens je Gods troost en nabijheid toe in je moeilijke situatie. Alleen al door deze getuigenis bloei je voor Hem! Liefs van Grace

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *