Beeld van God

Met onze tong ​zegenen​ we onze ​Heer​ en Vader, en we ​vervloeken​ er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld.

Lieve zussen,

Woorden kunnen heel wat teweegbrengen.
Onze tong is net een venijnig, niet te temmen dier.
Het lukt ons bijna niet om hem de baas te blijven.
Voor we het weten hebben we al weer iets gezegd dat kwetsend of onvriendelijk is.

Met onze woorden kunnen we grote zonden doen.
Liegen, lasteren, vernederen…
Slechte woorden kunnen grote gevolgen hebben!
We kunnen een ander kapot maken door middel van onze woorden.
Toch zijn we nog steeds geneigd om de invloed van onze woorden te onderschatten.
Denk maar aan uitdrukkingen als ‘schelden doet niet zeer.’

Op het ene moment komt er uit onze mond een gebed, een psalm of een lied voor God.
Maar op het andere moment komen uit diezelfde mond de ergste verwensingen.
Dat kán gewoon niet als je een kind van God bent, zegt Jakobus.
Als je wilt laten zien dat je gelooft, kun je toch onmogelijk iemand met je mond beschadigen?

De satan probeert ons leven te beïnvloeden door verkeerde woorden.
Zo vernietigt hij relaties en vriendschappen.
Zo veroorzaakt hij ruzie en verwijdering in families en kerkgemeenten.

Als je de ander met je woorden kwetst, vergeet je wie die ander is en… wie jij bent!
Je raakt de Schepper, die de mens naar zijn beeld heeft geschapen.
God maakte de mens volmaakt goed.
Hij gaf de mens een mond om Hém groot te maken.

Wat zijn we ver van onze oorspronkelijke glorie verwijderd als we vervallen in slechte woorden…
Jakobs zegt het al in vers 2:

Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen …

Als je niet zondigt in je spreken, kom je dus heel dicht bij je oorspronkelijke doel.
De Heilige Geest is dan al een heel eind met jou op weg om je te vernieuwen naar Gods beeld.

Wat is het heerlijk om ons daarvoor in te zetten!
Want dat willen we toch graag: weer op God lijken zoals Hij ons heeft bedoeld.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Reacties

 1. Wat een ontzettend mooi bemoedigrnd stuk weer! En wat een mooie oprechte en bemoedigende reacties hier ook. Ik voel me daardoor zo verbonden in Zijn huisgezin en 1 in Zijn lichaam. Dank U Heer. Veel van Godszegen voor mijn zussen in christus 💖💐

  1. Dank je Nelie voor je opheldering. Ik ben vlij dat je het net me eens kunt zijn!!
   De werkelijkheid is is soms toch zeer weerbarstig. Volgens mij helpen we elkaar (en Grace) het meest, wanneer we ons hart eerlijk voor elkaar openen……

   Iedereen nog een fijne dag en een gezegende zondag toegewenst!

 2. doorgrond en ken mijn hart oHeer,is het geen ik denk of zeg
  niet tot uw eer.toen ik de overdenking las,kwam dit liedje in
  mijn gedachten.dank je wel lieve Grace ik vind het iedere ochtend
  een zegen om dit te ontvangen.een heel fijn week-end liefs Miep.

  1. “12Wie zou al zijn afdwalingen opmerken?
   Reinig mij van verborgen afdwalingen.
   13Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed.
   Laat die over mij niet heersen;
   dan zal ik oprecht zijn
   en vrij van grote overtreding.
   15 Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart
   welgevallig zijn voor Uw aangezicht,
   HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!
   In deze verzen zie ik een (smeek)bede van David. Een verlangen.
   Als er iets is waaruit blijkt dat wij niets zonder Jezus kunnen, dan is het wel het in toom houden van onze tong.
   Maar door Hem worden dingen mogelijk die wij uit onszelf nooit zouden kunnen

  1. Begrijp je reactie niet goed Nelie, vind je dat ik wel had moeten reageren met AMEN; zelfs als dit me moeite kost?
   Als ik reageer doe ik het vanuit mijn hart en in kwetsbaarheid. Dat vind ik naar elkaar eerlijk! Bovendien verras ik God er niet mee, Hij kende mijn antwoord al voordat ik de woorden schreef.

 3. Ik zou het letterlijk kunnen beamen,
  wat jij hier boven schrijft
  Lies Boven,je haalt zo ze dat zo mooi zeggen
  mij de woorden uit de mond,
  maar daar ben ik niet klaar mee,
  heb daar ook hulp bij nodig.
  Daarom vraag ik God,
  Zet een wacht voor mijne mond/lippen Heer,
  Amen.

 4. Woorden kunnen nog meer pijn doen als slaan ! Die pijn gaat wel weer over maar kwetsende woorden blijven als gif in je ziel hangen …en komen zomaar weer boven drijven als je denkt dat je het vergeten en vergeven hebt ..Here bewaak de deuren van mijn mond!
  Dat ik mijn naaste ook lief mag hebben ondanks hun woorden !

  1. Deze overdenking komt bínnen! Ik zou het liefst met amen, ja, amen, willen antwoorden.
   Toch kan ik dat niet, want ik wil ook mijn zussen tegemoetkomen voor wie deze opdracht bijna onmenselijk zwaar is. Je zult maar in een gezinsverband of familie leven waarin jij ‘de gebeten hond’ bent; of binnen een bedrijf werken waar jij altijd het mikpunt van spot bent, of op een school zitten waar je gepest wordt….en weglopen kan vaak niet. Als je dan alleen nog kan terugslaan met woorden?
   Als je tot het uiterste getergd bent? Niks zeggen zoals Jezus deed? Maar we zíjn Jezus niet…. En als ik dan vanuit onmacht, schaamte en verdriet lelijk van mij afbijt en de ander met woorden neersabel? Heeft Gods Geest de deur van mijn hart dan achter Zich dichtgetrokken?
   Deze overdenking maakt -lezen jullie- veel bij mij los.
   Wat Grace zegt is waar!
   En toch ga ik naast de mensen staan die zich deze waarheid graag eigen zouden willen maken, maar voor wie het dagelijks omgaan met man, kind, schoolgenoot of collega een enorme last is……
   Heer, ontferm U over hen en betoon hen Uw genade!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *