Bidden helpt

De HEER zei tegen hem: ‘Dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.’
Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in Moab, zoals de HEER gezegd had. En de HEER begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is.

Lieve zussen,

‘Je moet bidden. Dat helpt! God doet wonderen!’
Misschien heeft iemand jou ook wel eens met deze woorden bemoedigd.

Maar soms kan het moeilijk zijn om steeds te horen dat bidden helpt.
Want jij bidt al zo lang. En het helpt níet.
Je bidt al jaren om genezing, maar je wordt niet beter.
Je vraagt God elke dag of Hij het hart van je kind wil bekeren. Maar je merkt geen verandering.
Helpt bidden? Jouw gebed in elk geval niet…
Luistert God niet? Ben je niet belangrijk voor Hem?

Het gebeurt dat God niet doet wat wij Hem vragen.
Dat zie je ook in de Bijbel gebeuren.
Mozes smeekte God of hij het Beloofde Land mocht binnengaan.
Hij begreep niet dat God zo streng voor hem kon zijn.
Hij had God zo trouw gediend! En tóch kreeg hij zo’n zware straf… voor die ene zonde.
Mozes smeekte. Maar God zei: ‘Nee, Mozes je moet er nu over ophouden.’

Ook dát kan Gods antwoord zijn op je gebed.
Een biddende christen moet vaak tóch een moeilijke weg gaan.
Bij bidden hoort wachten. Soms heel lang wachten.
Het kan zijn dat je verlangen nooit vervuld wordt, dat je iets anders krijgt dan je hebt gevraagd…

Mozes’ gebed werd niet verhoord.
Hij klom alleen de berg op om te sterven.
Maar daar was God. God liet zijn kind niet met lege handen staan!
God zélf liet zijn trouwe dienaar het Beloofde Land zien.
Mozes hoefde ook niet alléén te sterven. God zelf was bij hem.

Mozes kreeg niet wat hij God gevraagd had.
God had een ander antwoord voor hem.

Er was zo’n mooie vertrouwelijke band tussen God en Mozes!

Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de HEER zo vertrouwelijk omging. (vers 10)

Als Gods antwoord op jouw gebed anders is dan je had gehoopt, heeft God dan niet naar je geluisterd? Ben je dan niet belangrijk voor Hem?
Je mag erop vertrouwen dat Hij je nooit met lege handen laat staan.
God zélf is bij je op de weg die Hij met jouw leven gaat.
Je bent zijn kind, net als Mozes.
Je mag geloven dat Hij het beste antwoord op jouw vraag zal geven.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Twee dingen: We leven niet meer in de tijd van Mozes, de tijd van het oude Testament en: God is niet een wens-machine: onze wens erin en de oplossing komt eruit. Door het volbrachte werk van Jezus is alles VOLBRACHT. Hij heeft onze zonden en onze ziekten weg gedragen. Wij kunnen nu direct in relatie leven met God. God is Liefde. Vanuit die Liefde leven en alles met Hem bespreken is een totaal andere relatie dan in het OT waar de Geest soms op mensen was of God sprak via profeten. Als je God leert kennen, Zijn Liefde leert kennen, dan ga je danken (I.p.v. vragen)

 2. Een kind van God gaat nooit alleen.
  Zelfs op de steilste paden
  slaat God het teder gade
  en leidt het langs ravijnen heen.

  God is voor ieder kind dat vraagt
  om levenskracht en vrede,
  een Hoorder der gebeden,
  de Helper die de lasten draagt.

  Wanneer het zwaar en moeilijk blijkt,
  laat God een teer beminde
  het machtwoord ondervinden:
  Mijn aandacht nimmer van jou wijkt!

  Bedenk, mijn lieven kind, bij ’t geen
  je smart’ lijk moet beleven,
  zal dit je sterkte geven:
  Een kind van God gaat nooit alleen!

  Een gezegende zondag gewenst.

 3. Amen Grace,
  Onze wil is niet altijd de wil van GOD. We moeten de vertrouwen in HEM blijven houden. Aarde is onze tijdelijk verblijf. We moeten ons blijven richten naar de dag dat HIJ terug zal komen. Vanaf dat moment leven we in heerlijkheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *