Onmeetbaar

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Efeziërs 3:18-20

Lieve zussen,

Eigenlijk zijn wij, mensen, altijd aan het meten.
We tellen en houden scores bij.
We vergelijken en wedijveren.
We willen onszelf of elkaar overtreffen.
Sommigen doen alles om een record te verbreken.
Er worden prijzen en onderscheidingen uitgedeeld voor buitengewone prestaties.
Prestaties die wonderbaarlijk zijn voor het menselijk vermogen.
We willen graag het onbereikbare bereiken.

Het aardse leven is te vangen in maten, scores en… limieten.
Ja, steeds is er een onverbiddelijke grens.
Ons kunnen stopt. Ons inzicht gaat niet verder. Ons bereik eindigt.

Als we ons blindstaren op deze meetbare wereld, missen we iets.
Iets wat onmeetbaar is: Gods oneindige macht en liefde!
Paulus wil dat we verder kijken dat dit beperkte, meetbare leven.
Hij wil dat we oog krijgen voor wat onbeperkt en eindeloos is: de liefde van Christus ‘die alle kennis te boven gaat’.

Paulus kan haast geen woorden vinden om Gods grootheid te beschrijven.
Er zíjn ook geen woorden voor!
Soms kan dat intense gevoel van verwondering je overvallen.
Bijvoorbeeld als je naar de heldere nachthemel kijkt, naar de oneindige ruimte met miljoenen sterren.
Of als je als nietig mensje tussen de machtige bergen staat. Of op het strand naar de ondergaande zon kijkt.
Maar al deze dingen zijn maar glimpjes van Gods grootheid!

Nooit kunnen we bevatten hoe eindeloos Gods liefde is, hoe groot zijn ontferming over de zondige mens.
Er zijn geen maateenheden die Jezus liefde kunnen uitdrukken.
Zijn liefde was zo grenzenloos, dat Hij onze schuld op zich nam en zijn leven voor ons gaf.

Hoe meer we God leren kennen, hoe meer we van de ene verbazing in de andere vallen.
Gods macht en liefde zijn altijd groter dan we ons kunnen voorstellen.
Als iets voor ons te groot is, is het nooit te groot voor God!

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

 1. Er is een volk op aard,dat arm is en rijk tevens,
  Een volk, dat treurt en weent,en wandelt met veel bevens.
  Een volk dat zwak is ook, en nochtans kracht bezit.
  Een volk , dat blijde is en droevig neder zit.
  Een volk, dat hongerig is ,niet naar het brood der aarde,
  Maar naar een beet’re spijs,die eeuwig blijft van waarde,
  Een volk,dat tracht naar deugd,en echter niets verricht,
  Waarop het bouwen zou voor’t aanstaand Godsgericht.
  Een volk, dat voorwaarts wil,en echter rugwaarts gaat,
  En dat vaak vreze voedt omtrent zijn eeuwige staat.
  Een volk, dat wordt veracht, bespot en laag bejegend,
  Maar dat de Heere mint en om Zijn Zoons wil zegent.
  Een volk, dat wordt genoemd in ’t Woord:het zout der aarde,
  En dus bij elke mens moest staan in hoge waarde.
  Een volk, dat kinderen heet Van God, de Heer’ der heren,
  Dat,in zich zelve dwaas, alleen van Hem moet leren.
  Een volk,dat uit gena door Hem is uitverkoren,
  En door de Heilige Geest eenmaal is weer geboren.
  Een volk, dat door het bloed van Christus is gereinigd,
  En door de zelfde Geest, bij voortgang wordt geheiligd.
  Een volk…waar zou het heen,indien ik ’t moest beschrijven!
  Wat zou er nog niet veel te zeggen overblijven!
  Een volk, waarvan de Heere ons in Zijn woord beschrijft,
  Dat na veel strijdens hier een ruste overblijft,
  Een volk, nog eens ,waar voor de Heer, in ‘ t Huis daarboven
  De woning heeft bereid, waar ‘ t eeuwig Hem zal loven.

 2. Nimmer is het te bevatten
  Hoe GROOTS God Volkomenheid
  Is

  Nooit zullen wij het begrijpen
  Te meer wij het nimmer zullen ervaren

  Hoe HEILIG EN GROOTS ZIJN WERKEN ZIJN

  GODS WEGEN ZIJN ONDOORGRONDELIJK
  AMEN

  1. Liefde zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien
   het Leven vond, want ik was dood, was blind maar nu kan ik zien.

 3. O, Gerry, hoe kom je toch aan die mooie en toepassende
  teksten en gedichten. Zo duidelijk en leerzaam en wijs.
  Elke keer weer zo goed!! Dank je wel. Zo bemoedigend
  bij de mooie Zussenliefde van Grace.
  Lieve Grace ook heel veel dank voor de dagelijkse,
  altijd leerzame dagopening!!!
  Gezegende zondag alle zussen toegewenst!

  1. Adriana.
   Hartelijk dank voor jouw reactie,
   fijn dat jij het mooi vind.
   Ik heb in 2015 Belijdenis gedaan,
   en veel boekjes gekregen
   soms komt er van ze alle te lezen
   nu doe ik het op deze manier,dus ook voor jullie allemaal.
   Maar ook wel moeilijk om juist die passende te vinden.
   Maar soms lukt het.
   Groetjes Gerry

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *