Mijn lofzang

… door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel …
Kolossenzen 1:20

Lieve zussen,

Er staan in de Bijbel heel wat bekende lofzangen.
Het boek van de Psalmen staat vol met liederen waarin God grootgemaakt wordt.
Maar het gaat mij in deze overdenking om de lofzangen die door bepaalde mensen speciaal gedicht zijn in verband met hun verlossing.
Zoals de lofzang van Mozes en Mirjam, van Debora en Barak, van Hanna, van Maria, van Zacharias en van Simeon.

En lees nu eens in de brief aan de Kolossenzen.
Daar blijkt ook Paulus opeens deel te nemen aan dit koor!
Het zat er vanaf het begin van de brief al aan te komen.
Paulus is er zo vol van: vol van Jezus Christus, vol van alles wat in de hemel nu voor ons klaarligt. (Zie ook ‘Het ligt klaar’)
Je merkt het aan de manier waarop hij Jezus aanspreekt.
Paulus noemt Hem niet Jezus, of Jezus Christus, maar Christus Jezus! (vers 1)
Dat betekent: Messias Jezus, Redder Jezus.
Eerst de titel, dan de naam.
Met eerbied, zoals je ook spreekt van: koning Willem-Alexander, premier Rutte.

En een stukje verder legt Paulus het accent op Jezus’ godheid: dank aan de Vader voor zijn geliefde Zoon. (vers 12,13)
En de gemeenteleden spreekt Paulus aan als heiligen: mensen die door God apart gezet zijn, die God voor zichzelf bestemd heeft.
Hij wijst hen op wat God voor hen als een erfenis heeft klaarliggen in de hemel.
Wij danken dit alles aan onze verlossing, de vergeving van onze zonden, zegt Paulus in vers 14.

En dan… dan breekt hij ineens uit in een lied!
Een lofzang, zoals die van alle dichters en dichteressen die we zojuist noemden.
De lofprijzingen buitelen over elkaar heen!
Het is of Paulus woorden tekort komt om de glorie van Gods Zoon te bezingen.

En dan, aan het slot, komt de climax.
Het doel waarbij ook al die eerder genoemde dichters wilden uitkomen: het bezingen van de redding die God bracht.

‘God heeft door Hem en voor Hem
alles met zich willen verzoenen, 
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.’

Deze heerlijke boodschap, zegt Paulus, heeft God nu aan ‘zijn heiligen’ bekendgemaakt.
Ook aan ons, lieve zussen.
Laten we ons aansluiten bij Paulus’ lofprijzing van Messias Jezus, Gods geliefde Zoon, onze Redder!

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

 1. Majesteit, groot is zijn majesteit;
  lof zij Jezus en glorie ,hulde en eer.
  Majesteit,God, die de zijnen leidt.
  Van af de troon vestigt de Zoon
  zijn heerschappij.
  Dus verhoog,maak eeuwig groot
  de naam van Jezus.
  Volk van God kom en breng lof
  aan Jezus de koning.
  Majesteit, groot is zijn majesteit;
  dwars door de dood werd Hij verhoogd,
  Jezus regeert!

  OPT; 279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *