Doe voortaan nét zo

‘Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’
De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.'
Lucas 10:36,37

Lieve zussen,

De bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gaat over naastenliefde.
Het gaat er in ons leven niet alleen om dat we naar Gods geboden leven.
Dat betekent niet dat gehoorzaamheid onbelangrijk is.
Als het goed is wíl een kind van God niets liever dan gehoorzaam zijn, uit dankbaarheid.
Jezus zegt dan ook tegen de wetgeleerde dat hij er goed aan doet Gods geboden te onderhouden.
Maar God kijkt niet alleen naar je manier van leven, maar vooral naar wat je drijft.
Zit er een gelovig en bewogen hart achter je daden?
Is er oprechte liefde voor God en de medemens?

De wetgeleerden beschouwen eigenlijk alleen hun collega’s als hun naasten.
Ze spreken zelfs met een zekere minachting over het gewone volk.
Zoals in Johannes 7:48 en 49: ‘Er is toch geen enkele leider of farizeeër tot geloof in hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent – vervloekt zijn ze!’ 

Jezus legt in zijn vraag aan de wetgeleerde precies de vinger op de zere plek.
De vraag is niet in de eerste plaats wie jij als je naaste ziet.
Het gaat erom van wie jij de naaste wilt worden!
Met wie wil jij je leven delen, je bezit, je tijd en je aandacht, je mededogen?

We horen maar al te vaak de verwijten aan Gods adres: waarom doet God niks aan het lijden, dichtbij en ver weg?
Maar Jezus keert de vraag om!
Van wie ben jij, als gelovige die zo goed weet wat God wil, de naaste geworden?

Dat is een confronterende vraag, zoals het Evangelie heel vaak confronterend is.
Wat belangrijk om hier bij stil te staan, ook vandaag.
God wil troosten door onze mond en helpen door onze handen.
En dan kun je zomaar ineens de naaste zijn voor iemand die onverwachts voor je voeten ligt…

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

  1. Zo waar! Soms Letterlijk en figuurlijk voor je voeten . God’s keuze voor wie wij naaste moeten zijn is meestal iemand die wij zelf nooit gekozen zouden hebben. Stappen we over of om diegene heen of doen we een beroep op Jezus (hulp en genade) om een naaste te zijn, omdat wij uit eigen vermogen niet kunnen/willen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *