Wat belet je?

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom,
omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft,
door het voorhangsel heen.
We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God …
Hebreeën 10:19-21

Lieve zussen,

Je zou graag vertrouwelijk met God willen omgaan, zoals een kind met zijn vader.
Je zou zonder angst naar Hem toe willen vluchten.
Maar iets weerhoudt je. Steeds opnieuw.

De Bijbel leert ons dat wij, zondige mensen, dankzij Jezus zonder angst naar God mogen gaan.
Dit heerlijke wonder durven we soms amper te accepteren.
We zitten onszelf in de weg met onze terughoudendheid en twijfel.
We leggen zélf een hindernis op de weg die juist vrij is!

‘… dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom …’ schrijft Paulus.
Vroeger hing er in de tempel een dik gordijn voor het heiligdom waar God verbleef.
Niemand mocht daar binnengaan, behalve één keer per jaar de hogepriester.

Maar die scheiding tussen de heilige God en de zondige mens is verleden tijd!
Toen Jezus aan het kruis stierf, scheurde het voorhangsel in de tempel. Hoe veelzeggend.
Jezus heeft dat zware gordijn opzij geschoven.
Hij, onze Hogepriester zegt: ‘Kom maar verder, wees gerust! Ik heb betaald met mijn bloed. Schroom niet, het is in orde!’

We mogen naar God gaan, zonder enige aarzeling.
Gewoon zoals we zijn, met alles wat ons bezighoudt.
De Hogepriester zorgt dat het kan. Hij wast ons schoon met zijn bloed.

Laat geen onnodige drempelvrees je hinderen.
Luister niet naar het stemmetje dat onwaarheden fluistert.
‘Hoe weet jij zo zeker dat je Gods kind bent?’
‘Je bent voor de zoveelste keer de fout in gegaan. God zal nu wel genoeg van je hebben.’
‘Je hebt geen bijzondere ervaringen gehad, geen speciale prestaties geleverd. Het is nog maar de vraag of je wel gered bent.’

Zulke twijfels zorgen ervoor dat je afstand neemt van God.
‘Ik ga maar niet naar de kerk. Ik hoor er vast niet bij.’
‘Bidden? Wat moet ik zeggen? Alsof God op míj zit te wachten.’
‘Ik ben bang om God te ontmoeten. Hij zal vast boos op me zijn.’
Gedachten die een blokkade werpen op de weg die vrij is!

Lieve zussen, Jezus heeft het gordijn voor altijd weggeschoven, ook voor jou.

‘Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.’ (Hebreeën 4:16)

Wat zal ons dán nog beletten!

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

 1. Wat heerlijk op zaterdag morgen
  deze mooie overdenking te krijgen
  Dank je wel Grace,
  Ik kreeg dit lied in mijn gedachten bij het lezen er van.

  Nader mijn God bij U, zij steeds mijn bee
  Zij t’levens pad soms ruw , gaat Gij maar mee.
  Dan kent mijn ziele rust mij van Uw trouw bewust,
  Wacht ik aan blijder kust,Uw sabbats vree.

  Al zie ik t’licht verdoofd,haast voor mijn schreen,
  En wacht tot rust mijn hoofd,straks slechts een steen.
  Als dan maar in mijn droom,Uw licht mij tegenstroom
  Wat dan mij overkoom, k’ben niet alleen.

  Wanneer voor mijn gezicht,de ladder rijst,
  Die naar een bron van licht, mijn ziele wijst.
  K’zie dan in’t bangst gevaar,Uw heilge Engelschaar,
  Die U al zegenaar, al dienend prijst.

  En wenkt Uw eng,lenstoet, eens opwaarts mij,
  In s’hemels zonnegloed,verjongd en vrij.
  K’juich dan op hoge toon,bij t ‘naa-dren van Uw troon,
  K’ben eeuwig dan Uw zoon en U nabij.

 2. Weer even terug op de plaats gezet
  De WARE BETEKENIS kennen
  WAT JESUS
  Heeft gedaan voor ons
  En dat in ons hart ankeren
  Ik mag graag naar HEM toegaan
  In elke stilte die ik zoek
  Roep ik ZIJN NAAM
  zoek ik ZIJN AANGEZICHT

  We mogen VRIJ naar HEM toe gaan
  Ik heb geleerd dat
  HIJ OP ONS WACHT
  Wat een GROOTS HEILIGE ZEGEN
  Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *