Kostbare tijd

Het einde van alles is nabij.
Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.
1 Petrus 4:7

Lieve zussen,

Vandaag is de kerstvakantie echt voorbij.
De scholen starten weer en de eerste ‘gewone’ week van 2018 is begonnen.
Het jaar 2018… Terwijl Petrus een kleine 2000 jaar geleden al zei dat het einde van alles nabij was!
Hoe zit dat?

Petrus wilde hiermee niet zeggen dat hij meende dat Jezus over enkele dagen zou terugkomen.
Daar kon hij niets over zeggen. Niemand kent dat tijdstip, behalve God.
Maar Petrus wilde de christenen bepalen bij het bijzondere tijdperk waarin ze leefden: de laatste periode van de wereldgeschiedenis.

Aan het eind van dit tijdperk zal Gods werk klaar zijn.
Dan zal Jezus terugkomen. God zal alles nieuw maken.
Daar leven we met z’n allen naar toe, zowel in de hemel als op de aarde.
Richt je op dat grote moment, schreef Petrus. Laat dat vooruitzicht je levenshouding bepalen.

Wij leven, net als de christenen van tóen, in dit bijzondere laatste tijdperk.
Daarom zijn Petrus’ woorden zo leerzaam voor ons.
Wij mogen in 2018 aan het werk gaan met de gedachte dat het einde van alles nabij is.

Dat perspectief mag je bemoedigen en troosten.
Je bent onderweg naar het nieuwe leven dat op je wacht!
Vooral als je dagelijks de pijn van dit gebroken bestaan moet voelen, kan dat vooruitzicht je kracht geven.
Het kan ons helpen in het leren aanvaarden dat we hier het volmaakte geluk nooit zullen vinden.
Het is moeilijk om dat steeds weer onder ogen te moeten zien.
Wie wil nou ongelukkig zijn?
Wie kan zomaar accepteren dat zijn toekomstplannen weggevaagd worden?
Wat een troost dat Jezus Christus een volmaakte toekomst voor ons heeft verdiend!

Daarnaast houdt het besef dat ‘het einde nabij is’ ons scherp.
Jezus nadert, de tijd is kostbaar. God geeft ons een taak!
We moeten onze gedachten erbij houden.
Hoe treft Jezus ons aan?
‘Kom tot bezinning,’ zegt Petrus. Doe geen dingen die God verbiedt en die je gebeden belemmeren. Leef dicht bij God en wees Hem gehoorzaam.

In de volgende verzen leert Petrus ons hoe het leven eruitziet van gelovigen die in het laatste tijdperk leven.
Gods kinderen hebben elkaar lief en zijn gastvrij en vergevingsgezind.
Zij laten Gods liefde doorklinken in hun woorden.
Zij zijn bereid om elkaar te helpen en gebruiken daarvoor de gaven die God hen geeft.

Laten we ook in 2018 weer samen waken, wachten én werken.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

  1. Want wat gedaan wordt,
   uit liefde tot Jezus.
   Dat houd zijn waarde,
   en zal blijven bestaan.

 1. Dierbare zussen,’k Trek mij ’n poosje terug van deze site.Gods nabijheid toegewenst.’k Heb even rust nodig om meer aan de voeten van Jezus te zijn.

  1. Nelie ,wij (ik) zullen jouw missen.
   Maar heel goed
   dat jij tijd neemt om naar jou hart te luisteren,
   Gods zegen gewenst.
   Liefs Gerry

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *