Gered en geroepen

Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had.
2 Timoteüs 1:9

Lieve zussen,

Als de tijd kostbaar is en het afscheid nadert, praat je niet over koetjes en kalfjes.
Dan zeg je wat er nog gezegd moet worden…

De tweede brief die Paulus aan Timoteüs schrijft, is een emotionele afscheidsbrief.
Paulus weet dat zijn taak er bijna op zit. Hij zal sterven.
Hij moet zijn werk loslaten in de handen van zijn jonge medewerker Timoteüs.
Timoteüs is nog jong en kwetsbaar. Hij ziet tegen de zware verantwoordelijkheid op.
Hij weet hoe groot de dreiging van de dwaalleraars is.
Het naderend afscheid van Paulus, die als een vader voor hem is, maakt hem van streek.

Paulus spreekt zijn jonge medewerker bemoedigend en troostend toe.
Zoals een stervende vader zijn zoon de laatste belangrijke dingen meegeeft.

Luister mijn geliefd kind, zei Paulus, God heeft ons gered en een heilige taak gegeven.

Twee dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn!
We hebben die taak gekregen omdat we gered zijn, en we zijn gered omdat we die taak gekregen hebben.
Het gaat in die taak niet om ons.
Wij zijn geroepen om Gods liefde en genade te laten schitteren.
De reden waarom God ons redt en roept, ligt op geen enkele manier in ons.
Het komt voort uit zijn genade.

Paulus wil dat Timoteüs zich dát moedig voor ogen houdt.
God werkt zijn plan uit dat Hij lang van tevoren heeft uitgestippeld.
Wij zijn geroepen om in zijn plan ons werk te doen.
Denk je dat God je redt en roept om je vervolgens aan je lot over te laten?!

Een brief, vol emoties en afscheidswoorden.
Een brief die gaat over de dingen die er écht toe doen.
God zorgde dat die brief in de Bijbel voor ons bewaard bleef om er moed uit te putten.
Ook voor deze nieuwe week.

Nee, we zijn geen apostelen.
We hebben een andere taak dan Paulus en Timoteüs.
Maar God riep ons, op grond van zijn genade, om op onze eigen plaats Gods grootheid en genade te laten schitteren.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

  1. Dankjewel Grace voor deze bemoediging… een bevestiging van God dat ik op de goede weg ben…
    Hij gebruikt ons zussen om elkaar te bemoedigen..
    Thanks..
    Gods Zegen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *