Als U het wilt

Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen.
Romeinen 1:10 HSV

Lieve zussen,

In ons gebed mogen we onze verlangens aan God bekend maken.
We bidden om een oplossing voor een slopende situatie, om mogelijkheden en middelen, om genezing…
Soms is ons verlangen zó groot dat we God de verhoring van ons gebed wel willen afdwingen.

Wat kan de teleurstelling groot zijn als het anders loopt dat we gebeden hebben.
Je kunt daardoor zelfs in een geloofscrisis raken.
Je begrijpt de weg niet die God met je gaat.
Als God je gebed verhoord had, was er zoveel ellende voorkómen!

Paulus keek er al heel lang naar uit om de christenen in Rome eens te kunnen ontmoeten.
Hij bad er vaak om.
Wat wilde hij de Romeinen graag persoonlijk bemoedigen én door hen bemoedigd worden.
Hij had zich al vaak voorgenomen om naar Rome af te reizen, maar steeds kwam er iets tussen.

Het is opvallend hoe ootmoedig Paulus was in dit verlangen.

‘Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijkdoor de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen.’

Paulus zag de verhoring van zijn gebed niet los van de taak die God hem had gegeven.
God wist wat het beste was. Hij besliste waar Paulus nodig was.

Paulus wist toen nog niet dat zijn verlangen nooit vervuld zou worden.
Hij kwam inderdaad in Rome… als een gevangene.
Waarom verhoorde God het gebed van zijn trouwe dienaar niet?
Waarom mocht Paulus de gemeente niet bemoedigen en door hén bemoedigd worden?
Dat zou toch alleen maar een zegen zijn geweest?

Als je een verzoek aan een minister richt, erken je daarmee ook dat hij de bevoegheid heeft om daar zowel positief als negatief op te reageren.
Diezelfde erkenning zie je in de ootmoedige houding van Paulus.

In ons gebed ligt altijd een persoonlijk verlangen.
Dat mag ook. We mogen ook onze diepste wensen aan God bekend maken.
Maar Gods belang is veel groter dan ons persoonlijk belang.
Wij kunnen Gods grote werk niet overzien.

Paulus legde de vervulling van zijn wens in de handen van Degene die alles overziet.
Dat mogen wij ook doen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

 1. Soms moeilijk
  Het is NIET de vraag
  “Waarom HEER ”
  Maar WAAR leid dit naar toe ”
  WAT wilt U hiermee doen
  WAT wilt U Dat ik DOE
  DAT vraag ik dan
  Situaties verlopen zo anders

  Dat je je afvraagt “waar gaat dit naar toe ”

  Dan geef ik mij over
  En LAAT HET AAN HEM OVER
  Het antwoord zal vast wel komen
  Geduld hebben
  Amen

  1. Maar soms ook een moeilijke zaak. Ik zit op het moment ook met een (nog) onverhoord gebed, terwijl ik een teken van God (dacht) heb gehad. Maar nu mijn gebeden verder niet verhoord worden ga ik twijfelen. Geduld is nu heel erg moeilijk.

 2. Heer ik hoor van rijke zegen,
  die Gij uitstort keer op keer.
  Laat ook van die milde regen,
  dropp’len vallen op mij neer.
  Ook op mij ook op mij (jouw)
  dropp’len vallen ook op mij (jouw).

 3. Steeds meer ontdek ik: Gods gedachten zijn hoger dan mijn gedachten en Gods wegen zijn vaak zo anders dan mijn wegen. En toch houd ik vast aan: Gods weg is de beste.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *