Niemand is aan U gelijk

Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer.
Als ik jullie vader ben, waar is dan je eerbied voor mij;
als ik jullie heer ben – zegt de HEER van de hemelse machten –,
waar is dan je ontzag voor mij?
Maleachi 1:6

Lieve zussen,

Ik kreeg een mailtje met de vraag:
‘Mag ik God zien als mijn maatje? Ik ervaar Hem als mijn beste vriend tegen wie ik alles kan zeggen. Soms zeg ik zomaar ineens onder het koken of autorijden: ‘Hoi God, ik wil even wat kwijt…’

Hoe wil God dat wij met Hem omgaan?
Laten we kijken naar wat Hij ons in de Bijbel leert.
God vertelt ons wie Hij is: de Almachtige Schepper en Bestuurder van de hemel en de aarde. Niemand is aan Hem gelijk!
Door heel de Bijbel heen laat Hij de mensen zien dat zijn majesteit ontzagwekkend, huiveringwekkend groot is.

In Maleachi lezen we hoe gekwetst God is als de eerbied voor Hem weg is.

Als ik jullie Vader, jullie Heer ben, waar is dan je eerbied, je ontzag voor mij?

De Israëieten namen Gods heiligheid met een korreltje zout!

God is zo heilig. En tegelijk wonderlijk dichtbij.
De Bijbel zegt dat we vertrouwelijk met Hem mogen omgaan, zoals een kind met zijn vader.
God ging met Mozes en Abraham om zoals iemand met zijn vriend omgaat.
Maar nergens lezen we dat Mozes en Abraham God als hun gelijke aanspraken.
Mozes deed zijn schoenen van zijn voeten toen hij God naderde.
En Abraham zei, toen de Heer bij hem was: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben …’
Zo eerbiedig!

Ook Jezus noemde zijn leerlingen ‘mijn vrienden.’
Wat klinkt dat vertrouwelijk.
Vriendschap is een bijzondere relatie. Je bent verbonden van hart tot hart.
Zo’n band had Jezus met zijn leerlingen.
En tóch lezen we nergens dat de leerlingen Hem als hun maatje aanspraken.
Tijdens de voetwassing zei Jezus tegen hen:

‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook.’  (Johannes 13:13)

De leerlingen benaderden Jezus als hun meerdere. En Jezus zei dat dit terecht was. Hij is God!

De Bijbel is duidelijk.
God is zo heilig. Nooit is de grens tussen Schepper en schepsel uit te wissen.
De mensen die door God ‘vriend’ ‘werden genoemd, peinsden er niet over om de Almachtige als hun gelijke aan te spreken!

Wat een wonder: de almachtige God, die met óns een vertrouwelijke relatie wil!

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *