Geloof

Glans

Lieve zussen, Er ligt een nieuwe werkweek voor ons. We mogen weer verdergaan met de persoonlijke taak die God ons geeft. Op onze eigen plaats mogen we Gods liefde uitdragen. We kunnen deze taak alleen op de juiste manier doen als we ons door God zélf laten toerusten. Daarom... Lees meer

De grote ruil

Lieve zussen, Vorige week was het volop in het nieuws. Een terrorist gijzelde een aantal mensen in een Franse supermarkt. Een politieman bood aan om de plaats in te nemen van één van de gegijzelden. Hij overleefde het niet. Hij offerde zichzelf op voor een vrouw die hij niet... Lees meer

U zij de glorie!

Lieve zussen, Bij deze overdenking kun je lezen: Matteüs 28:1-10 Op de vroege Paasmorgen staat onze Heiland op uit de dood. En wat is het ontroerend dat God die morgen een bijzondere rol aan de vrouwen geeft. Vol verdriet hebben zij Jezus’ lijden en sterven moeten aanzien. Zij keken van... Lees meer

Stil en leeg

Lieve zussen, Als een geliefde is gestorven, kan het eerst onwerkelijk zijn dat hij of zij er niet meer is. Soms meen je zijn stem te horen, of hoor je haar voetstappen op de trap. De jas hangt aan de kapstok… de fiets staat in de garage. Het is... Lees meer

Duizendmaal dank, Heer!

Lieve zussen, Bij deze overdenking kun je lezen: Johannes 4:1-14 en 6:32-35 Als je op een christelijke school hebt gezeten, heb je misschien ook de zeven kruiswoorden van de Here Jezus uit je hoofd geleerd. Mijn oma kon ze op haar oude dag nog allemaal uit haar hoofd opzeggen!... Lees meer

Je roeping

Lieve zussen, Context: Johannes 13:12-17 De leerlingen zijn verbijsterd als Jezus op die laatste avond hun voeten wast. Hun Meester doet het werk van een slaaf! Jezus wil zijn leerlingen laten zien wat dienende liefde inhoudt. Het is niet genoeg dat je deze opdracht kent en begrijpt, zegt Hij. Het... Lees meer

Ontmoetingen met Jezus

Lieve zussen, Bij deze overdenking kun je lezen: Marcus 15:16-25 Je kent vast het bekende kinderliedje wel: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht. Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn; jij in jouw kleine hoekje en ik in... Lees meer

Medelijden met Judas?

Lieve zussen, Bij deze overdenking kun je lezen: Matteüs 27:1-10 ‘Hoe kan het dat ik medelijden voel met Judas?’ vroeg een zus zich af.  Ik las eens wat een vader vertelde over een gezinsmoment aan tafel. Hij had uit de kinderbijbel gelezen over het verraad en de dood van Judas.... Lees meer

Wat is Hij jou waard?

Lieve zussen, Bij deze overdenking kun je lezen: Matteüs 27:1-10 Judas had het goed gehoord.  Hij wist nu waarom Maria Jezus had gezalfd. Jezus had zelf gezegd:  Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. (26:12) De voorbereiding op Jezus’ begrafenis… Voor Judas stond... Lees meer

God ziet het

Context: Job 31:1-20 Lieve zussen, Job is zich aan het verdedigen tegenover zijn vrienden. Die hebben beweerd dat hij zijn ellende te wijten heeft aan zijn geheime zonden. Eigen schuld, dikke bult. God heeft een rekening met jou te vereffenen, Job! Dat roept een fel verzet op in Job. Hij heeft... Lees meer