Levensmoed

Lieve zussen, De profeet Elia bevindt zich op een dieptepunt van zijn leven. Hij vraagt zich af welk nut zijn inspanningen hebben gehad. Hij heeft alles voor God en zijn volk gegeven. Maar de Israëlieten zijn God voortdurend ontrouw. Ze dienen de afgoden en hebben Gods profeten gedood. En... Lees meer

Een drievoudig koord

Lieve zussen, Het is een trieste zaak als iemand alleen voor zichzelf leeft, zegt Prediker. Mensen kunnen juist van grote betekenis zijn voor elkaar. Als je onderweg bent en de één valt, kan de ander hem overeind helpen. En je hebt warmte aan elkaar in koude nachten. (vers 10-11)... Lees meer

Warmte

Lieve zussen, Twee zijn beter dan één, ontdekte Prediker, terwijl hij het leven ‘onder de zon’ observeerde. De mens die een leven leidt waarin zijn medemens geen rol speelt, is te betreuren! Prediker komt met drie sprekende voorbeelden. Vandaag kijken we naar het tweede. (vers 11) Als twee mensen... Lees meer

Een uitgestoken hand

Lieve zussen, ‘Twee zijn beter dan één,’ concludeerde Prediker. Hoe angstig leeg is het leven van een mens die alleen vóór zichzelf en mét zichzelf leeft. God heeft ons zo geschapen dat wij van betekenis kunnen zijn in de vele verschillende relaties waarvan we deel uitmaken. Zoals in de... Lees meer

Samen sterk

Lieve zussen, Terwijl Prediker het leven onder de zon gadeslaat, ontdekt hij steeds meer zinloosheid. Zo ziet hij hoe leeg het bestaan is van de mens die leeft als een eenling. Prediker heeft het hier dus niet over iemand zonder levenspartner, zoals wel eens ten onrechte wordt gedacht. Het... Lees meer

Oog en oor

Lieve zussen, Ik las eens een morgengebed waarin iets dergelijks stond als: ‘Ik dank U dat mijn ogen weer kunnen zien, dat mijn oren horen en mijn mond weer kan spreken, dat mijn voeten me kunnen dragen …’ God is de Schepper van je lichaam. We zijn er verantwoordelijk... Lees meer