Een geweldig effect

Lieve zussen, Als er iets moeilijks in je leven gebeurt, kun je met vragen worstelen. Waarom is dit nodig, Heer? Waarom ík? U weet toch dat ik al problemen genoeg heb? Begrijpelijke vragen van een mens die in wanhoop tot God roept. Paulus’ veelbewogen leven loopt ten einde. Gods... Lees meer

Hij waakt

Lieve zussen, Psalm 3 is een morgengebed van David. Hij schrijft dit lied op één van de dieptepunten van zijn leven. Hij is op de vlucht voor zijn eigen zoon. Wat moet David zich als vader bedrogen en diep gekwetst hebben gevoeld! Hij houdt van zijn kind. Maar zijn... Lees meer

Uitstellen

Lieve zussen, We bidden of God ons werk wil zegenen. Maar het is ook belangrijk om naar onze werkhouding te kijken. We zijn wel eens geneigd om de dingen uit te stellen. Daarvoor kunnen we veel redenen bedenken. We wachten liever totdat… we meer tijd hebben, we minder moe... Lees meer

Gehoorzaam kind

Lieve zussen, Aan het eind van het boek Maleachi staat een prachtige belofte. Niet alleen voor de gelovigen in die dagen, maar ook voor ons. Het blijft niet zoals het nu is, belooft God. Hij heeft het klagen van zijn volk wel gehoord. Hij hoort de frustratie en teleurstelling... Lees meer

In uw spoor

Lieve zussen, Het leven lijkt op een reis door een wisselend landschap. De omstandigheden veranderen voortdurend. En jij moet daarin steeds weer de juiste keuzes maken, soms in een ingewikkelde situatie. Het kan zelfs lijken of je alleen maar ‘uit twee kwaden’ kunt kiezen. Het is lastig om op... Lees meer

Wandelen door de Geest

Lieve zussen, ‘Ik kan er niks aan doen. Zo ben ik nu eenmaal.’ Soms hoor je mensen iets dergelijks zeggen als ze op hun fouten gewezen worden. Het klopt dat we zondig zijn en op deze aarde nooit volmaakt zullen worden. Maar als je je schouderophalend neerlegt bij je... Lees meer

Wisselende gevoelens

Lieve zussen, Je hebt van die momenten waarop je je heel krachtig voelt door je geloof. Bijvoorbeeld als je een mooie preek hoort of een indrukwekkend lied zingt. Je ervaart dat God dichtbij is. Met Hém kun je alles aan! Maar dat gevoel kan zo ineens verdwenen zijn. Je kunt je... Lees meer

Een nieuw hart

Lieve zussen, Het is niet best als iemand je verwijt dat je een hart van steen hebt. Die ander vindt dan dat je hard en ongevoelig bent. In deze profetie gaat het ook over een hart van steen. Het volk Israël had zich onverschillig gedragen tegenover God. Het leek... Lees meer

De liefde

Lieve zussen, In de christelijke gemeente van Korinthe is een nare sfeer ontstaan. De mensen wedijveren met elkaar over wie de hoogste gaven van de Geest heeft. Ze proberen elkaar te overtreffen. Ze vergeten dat het niet meer om het werk van de Geest gaat als je jezelf op... Lees meer

Kijk niet achterom

Lieve zussen, Je kunt de Here Jezus alleen volgen als je daar radicaal voor kiest. Als je blijft vastzitten aan je oude bestaan, kun je je niet met een onverdeeld hart aan Gods koninkrijk wijden. Dit kan moeilijk zijn! Dat blijkt wel uit de voorbeelden in vers 57-61. Bij... Lees meer