Afscheidswoorden

Lieve zussen, Vlak voordat de Here Jezus naar de hemel gaat, is Hij voor de laatste keer samen met zijn geliefde leerlingen. Zij beseffen nog niet dat Jezus woorden van afscheid spreekt. Nu zijn taak op aarde klaar is, zullen de leerlingen zijn werk voortzetten.  Jezus heeft hen daarvoor... Lees meer

Opgericht

Lieve zussen, We weten niet precies aan welke ziekte deze vrouw heeft geleden.  Het was in elk geval de satan die haar in zijn macht had. Al achttien jaar zat de vrouw gevangen in haar gebogen, verkrampte lichaam. Ze was een getekende, een buitenbeentje.  En dat was nog niet... Lees meer

Goedmaken

Lieve zussen, In het leven van Zacheüs zien we wat echte bekering met je doet. Zacheüs is een aanzienlijk man, een rijke hoofdtollenaar. Het zegt veel dat hij zijn eergevoel aan de kant zet en als een jongen in de vijgenboom klimt. Zijn hart hunkert naar de nabijheid van... Lees meer

Hij maakt het kwade goed

Lieve zussen, Je hebt het vast wel eens iemand horen zeggen: ‘Als er een God zou zijn, was er niet zoveel ellende op deze wereld.’ Of ‘Als God liefde is, laat Hij dan wat aan al die oorlogen doen.’ Voor we het weten houden we God verantwoordelijk voor de... Lees meer

Ooggetuige

Lieve zussen, Johannes – één van de twaalf leerlingen – is intens betrokken geweest bij Jezus’ werk op aarde. Hij is een ooggetuige. God zorgde ervoor dat de leerlingen het Evangelie konden doorvertellen. Niet van horen zeggen, maar uit eigen bevinding! Johannes weet hoe belangrijk een ooggetuigenverslag is. Het... Lees meer

Gods plannen falen niet

Lieve zussen, Het begon zo mooi voor Izak en Rebekka. God bracht hen op een wonderlijke manier bij elkaar. Ze hadden elkaar lief. En na jaren van kinderloosheid verhoorde God hun gebed en gaf Hij hen een tweeling: Jakob en Ezau. God beloofde dat beide jongens de stamvader van... Lees meer

Er staat geschreven…

Lieve zussen, De satan gebruikt leugens om ons van God weg te trekken. Hij brengt die leugens op zó’n manier dat ze als de waarheid klinken. Dat deed hij al in het paradijs, toen hij Eva verleidde. En nu probeert de satan het ook bij de Here Jezus. Jezus... Lees meer

Benut je mogelijkheden

Lieve zussen, Prediker zet ons stil bij de kwetsbaarheid van dit aardse leven. In deze tijd worden we daar als samenleving meer dan ooit bij bepaald… Je weet niet wanneer je leven zal eindigen. Het is niet vanzelfsprekend dat je morgen dezelfde mogelijkheden krijgt als vandaag. Houdt Prediker dan... Lees meer

Als een bloem

Lieve zussen, David vergelijkt de mens met een bloem op het veld. Allereerst: een bloem die bloeit op het veld. (15) Het is mooi om daar speciaal bij stil te staan, omdat deze verzen al snel een droevige lading hebben. Zoals een bloem haar omgeving opfleurt, zo mag de... Lees meer

Koorden van liefde

Lieve zussen, In Hosea 11 lezen we over Gods vaderliefde voor zijn volk. Let op de prachtige beeldspraak: ‘… leerde lopen … op de arm nam …  hen verzorgde.’ Zoals een vader over zijn kind spreekt, zo spreekt God over zijn volk. Zelfs in zijn gekwetste liefde! In vers... Lees meer