Wat de wereld nodig heeft

Lieve zussen, We leven in een wereld waarin mensen elkaar veel pijn kunnen doen. Dat is een ander soort leed dan iets waarin mensen niet de hand hebben, zoals ziekte of een ongeval. Het is leed wat moeilijk te verwerken is, omdat je vaak het onbevattelijke een plek moet... Lees meer

Hij zoekt je

Lieve zussen, In de Bijbel staan vaak kleine zinnetjes die op het eerste gezicht onbetekenend lijken. Je leest er zo overheen. Zoals onze tekst van vandaag.  Jezus had Judea verlaten om weer naar Galilea te reizen. Hoewel de route via Samaria de kortste weg was, gebruikten de IsraĆ«lieten deze... Lees meer

Mijn hart behoort U toe

Lieve zussen, De hemelse Vader wil deel uitmaken van onze dagelijkse beslommeringen. Wij mogen alles voor Hem neerleggen. Onze plannen, onze gedachten en verlangens, onze teleurstellingen en zorgen. Maar willen we dat ook echt: ons hart volledig openleggen voor God? David bidt of God hem wil redden van zijn vijanden.... Lees meer

Veilig

Lieve zussen, Waarom zegt de schrijver van Spreuken zo specifiek dat de naam van de HEER een sterke toren is? Hij had ook kunnen zeggen: De HEER is een sterke toren. Dat is nou precies het mooie van deze tekst. De naam van God zegt precies wie Hij is... Lees meer

Heb je Mij lief?

Lieve zussen, ‘Het is de Heer!’ Johannes is de eerste die de Here Jezus herkent in de Man die aan de oever van het meer staat. Petrus bindt meteen zijn kleed op en stapt overboord om de laatste meters naar de oever te zwemmen. Echt Petrus. In zijn emotie... Lees meer

Heerlijk nieuws

Lieve zussen, Op de vroege Paasmorgen staat onze Verlosser op uit de dood. En wat is het mooi dat God die morgen een bijzondere rol aan de vrouwen geeft. Vol verdriet hebben zij Jezus’ lijden en sterven moeten aanzien. Zij keken van een afstand toe hoe Hij werd begraven. Maar... Lees meer

Stil

Lieve zussen, Goede Vrijdag was de dag van de verbijstering. De storm van Gods toorn was over Golgotha gegaan. Vandaag is het stil. De Here Jezus is begraven door liefdevolle handen. Het is sabbat in IsraĆ«l. Een dag van rust en bezinning. Op zo’n dag heb je alle gelegenheid... Lees meer

Dat grote moment

Lieve zussen, Marcus neemt ons mee naar de heuvel Golgotha. Hij laat ons meekijken naar de huiveringwekkende gebeurtenissen die zich daar afspelen. We zien hoe de soldaten spijkers door de handen en voeten van de Here Jezus slaan. We zien ze dobbelen om zijn kleding. We zien het opschrift... Lees meer

Ga maar, Judas

Lieve zussen, De satan heeft het druk. Het is erop of eronder. Overal heeft hij zijn werktuigen ingezet: mensen die zich door hem laten gebruiken. Zoals Judas. De satan maakt handig gebruik van Judas’ valkuilen. Hij weet precies hoe hij Judas moet bewerken. Hij weet hoe bitter teleurgesteld Judas... Lees meer

Wat roep jij?

Lieve zussen, In Jeruzalem is het een drukte van belang, zo vlak voor het joodse Paasfeest. Ook de Here Jezus en zijn leerlingen zijn in de stad. Het ‘Hosanna’ is verstomd. Jezus weet dat dezelfde mensen over een paar dagen zullen roepen: ‘Kruisig Hem!’ Hij zoekt de tempel op,... Lees meer