Veranderlijk

Lieve zussen, Het geloof is een levend iets, en daarom ook veranderlijk. Het staat vaak haaks op wat we logisch vinden en kunnen begrijpen. Soms gaat geloven regelrecht tegen ons verstand, ons gevoel en onze wil in. Daarom is ons geloof steeds in beweging. Het verandert door onze persoonlijke... Lees meer

God waakt over je

Lieve zussen, Vlak voordat Mozes stierf, bezong hij in een indrukwekkend lied Gods trouw. (vers 1-43) Hij liet het volk Israël terugkijken op de woestijnreis. Wat was de reis moeilijk geweest. En wat hadden de Israëlieten vaak vergeten wat God hen beloofd had. Hij zou voor hen zorgen, want... Lees meer

Grenzen

Lieve zussen, We lopen in het leven steeds weer tegen onze grenzen aan. Hoe we ook ons best doen, sommige dingen krijgen we niet voorelkaar. We hebben moedige plannen. We hebben een concreet doel voor ogen. We werken hard om het te bereiken en investeren erin wat we kunnen.... Lees meer

Ik heb geloofd

Lieve zussen, Het is niet zo ingewikkeld om op God te vertrouwen als het goed gaat in je leven. Je kunt Gods liefde intens ervaren in de zegeningen die Hij geeft. Wat een geschenk als je gezond mag zijn, als je vanmorgen weer vol energie aan het werk mag... Lees meer

Veilig in Gods hand

Lieve zussen, Het is een vreemde tijd. We hebben te maken met ingrijpende maatregelen die het dagelijks leven ontregelen. Voor de één valt het mee, terwijl het leven van de ander volledig op z’n kop staat. Je werk valt weg, omdat je bedrijf moest sluiten. Of je moet juist... Lees meer

Mijn Banier

Lieve zussen, Ik ga vandaag door op de overdenking van gisteren. De strijd van Israël tegen Amalek heeft namelijk een prachtig slot. Mozes hield tijdens de strijd zijn staf omhoog geheven. Zo wees hij naar de Koning van de hemel en aarde. Het was God die Israël de overwinning... Lees meer

Kijk naar je Redder

Lieve zussen, Toen Mozes de opdracht kreeg om het volk Israël uit Egypte te leiden, zei God: ‘Neem daarom deze staf in uw hand, waarmee u die tekenen moet doen.’ Exodus 4:17 Door de staf veranderde water in bloed, sloegen de hagelstenen neer, kwamen er miljoenen sprinkhanen, ontstond er... Lees meer

Wat moeten we doen?

Lieve zussen, Johannes brengt met zijn boodschap heel wat teweeg onder het volk. Hij roept de mensen op om tot inkeer te komen. Ze moeten berouw tonen en hun leven totaal veranderen, want het koninkrijk van God nadert! Dat bericht maakt diepe indruk. Wat is het lang geleden dat... Lees meer

Biddag

Lieve zussen, Vandaag is het Biddag. Veel christenen gaan naar de kerk om Gods zegen te vragen voor het komende werkseizoen. We zijn afhankelijk van Gods zegen. En daar bidden we dan ook dagelijks om. Maar… hóe bidden we? Ons gebed kan krampachtig zijn, angstig voor de onzekere toekomst.... Lees meer

Praten met God

Lieve zussen, Zomaar tijdens je werk bidden: ‘God, help me!’ Of midden in een moeilijk gesprek denken: ‘God, geef me wijsheid.’ Zo’n kort gebed wordt wel een ‘schietgebedje’ genoemd. Soms is er een moment waarop je meteen wat tegen God wilt zeggen. Net zoals je tegen een vertrouwd iemand doet.... Lees meer