Gewoonte

Lieve zussen, Wat is het heerlijk dat onze God altijd en overal bereikbaar is. We mogen Hem opzoeken op elk moment van de dag. We kunnen Hem om kracht vragen wanneer we dat maar verlangen. Maar er zijn ook tijden waarin we niet zoveel behoefte voelen om God op... Lees meer

Uitgestippeld

Lieve zussen, Het hoort bij het leven: plannen bedenken, besluiten nemen en keuzes maken. Soms denken we lang over onze plannen na. Ze kunnen bepalend zijn voor de richting van je levensweg. Denk aan het kiezen van een studie of een beroep. Of aan het besluit om wel of... Lees meer

Identiteit

Lieve zussen, Als je je aan iemand voorstelt, noem je meestal eerst je naam. En daarna vertel je iets over de rol die je in het dagelijks leven vervult. ‘Ik ben Lydia, getrouwd en moeder van drie tieners. Ik werk als verpleegkundige.’ ‘Ik heet Anneke en ik ben al... Lees meer

De God die geeft

Lieve zussen, Sommige mensen denken dat God een eisende God is die je fijne dingen afneemt. Zij zien het geloof als een juk dat je berooft van een ontspannen leven. God pakt je je vrijheid af en je plezier. Je moet van alles en je mag niets. Wie zo denkt, kent... Lees meer

Dit is de dag

Lieve zussen, We kijken vandaag naar een ander vers van Psalm 118, het lied over Gods eeuwige trouw. Gisteren lazen we dat God zijn kinderen nooit in de steek laat. Als je tot Hem roept, zal Hij je antwoorden met zijn eindeloze liefde. Hij geeft je ruimte in de... Lees meer

Eeuwig duurt zijn trouw

Lieve zussen, Psalm 118 is een danklied over Gods trouw. Wel vijf maal komen we dat mooie refrein tegen: … eeuwig duurt zijn trouw. (vers 1-4 en 29) Dat is nu precies het grote verschil tussen Gods trouw en de trouw van mensen. Als je het van mensen verwacht,... Lees meer

Je naam is Mens

Lieve zussen, We geloven het allemaal heus wel: God weet wat goed voor ons is. Maar toch is het niet altijd gemakkelijk om hier rust bij te vinden. Vooral niet als ons leven langs wegen gaat die we niet begrijpen. Als we de zin van gebeurtenissen en omstandigheden niet... Lees meer

Houd vol

Lieve zussen, De Here Jezus leert ons dat we biddend moeten wachten op zijn komst. In dat bidden moeten we volhardend zijn. Dat betekent dat we God voortdurend opzoeken en Hem blijven vragen of Hij uitkomst wil geven. Word niet moedeloos, verslap niet in je bidden. Ook niet als... Lees meer

Een naam die alles zegt

Lieve zussen, Mozes is de berg Sinaï beklommen voor een ontmoeting met God. God zal hem de wet geven op twee stenen platen. Als God afdaalt in een wolk, roept Hij zijn eigen naam uit. Een ontzagwekkende gebeurtenis! In zijn naam vertelt God Wie Hij is en wat zijn... Lees meer

God houdt je vast

Lieve zussen, Iemand die op een moeilijk moment je hand vasthoudt. Wat kan dat bemoedigend zijn. In psalm 73 worstelt Asaf met de vraag: waarom is het leven zo oneerlijk? Deze vraag kwelt hem zó hevig dat hij in een geloofscrisis belandt. Het lijkt niets uit te maken dat... Lees meer