De hemelse Arts

Lieve zussen, De Here Jezus is in Kafarnaüm aan het werk. Hij preekt in de synagoge en geneest iemand die door een demon bezeten is. En daarna gaat Jezus naar het huis van Simon Petrus. De schoonmoeder van Simon heeft hoge koorts en ze vragen of Jezus haar helpen... Lees meer

Verborgen in mijn hart

Lieve zussen, Het geloof bindt ons samen op een wonderlijke manier. We hebben veel gemeenschappelijk. We zijn kinderen van dezelfde Vader. We zijn gered door onze Here Jezus. En de Heilige Geest werkt in onze harten. Daarnaast hebben we ook gemeen dat we elke dag moeten strijden tegen de... Lees meer

Schuilen bij de HEER

Lieve zussen, Davids vrienden hebben een dringend advies voor hem: ‘Vlucht!’ David wordt ernstig bedreigd door zijn vijand. Waarschijnlijk gaat het hier om koning Saul, Davids schoonvader. Saul wil maar één ding: David moet uit de weg geruimd worden zodat hij geen bedreiging meer vormt voor Sauls koningschap. David... Lees meer

Voor jou bewaard

Lieve zussen, Spreuken 25 begint met een zinnetje dat onbelangrijk lijkt en waar je zomaar overheen leest. Maar dit vers laat zien hoe wonderlijk God zijn Woord voor ons heeft bewaard. Er waren tijden in Israël waarin God vergeten werd. Zoals tijdens de regering van de goddeloze koning Achaz,... Lees meer

God waakt

Lieve zussen, Psalm 3 is een morgengebed van David. Hij schrijft dit lied op één van de dieptepunten van zijn leven. Hij is op de vlucht voor zijn eigen zoon. Wat moet David zich als vader bedrogen en diep gekwetst hebben gevoeld! Hij houdt van zijn kind. Maar zijn... Lees meer

Aan jou uitbetaald

Lieve zussen, Als je een maand hard gewerkt hebt, kun je met voldoening op je salarisstrook kijken. Er wordt een bedrag op je rekening bijgeschreven. Je eerlijk verdiende loon. Het loon waar je recht op hebt, omdat je ervoor gewerkt hebt. De genade die God ons geeft, is een... Lees meer

God staat je bij

Lieve zussen, Als Mozes gestorven is, wijst God Jozua aan als Mozes’ opvolger. Jozua moet het volk Israël het beloofde land binnenleiden. Wat een grote taak. Wat een verantwoordelijkheid. Maar God staat klaar om zijn dienaar te bemoedigen: ‘Zoals Ik ​Mozes​ heb bijgestaan, zo zal Ik ook jou bijstaan,... Lees meer

Als ik er niet uitkom

Lieve zussen, Het gebeurt ons allemaal wel eens. Je ligt ‘s nachts te denken en te denken. Je probeert grip op je leven te krijgen en overdenkt de weg die God met je gaat. Maar je komt er niet uit. Of je piekert over alles wat er in de... Lees meer

Groter dan mijn wereld

Lieve zussen, Je kent de uitdrukking wel: ‘Mijn wereld is ingestort.’ Dat zeggen mensen als het meest kostbare in hun bestaan wegvalt. Of als het perspectief dat ze voor ogen hadden ineens verdwenen is. Gelukkig is er een God die veel groter is dan onze persoonlijke wereld. Een God... Lees meer

Voorraadkamer

Lieve zussen, Je hoort wel eens discussies over het belang van het Oude Testament. Het Nieuwe Testament zou veel waardevoller zijn. Sommige christenen lezen zelfs nog amper uit het Oude Testament omdat ze het een gedateerd bijbeldeel vinden. Het is juist zo mooi dat de Bijbel een compleet geheel... Lees meer